DAGLIGE KONTEMPLATIONER FOR LÆSERE AF

TOTO DOKTRINEN

 

 

 DEN NYE VERDENSORDEN

 

 


Daglige kontemplationer for læsere af ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden,
er skabtmanifesteret af Harishchandra Sharma ToTo og Solvejg Sharma ToTo


 

 

Anden udgave

 UDGIVET AF 22’s SOLFOND

 Gratis Copyright

 INDHOLD

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

 

JANUAR

01. Januar   Jesu Kristi genkomst
 
02. Januar   Kristusbevidstheden
 
03. Januar   Den åndelige vej
 

04. Januar   At forstå Virkeligheden gennem drømme
 

05. Januar   De døde og de levende
 
06. Januar   Underbevidstheden
 
07. Januar   Hovmodets Lille Ring
 
08. Januar    Det tænkende sind, Egoet
 
09. Januar   De Fire Store Glædesringe 
 
10. Januar  Tillid til en Højere Magt
 
11. Januar   Selvros
 
12. Januar    Livets Træ
 
13. Januar ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden
 
14. Januar  Forbedring
 
15. Januar  Hellige steder
 
16. Januar  At drage næring fra alting
 
17. Januar  Døden
 
18. Januar  Psykotropika
 
19. Januar  Ansvarlighed
 
20. Januar  Livets smerter
 
21. Januar Tomhedens Ring og Opfyldelsens Ring
 
22. Januar  Frygt for kærligheden
 
23. Januar  Barnetro
 
24. Januar  Opbygning af et indre liv
 
25. Januar  Sjæl og Ånd
 
26. Januar  Åndshovmod
 
27. Januar  Limbo
 
28. Januar  Livets mening
 
29. Januar  Kunstige opiater
 
30. Januar  Den Hellige Gral
 
31. Januar  Det bløde hjerte

 

01. Januar: Jesu Kristi genkomst

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET SANDHEDENS KONGE, SIDE 75,

Det siges om Jesus, at når han kommer igen, vil han bære navnet Sandhedens Konge. ToTo blev født den 1. september 1956 i Madras i Indien. Han bar navnet Harishchandra, der er den indiske mytologis navn på Sandhedens Konge.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 75

Mange mennesker er stødt på udsagn om Jesu Kristi genkomst, og i dag venter mange på denne begivenhed, mens mange andre mener, at en sådan begivenhed er en umulighed.

Atter andre forestiller sig, at hans løfte om at komme igen ikke kan lade sig gøre, og derfor mener de, at han talte billedligt om sin genkomst, og at han i Virkeligheden talte om genkomsten af hans bevidsthedstilstand kaldet Kristus.

Kristusbevidstheden, som også kaldes Barmhjertighedsbevidstheden, er imidlertid vokset i menneskeheden i løbet af de sidste to tusinde år, og dette er således ikke én begivenhed.

De fleste af os, der har læst ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, er kommet til at tro på, at genkomsten af personen Jesus Kristus har fundet sted, og at den indvarsler en ny Verdensorden, som profeteret i Bibelen.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg åbne mit sind for, at Virkeligheden kan rumme begivenheder, som jeg ikke kunne have drømt om i min vildeste fantasi.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02. Januar: Kristusbevidstheden

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET KRISTUSBEVIDSSTHEDEN, SIDE 88

Jesus blev omtalt som Kristus.
Mange bruger de to navne i flæng, men ToTo forklarede, at det er væsentligt at skelne mellem den individuelle person Jesus og det universelle bevidsthedsfelt Kristus, som Jesus kom til Verden for at oplyse menneskeheden om.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 88

Kristusbevidstheden kaldes også barmhjertighedsbevidstheden, og den udtrykker sig forskelligt for forskellige mennesker afhængigt af éns personlige tilbøjelighed og kapacitet, men for alle, som har opnået Kristusbevidstheden, udtrykker den sig ved, at man har en personlig kontakt med éns udvalgte Højere Magt, har overgivet sin vilje og sit liv til omsorgen fra sin udvalgte Højere Magt og har opnået en åndelig opvågnen til en tilstand af barmhjertighed overfor de, som lider.

I dag har mange mennesker udviklet Kristusbevidstheden.

Denne bevidsthedstilstand er blevet opnået på mange måder, hvoraf en, blandt andre, er at udføre arbejdet med de Tolv Trin i et hvilket som helst af de Anonyme Tolv Trins Fællesskaber.

Tolvte Trin kaldes Barmhjertighedens Trin, og dette Trin giver et menneske evnen til at praktisere kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed ved at videregive eksistentielle oplysninger til de, der lider, både indenfor og udenfor éns 12 Trins Fællesskab, således at de lidendes eksistentielle byrder bliver lettere at bære.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg praktisere barmhjertighed overfor et medmenneske ved ærligt at dele om mine helbredelses-erfaringer på et område, som bringer dette menneske lidelse.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03. Januar: Den åndelige vej

FRA DEL 4, KAPITEL 2, EVENTRYRET OM KÆRLIGHEDEN UDEN GRÆNSER, SIDE 351

Han og hun begyndte at danne sig billeder af deres tilbagevenden, men afhængig af deres kapacitet for billeddannelse opstod der mere eller mindre præcise billeder af målet, som de kaldte Gud, men lige meget hvor forfinede billederne var, syntes Virkeligheden ved roden at undslippe dem, for ingen kunne danne sig et billede, der rummede den ophøjede ro, den totale enhed og den fuldendte kærlighed, der lå i den kosmiske væren.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 352

Inderst inde ved alle skabningermanifestationer, at de er en allestedsnærværende, alvidende, almægtig og udødelig Ånd, der har en midlertidig oplevelse som en begrænset, uvidende, magtesløs og dødelig skabningmanifestation, og at deres sande selv, deres Ånd er betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig.

Da skabningensmanifestationens Ånd oprindeligt projicerede sig ind i den første  form, som kaldes Sjælen, begyndte Åndens eventyr som skabningmanifestation.

Efterhånden, som Åndens Sjæl blev fyldt op med oplevelser fra sin lange livsrejse gennem skabelsensmanifestationens mange eksistensplaner, begyndte Sjælen at længes efter at vende tilbage til oprindelsen, og som et svar på denne længsel åbnede den Åndelige vej sig op for ham/hende.

På den åndelige vej lærte aspiranten lidt efter lidt at blive ét med sit sande Selv, sin Ånd, og dermed blev det muligt for ham/hende at opleve livet som sit sande Selv, sin Ånd.

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at overgive mig til mit sande selv, min Ånd og dermed til min betingelsesløse kærlighed til, omsorg for, medfølelse med og barmhjertighed overfor mig selv, andre og Verden omkring mig.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04. Januar: At forstå Virkeligheden gennem drømme


FRA DEL 1, KAPITEL 2, ANSIGT TIL ANSIGT MED MESTEREN, AFSNITTET EN CLAIRVOYANT DRØM, SIDE 33

Jeg tænkte, at det var bedst at undgå fejltagelserne og grublede over, hvordan jeg kunne undgå, at drømmen blev til Virkelighed, men indså, at jeg ikke kunne regne ud, hvordan jeg skulle undgå noget, som jeg ikke vidste, hvad kunne være.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 36

Hver nat under den dybe drømmeløse søvn  henter skabningernemanifestationerne livsenergi til endnu en dag.

På vej ind i dyb drømmeløs søvn går bevægelsen gennem forskellige eksistensplaner, hvor man kan opleve forskellige begivenheder, som kan fremstå som en drøm, når skabningenmanifestationen igen ’vågner’ op og vender tilbage til sin fysiske Virkelighed.

Til tider finder en undervisning sted om fremtidige begivenheder på et af disse eksistensplaner for at gøre det lettere for den pågældende skabningmanifestation at håndtere begivenhederne, når de indtræffer, og sådanne drømme kaldes Clairvoyante drømme.

De fleste drømme er imidlertid helbredelsesdrømme, der handler om at helbrede sår og rifter, som blev oplevet i løbet af dagen, og for mange er en forståelse af deres drømme således en vej til Selverkendelse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lægge en notesblok og en pen ved siden af min seng. Jeg vil skrive notater om mine drømme fra natten, så snart jeg vågner om morgenen. Jeg vil bruge indholdet i mine drømme til at prøve på at lære at forstå mig selv og min Virkelighed bedre
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05.  Januar: De døde og de levende

FRA DEL 5, KAPITEL 1, MIT LIV MED MESTEREN, AFSNITTET DE DØDE OG DE LEVENDE, SIDE 384

Jeg fortalte ham, at ToTo var med mig det meste af tiden, og han sagde, at det ikke var så godt at fastholde de døde.
Man skulle give slip på dem, så de kunne bevæge sig videre og gå derhen, hvor de skulle være, og så man selv kunne bevæge sig videre i sit eget liv.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 383

Mange mennesker har haft oplevelser af at være i kontakt med en afdød person, men denne oplevelse er ofte blevet stemplet som vanvid af samfundet, og derfor har mange holdt disse oplevelser hemmelige.

Nu er der imidlertid forskere, der har indsamlet data om disse oplevelser på Verdensplan.

De har fundet ud af, at mennesker, der oplever deres liv som en succes, har bestemte karakteristika til fælles, og et af disse er, at de føler sig i kontakt med deres elskede afdøde personer.

I Den Nye Verdensorden skal døden ikke være mere som profeteret i Biblen, og dette skyldes frigivelsen af menneskehedens fælles erfaringer på dette område.

Da disse oplysninger bliver understøttet af videnskabelig forskning, kan det bekræftes af enhver, der ønsker det, at døden ikke er afslutningen på alt, men blot et formskifte både for den fysiske form, og for den bevidsthed, der forlader den fysiske form.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg undersøge mine tanker om livet og døden og tage de tanker til hjerte, som bringer mig glæde
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06.  Januar: Underbevidstheden

FRA DEL 1, KAPITEL 4, PILGRIMSREJSE, AFSNITTET 1001 NATS EVENTYR, SIDE 70

Disse udtalelser mystificerede mig og fik mig til at mene, at der var en eller anden del af min bevidsthed, som vidste noget, som resten af mig ikke vidste, men det skulle vise sig, at alt kom for en dag.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 71

Man kan se på underbevidstheden sammenlignet med dagsbevidstheden ved at sammenligne underbevidstheden med en bold på størrelse med Universet.

Hvis man sætter en lille prik indeni eller udenpå bolden, skal dette illustrere dagsbevidstheden, og bolden skal så illustrere underbevidstheden.

Normalt bruger man dagsbevidstheden i løbet af af en dag til at tage beslutninger og løse opgaver, og somme tider kan det ske, at Åndens alvidenhed, som er underbevidstheden, bryder gennem dagsbevidstheden for at bruge det tænkende sind, Egoet som klangbund.

På den måde sender dette menneskes Højeste Selv, han/hendes Ånd, en vibratorisk impuls gennem hans/hendes tænkende sind, hans/hendes Ego med henblik på at give ham/hende vejledning på et område, som han/hun har bedt om vejledning på.

Hans/hendes tænkende sind, hans/hendes Ego oversætter så vibrationen til ord, der rummer en viden, som han/hun ikke vidste, at han/hun rummede, og han/hun kan selv vælge, om han/hun ønsker at følge vejledningen nu eller senere eller slet ikke.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lægge mærke til den vejledning, der kommer fra mit Højeste Selv, min Ånd.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07.  Januar: Hovmodets Lille Ring

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET VESTENS RING AF SMERTE, SIDE 137

 

Når Hovmodets Lille Ring bliver aktiv i os, føler vi os som mere end andre, når vores behov bliver opfyldt (Overlegenhed), og som mindre end andre, når vores behov ikke bliver opfyldt (Underlegenhed).
Når vi føler os mindre end andre, holder vi os for os selv for at skjule vores sårbarhed og vores følelse af værdiløshed (Isolation), og når vi føler os som mere end andre, fylder vi vores tid og rum op med mennesker og aktiviteter for at vise vores overlegenhed ved hjælp af antallet af mennesker, der er tilstede i vores liv og de mangfoldige aktiviteter, vi påtager os (Overfyldning).

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 140

De fleste har oplevet, at energierne i Hovmodets Lille Ring er aktive i dem uden, at de nødvendigvis er klar over, at det er dette specifikke energifelt, de befinder sig i.

Alle skabningermanifestationer er begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige, og i den forstand er alle skabningermanifestationer brødre og søstre på lige fod med hinanden, så, hvis hvis et menneske har en følelse af at være andre overlegen eller underlegen eksistentielt set, er det ikke sandt, hvad enten de andre stammer fra mineralriget, planteriget, dyreriget eller menneskeriget.

Tanker om at være andre overlegen eller underlegen adskiller et menneske fra andre, hvad enten det sker ved, at han/hun isolerer fra fra dem, når han/hun føler sig underlegen, eller ved at han/hun gør brug af dem til at vise dem frem overfor andre, når han/hun føler sig overlegen.

Når et menneske er hovmodigt i sit sociale liv, føler han/hun sig fremmedgjort overfor sig selv, sit liv og andre, hvad enten de andre kommer fra mineralriget, planteriget, dyreriget eller menneskeriget, og som et resultat lider han/hun.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske, at alle skabningermanifestationer er mine brødre og søstre, hvad enten de kommer  fra mineralriget, planteriget, dyreriget eller menneskeriget
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08.  Januar: Det tænkende sind, Egoet

FRA KAPITLET EVENTYRET OM GODT OG ONDT, SIDE 357, DEL 4

Mørket blev dybere og dybere, indtil hun til sidst levede i det yderste mørke, fuldstændigt isoleret i sig selv med kun en gnist af livskraft tilbage, for resten havde hun givet til sine tankeskabningertankemanifestationer.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 359

Eventyret om Godt og Ondt beskriver, hvordan det tænkende sind, Egoet blev til, og hvordan Egoet skabtemanifesterede myten om godt og ondt.

Som gode betegnede Egoet de behagelige oplevelser i Livets Pendul, og som onde betegnede Egoet de ubehagelige oplevelser i Livets Pendul.

Ved at træde tilbage fra Egoets opfattelse af godt og ondt, kan et menneske erkende, at alt er godt.

Der er det behageligt gode, som giver glæde, og der er det ubehageligt gode, som giver visdom og barmhjertighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg nyde de behagelige goder i mit liv, og jeg vil bruge de ubehagelige goder til at opnå visdom og barmhjertighed

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09.  Januar: De Fire Store Glædesringe

FRA KAPITLET APPENDIKS,  AFSNIT APPENDIKS F, SIDE 401, DEL 6

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 400
 

 

 

Opfyldelsens Ring med dens opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og enhed er roden til at lukke alle Verdens velsignelser ind i et menneskes liv.

 

 

 


Gudscentreringens Ring med dens glæde, krafttilførsel, åbensindethed og taknemmelighed er de første velsignelser, der åbner sig, når dette menneske bruger Opfyldelsens Ring.
 

 De næste velsignelser, der åbner sig for ham/hende, når han/hun bruger Opfyldelsens Ring er den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre.
 

 


Derefter åbner velsignelserne i den Store Ring af Glæde sig for ham/hende med dens tro, håb, kærlighed og sandhed, og herfra bliver velsignelserne ved med at strømme ind i hans/hendes liv fra de Små Ringe, Miniringene, Mikroringene og Nanoringene

 

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Opfyldelsens Ring i alt, hvad jeg foretager mig.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10. Januar: Tillid til en Højere Magt

FRA KAPITLET DET ENGLELIGE BRYLLYP, AFSNITTET AFSKED MED MESTEREN
, SIDE 236, DEL 3

Jeg ventede på, at noget skulle ske, men efter nogle få øjeblikke accepterede jeg tanken om, at vores afsked ville finde sted uden nogen særlig reaktion fra hans side.
I samme øjeblik blev alle bedt om at forlade Mesterens værelse, så han kunne hvile.
Folk rejste sig og strømmede ud, og da den sidste var gået, trådte jeg hurtigt ind, parat til at trække mig tilbage, hvis jeg stødte på den mindste forhindring, men ingen protesterede, og dørene blev lukket bag mig.
Jeg gik over til hans seng og satte mig på gulvet foran ham.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 236

Mange mennesker mener ofte, at de er nødt til at foretage sig noget ekstraordinært, eller at de er nødt til at presse sig selv eller andre til at gøre noget, som ikke føles som den rette handling for dem selv eller andre, for at få deres ønsker opfyldt.

De, som har arbejdet med et af de to Åndelige Programmer, som er blevet foreslået i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, har imidlertid opnået tillid til, at det er til deres fordel at overlade deres vilje og deres liv til deres Højere Magts omsorg

Derfor har de opgivet at foretage sig handlinger, der ikke føles som den rette handling for dem selv, og de har også opgivet at forsøge at presse andre til at gøre noget, som de ikke gør med glæde.

De har fået tillid til, at alting vil finde sted på en måde, der vil vise sig at være til deres fordel i det lange løb, hvad enten udfaldet af en situation er i overensstemmelse med det, de ønsker lige nu eller ej.

Dagens kontemplation.
I dag vil jeg have tillid til, at jeg kan overlade til min Højere Magt at styre de situationer, som jeg deltager i, hvis jeg ikke føler, at det er det rette for mig at handle i situationerne

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11. Januar: Selvros 

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET SELVCENTRERINGINGS RING OG GUDSCENTRERINGENS RING.

I stedet for at rose mig selv af de succeser, jeg synes, at jeg har opnået i dag og dermed skabemanifestere en kortvarig eufori eller opstemthed over, hvor god jeg synes, at jeg er, vælger jeg at fokusere på min taknemmelighed over, at mine indre vejledere eller personer i omgivelserne var villige til at hjælpe mig med tænke kraftfulde tanker på mine vegne og dermed hjælpe mig med at neutralisere mine fejltagelser eller forvandle dem til succeser.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 174

Mange har oplevet at føle sig så glade, at de ligefrem følte sig euforiske, blot for at føle sig så fyldt med emotionel smerte, at de ligefrem følte sig deprimerede et par timer senere uden, at de kunne forstå, hvordan deres humør kunne skifte så hurtigt.

Nogle blev så bange for dette skift i humør, at de blev bange for at blive for glade for noget, fordi de ikke ønskede den depression, som, de troede, ville følge senere.

Først, da de læste ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, forstod de, at dette skift skete, fordi de havde forvekslet eufori med glæde, og at disse to attributter hører til i to forskellige energifelter.

Euforien hører til i Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selvkritik og selvros, og glæden hører til i Gudscentreringens Ring med dens glæde, krafttilførsel, åbensindethed og taknemmelighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lære at bruge Guds-centreringens Ring, så jeg kan bruge den i stedet for at bruge Selv-centreringens Ring.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12. Januar: Livets Træ

FRA DEL 5, KAPITEL 1, MIT LIV MED MESTEREN, AFSNIT LIVETS TRÆ, SIDE 391.

Så snart jeg skrev det ned, vidste jeg, at det drejede sig om Livets Træ, som er en graf, der illustrerer kraftstrukturerne i livets udfoldelse på samme måde, som bibliotekstræet i en computer viser forgreningerne af Programmer, mapper, filer og deres sammenhænge.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 391

Hensigten med kundskaben i Livets Træ – Kabbalah´en – er at gøre brugeren af Træet i stand til at studere de emotionelle energier, der kan vise sig i hans/hendes skæbne eller dagligliv, så han/hun kan bruge disse energier til sin fordel.

I Den Gamle Verdensorden opfattede mange deres emotionelle følelser som onde, når de smertede og som gode, når de var glade, og derfor har Verdenslærerne barmhjertigt sikret sig i tidligere tider, at mennesker, der dømte deres emotionelle energier på godt og ondt, ikke fik adgang til Livets Træ, da denne kundskab kunne bringe dem lidelse i stedet for den frihed, som det var hensigten med kundskaben

I dag er Den Nye Verdensorden indtrådt, fordi menneskehedens eksistentielle forståelse har nået et stade, hvor ethvert menneske kan ransage deres smertefulde emotionelle følelser uden at opfatte dem som onde, fordi de gør ondt, og derfor har Verdenslærerne nu frigivet denne visdom til enhver, der måtte ønske at gøre brug af den.

Når de derfor bruger Livets Træ til at se på de smertefulde strukturer i deres livsbane eller de smertefulde emotionelle strukturer i deres dagligliv, kan de nu frygtløst dykke ned til visdommen ved roden af smerten, hvorefter de kan bruge deres selvhelbredende kræfter til at komme sig over smerten, og dernæst kan de afslutte processen ved at forvandle deres smerte til glæde over deres nyvundne visdom.
 

Dagens kontemplation
I dag vil jeg ransage mine emotionelle smerter for at opnå den visdom, der ligger ved roden af smerten, og derefter vil jeg bruge mine selvhelbredende kræfter til at forvandle smerten til glæde

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13. Januar: ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNIT TOTO, MESTERENS MESTER , SIDE 184.

Pranahutiprocessen blev brugt af Shri Krishna, når han udførte sit åndelige arbejde, hvoraf det mest kendte eksempel fandt sted, da han underviste Arjuna i slaget ved Mahabaratha.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 183

Dette er tider, hvor store og usædvanlige begivenheder finder sted, fordi den guddommelige inkarnation, der lod sig manifestere på Jorden som Lord Rama for mere en syv tusind år siden i Ayodhya, Indien, og som Lord Krishna for mere end fem tusind år siden i Mathura, Indien, og som Lord Jesus for mere end to tusind år siden i Bethlehem, Judæa igen har valgt at lade sig manifestere på Jorden, denne gang som Lord Harishchandra i Madras, Indien.
 
Hans manifestation på Jorden indvarsler altid og uden undtagelse en genåbning af den tilsandede vej, der fører tilbage til oprindelsen.

Som profeteret i Biblen indvarsler hans fødsel en ny Himmel og en ny Jord, fordi de oplysninger, som han gav videre til menneskehedens Fællesskab inden sin død, vil give menneskeheden en ny forståelse af eksistensen.
  
Hans livsrejse som Lord Rama blev beskrevet i det hellige skrift Ramayana, hans livsrejse som Lord Krishna blev beskrevet i det hellige skrift Mahabharata, hans livsrejse som Lord Jesus blev beskrevet i det hellige skrift Bibelen, og hans livsrejse som Lord Harishcandra er beskrevet i det hellige skrift ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, som nu er tilgængelig på Verdensplan.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden til at åbne mit sind for den Nye Verdensordens principper og dermed for Virkelighedens mirakuløse natur.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14. Januar: Forbedring

FRA DEL 3, KAPITEL 3, DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNIT TOTOS SYGDOM 3, SIDE 291,

"Forstår de ikke, at din situation er akut?" spurgte jeg.
"Jo," sagde han, "men det er ulovligt for dem at hjælpe mig."
"Jamen, der er jo lange ventetider i behandlingssystemet," sagde jeg, "kunne de ikke have givet dig noget medicin til at holde alkoholismen i skak indtil da?."
"Det er også ulovligt, men du skal ikke bekymre dig. Jeg skal nok prøve på at finde en løsning," sagde han.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 294

Et samfunds åndelige stade ses i, hvordan dette samfund behandler de borgere, der har mest brug for hjælp.

På trods af, at det danske samfund, som ToTo levede og underviste i, er et af Verdens rigeste og mest humane samfund, der behandler sine borgere med stor kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, er der dog stadigt områder, der kan forbedres, ligesom der altid og uden undtagelse er områder, der kan forbedres i hvert enkelt menneskes individuelle liv.

Det kan forlede nogle af samfundets borgere til at rette dere vrede mod samfundet, hvis de selv eller en af deres kære har lidt under områder, der har brug for forbedring i dette samfund.

Denne holdning er ikke til fordel for den enkeltes ønske om forbedring af hans/hendes samfund, hverken for ham/hende selv personligt eller for samfundet, hvorimod en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig indstilling til samfundet kan udløse mirakler angående de forbedringer, som den enkelte borger i et samfund kunne ønske sig.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Nye Verdensordens principper til at forbedre mit individuelle liv og min holdning til mit samfund for på den måde forbedre min karakter og livet i det samfund, jeg er en del af.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15. Januar: Hellige steder  

FRA DEL 1, KAPITEL 4, PILGRIMSREJSE, AFSNIT ANDET MØDE MED TOTO, SIDE 64

Efter middagen faldt samtalen hurtigt på åndelige emner, og ToTo fortalte os, at hans åndelige opløftelse var begyndt, allerede inden han nåede op i bjergene.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 64

I Indien opfattes Himalaya Bjergene som en helligdom, og derfor ønsker mange åndelige aspiranter at besøge disse bjerge mindst én gang i deres liv.

Overalt på Jorden findes der mange sådanne hellige steder, der udstråler en vibration, der giver en åndelig aspirant mulighed for at opleve åndelige tilstande, som aspiranten ellers ikke har adgang til.

Disse vibrationer åbner aspirantens sind på en ny måde, og som et resultat oplever han/hun derfor et nyt perspektiv på livet

Hensigten med de hellige steders vibration er imidlertid at vise aspiranten, hvilke tilstande han/hun rummer, og hvilke perspektiver disse tilstande giver på eksistensen, og dermed modtager aspiranten en indre vejviser, som han/hun kan bruge til at udvikle nye perspektiver på eksistensen i sit daglige liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne i Den Nye Verdensorden til at åbne mit sind for nye perspektiver på eksistensen i mit daglige liv.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16. Januar: At drage næring fra alting

FRA DEL 4, KAPITEL 1, EVENTYRET OM UNIVERSETS MESTER, SIDE 338

Ved at lytte til det høje og det lave, det indre og det ydre og vurdere, hvorledes du bedst kan uddrage essensen af dette og derved drage næring fra alt.
Dernæst må du handle i overensstemmelse hermed.
Gennem dette opnås den maksimale harmoni på denne Mesters område, og din belønning vil være stor."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 342

Mange har en tilbøjelighed til at føle sig usikre overfor, hvad deres næste rette handling kunne være, og derfor er det svært for dem at beslutte sig.

Det kan få dem til at kaste sig ud i handling ved hjælp af den første tanke, der kommer til dem, og når de derefter ser resultatet af deres handling, opdager de ofte, at denne handling ikke har været til deres fordel.

Lidt efter lidt lærer dette dem at bruge besindighed, før de afgør, hvad deres næste rette handling skal være.

Derfor giver de sig tid til at lytte til impulsen fra deres allestedsnærværende, alvidende, almægtige og udødelige/uforanderlige sande Selv, deres Ånd samt til deres begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige menneskelige Selv, før de handler.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne i den Nye Verdensorden til at afgøre, hvad min næste rette handling skal være.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17. Januar: Døden 

FRA DEL 3, KAPITEL 4, DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNIT BEKRÆFTELSE AF DØDSHJÆLPEN, SIDE 328

Jeg fortalte hende, hvad jeg havde oplevet.
"Hvornår skete det?"
"For to uger siden."
"Nu skal jeg fortælle dig noget til gengæld," sagde hun, "for en uge siden drømte både hans søn og jeg om ham samme nat, og vi har ikke drømt om ham siden hans død. Han sagde i drømmen, at vi ikke behøvede at bekymre os mere om ham. Han havde det godt nu, og nu skulle han videre."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 328

Mange har lært at frygte den fysiske død, medens de voksede op, selvom de i Virkeligheden er omgivet af døden hver eneste øjeblik af hver eneste dag.

Hvert øjeblik dør konstant ind i det næste øjeblik, og alt det, der var i deres erfaringsområde for et øjeblik siden, er gået bort sammen med det forgangne øjeblik, og også deres fysiske krop er i en tilstand af konstant død.

Deres baby krop findes ikke mere, deres barnekrop findes ikke mere, og dog begræder de fleste ikke den kendsgerning, og når deres voksne krop bliver gammel og ikke længere er funktionsdygtig, ved de, at de nærmer dem den endelige adskillelse fra deres fysiske krop, og hvis de ikke har fået de korrekte oplysninger, tror de måske, at det er enden på alt.

En hel del har dog haft oplevelser, hvor de har været i kontakt med deres kære afdøde, og andre har haft nærdøds-oplevelser, og derfor ved disse mennesker, at adskillelsen fra deres fysiske krop ikke er afslutningen på alt, og de, som ikke har haft sådanne oplevelser, kan vælge at undersøge andres oplevelser for at finde ud af, om de finder disse oplevelser sandsynlige og troværdige og dermed finde ro for deres frygt for adskillelsen fra deres fysiske krop.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg studere de dødsoplevelser, der er beskrevet i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden for at finde ud af, om jeg kan finde styrke i mit forhold til døden ved hjælp af disse beretninger.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18. Januar: Psykotropika

FRA DEL 1, KAPITEL 1, INITIERINGEN, AFSNIT PSYKOTROPIKA 1, SIDE 18

Både min søster, hendes mand og jeg blev begejstrede for den Verden, der åbnede sig for os ved hjælp af hampen, og til sidst røg vi dagligt.
Vi brugte især de udvidede bevidsthedstilstande til at lytte til musik og tale om livet.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 19

I fortiden brugte åndelige lærere ofte at initiere deres disciple til det næste trin i deres åndelige udvikling ved hjælp af psykotropika, der blev udvundet fra forskellige planter.

Disse planter blev opfattet som hellige, fordi de gav disciplen adgang til forskellige åndelige tilstande, som han/hun ellers ikke havde adgang til.

Indisk hamp er en af de hellige planter, tobak en anden, koka busken en tredje, valmuen en fjerde, humlen en femte, druen en sjette, svampen en syvende, kaktussen en ottende og kava kava en niende for at nævne nogle få.

Som følge af den ændrede opfattelse af Virkeligheden, som aspiranten opnår under påvirkning af en eller flere af disse planter, bliver han/hun i stand til at tage sin dagsbevidsthed mindre højtideligt, og dermed kan han/hun bruge sin erfaring med psykotropika som en del af sit nye syn på eksistensen.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg søge at opnå et udvidet syn på eksistensen på en sådan måde, at jeg tager min daglige opfattelse af Virkeligheden mindre højtideligt.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19. Januar: Ansvarlighed

FRA DEL 4, KAPITEL 1, EVENTYRET OM UNIVERSETS MESTER, SIDE 338

"Hvordan vælger jeg da mellem liv og vækst, opretholdelse og vedligeholdelse, nedbrydelse og ødelæggelse?"
"Ved at ønske. Dine ønsker er Universets lov."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 343

For de fleste er det let at tage ansvar for den del at deres liv, som er fyldt op med ønsker, der fører til handlinger, der skabermanifesterer vækst og glæde for dem selv og andre, og mange kan også forholdsvis let tage ansvar for den del at deres liv, som er fyldt op med ønsker, der fører til handlinger, der bevarer status quo og vedligeholder det, de selv og andre har opnået.

Mange har imidlertid svært at tage ansvar for den del af deres liv, som er fyldt op med ønsker, der fører til handlinger, der skabermanifesterer nedbrydelse og ødelæggelse for dem selv og andre, men som åndelig aspirant gar et menneske brug for at tage det fulde ansvar for hans/hendes ønsker, hvad enten de fører til liv og vækst, opretholdelse og vedligeholdelse eller nedbrydelse og ødelæggelse.

Disse kræfter har hver deres rolle at spille i livets drama, og først når et menneske accepterer det fulde ansvar, kan han/hun begynde at undersøge, hvordan han/hun bruger disse energier.

Dermed bliver han/hun i stand til at sortere de energier fra, som han/hun ikke længere ønsker at gøre brug af i bestemte situationer og forstærke de energier, som han/hun ønsker at gøre brug af i stedet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge den Nye Verdensordens principper til at vedkende mig det fulde ansvar for mig selv, så jeg kan blive i stand til at bruge principperne til vælge, hvilke energier jeg ønsker at bruge i forskellige situationer.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20. Januar: Livets smerter

FRA DEL 4, KAPITEL 4, EVENTYRET OM GUDERNE, DER VANDRER PÅ JORDEN, SIDE 361

"Smerten er et kortvarigt handlingssignal. Lidelsen er ethvert forsøg på at undgå den handling, som smerten foreskriver."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 370

Livet rummer mange typer af smerte, så et menneske kan opleve fysisk smerte, energetisk smerte, emotional smerte, mental smerte og social smerte.

For at blive i stand til at håndtere forskellige smerter har et menneske brug for først at vedkende sig ansvaret for smerterne.

Dernæst har han/hun brug for at søge oplysninger om, hvordan han/hun bedst kan aktivere sine selvhelbredende kræfter for at blive i stand til at komme sig over sine smerter på hans/hendes forskellige eksistensplaner.

Med det formål for øje kan han/hun bruge principperne, der er beskrever ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden til at søge oplysninger om, hvilke principper han/hun bedst kan anvende til at tage sig af sine smerter på hans/hendes forskellige eksistensplaner.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg søge oplysninger i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden om, hvilke principper jeg med fordel kan bruge til at komme mig over de smerter, som jeg oplever i dag, hvad enten de er fysiske, energetiske, emotionelle, mentale, sociale eller åndelige.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21. Januar: Tomhedens Ring og Opfyldelsens Ring

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET DE ARKETYPISKE RINGES HIERARKI, SIDE 173

I græsk mytologi kaldes Tomhedens Ring for Pandoras Æske.
Pandoras æske siges at bringe alverdens lidelser til den, der åbner æsken, og den bliver opfattet som oprindelsen til alle vores karakterdefekter, der er kilden til vores lidelser.
I de Anonyme Fællesskaber kaldes Opfyldelsens Ring for Gudsæsken, og i Hinduistisk mytologi kaldes den Sudarshan Chakra.
Gudsæsken siges at bringe alle Verdens velsignelser til den, der åbner æsken, og den bliver opfattet som oprindelsen til alle vores dyder.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 173

Tomhedens Ring rummer menneskehedens mest smertefulde tanker og emotionelle følelser, og de handlinger, der udspringer af at befinde sig i denne Ring, kan føre til de mest smertefulde tilstande, et menneske kan opleve, og i nogle tilfælde kan smerterne være så utålelige for det menneske, der oplever dem, at han/hun begår selvmord eller dølger sin smerte med stærke stoffer eller alkohol.

Ved at bruge Opfyldelsens Ring i stedet for Tomhedens Ring kan et menneske erstatte tomhed med opfyldelse, kedsomhed med interesse, meningsløshed med meningsfuldhed og ensomhed med enhed.

Tomhedens Ring rummer smerte og Opfyldelsens Ring rummer glæde, så når et menneske vælger at bruge Opfyldelsens Ring i stedet for Tomhedens Ring, flytter han/hun sig fra smerte til glæde.

Mange mennesker, forestiller sig, at det er vanskeligt at bruge Opfyldelsens Ring, men det er ikke så vanskeligt, som de forestiller sig, for hvis de blot kan finde én ting, som er meningsfuldt for dem at gøre, som fx at tage et bad, at gå en tur, har de allerede sat Opfyldelsens Ring i vibration, og dermed vibrerer alle energierne i Ringen.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Opfyldelsens Ring i stedet for Tomhedens Ring for at give slip i min smerte og erstatte den med glæde.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22. Januar: Barnetro    

FRA DEL 1, KAPITEL 1, INITIERINGEN, AFSNITTET BARNETRO, SIDE 14

Gud fandt på forskellige måder at pine de onde på, indtil de blev gode.
Selvom man ikke skulle tro det, elskede Gud også de onde, og det kunne man se på, at han sørgede over det, når han var nødt til at pine dem.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 14

I Den Gamle Verdensorden skabtemanifesterede menneskeheden en forestilling om Gud, som var i deres eget billede, og som derfor var underlagt deres menneskelige begrænsing, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, og som sådan kunne Gud være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig, og Gud kunne derfor blive hævngerrig overfor menneskehedens fejlbarlighed.

Denne opfattelse af Guds hævngerrighed hang sammen med menneskehedens umodne eksistentielle forståelse af Gud, hvorimod mennesker i Den Nye Verdensordens er vokset i abstrakt tænke-evne, og derfor har de muligheden for at skabemanifestere en forestilling om Gud som en energi, der er ubegrænset, alvidende, almægtig og udødelig/uforanderlig, og som derfor er betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig, og Gud tilgiver derfor betingelsesløst menneskehedens fejlbarlighed.

Den Gamle Verdensordens Gudebillede bliver stadigt videregivet til børn mange steder, og uden at gøre sig nogle overvejelser om voksnes menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed tror et barn på, at de voksne, der omgiver ham/hende, er fejlfrie og derfor, at de oplysninger, som de voksne forsyner ham/hende med, også er fejlfrie.

De mest intelligente og modige af børnene beder måske om at få en nærmere forklaring på de oplysninger, som de har modtaget, der skræmmer dem, men de bliver ofte afvist af voksne, der har svært ved at indrømme deres menneskelige uvidenhed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg modigt indrømme min uvidenhed, hvis et barn stiller mig et spørgsmål, som jeg ikke kender svaret på ud fra min egen erfaring.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23. Januar: Frygt for kærligheden

DEL 3, KAPITEL 1, DET JORDISKE BRYLLUP, AFSNITTET FRYGTEN FOR KÆRLIGHEDEN, SIDE 189

Jeg besluttede i stedet at skrive et brev til Mesteren, selvom han ikke havde truffet ToTo.
Jeg skrev, at jeg havde truffet ToTo i Madras, og at jeg følte mig som et blad i vinden, der ville blive blæst derhen, hvor vinden førte det.
Jeg frygtede, at vinden førte mig bort fra ham, og da jeg ikke ønskede dette, overlod jeg nu sagen i hans hænder.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 189

Mange forestiller sig, at når den gensidige kærlighed mellem dem og en partner kommer ind i deres liv, vil kærligheden opfylde dem på en sådan måde, at deres lykke er gjort.

Når mødet med den gensidige kærlighed mellem dem selv og en partner finder sted, opdager de imidlertid, at når den indledende glæde over mødet med deres partner er aftaget, begynder de at opleve emotionelle og mentale smerter af forskellig slags, og som et resultat opstår der frygt i mange former, i særdeleshed hvis den partner, der kommer ind i deres liv, er deres Sjælepartner eller deres Åndepartner.

Kærligheden renser dem fra alle falske forestillinger om Virkeligheden, og denne renselsesproces er både smertefuld og skræmmende for de fleste.

De kan imidlertid lette deres frygt og deres smerter ved at tage jordiske og åndelige principper til hjerte og bruge dem i deres parforhold.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tage jordiske og åndelige principper til hjerte og bruge dem i mit parforhold.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24. Januar: Opbygning af et indre liv

FRA DEL 3, KAPITEL 3, DET GUDDOMMELIGE BRYLLUP, AFSNITTET UDSTØDELSE AF SAMFUNDET, SIDE 269

Som kronen på værket havde politiet efterhånden sammensat et anklageskrift, og jeg blev idømt 40 dages fængsel for besiddelse af heroin, hvilket indebar, at jeg nu havde en straffeattest, og jeg var dermed afskåret fra at vende tilbage til mit job og var således blevet udstødt af samfundet.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 270

For mange er det vigtigt at føle sig som en del af samfundet for at blive i stand til at skabemanifestere et ydre liv, der er tilfredsstillende.

Det indebærer, at de har et behov for, at samfundet har brug for dem til at udføre et job, hvad enten deres job er i statens tjeneste eller i en privat virksomhed.

Hvis samfundet udstøder dem ved at fratage dem muligheden for at udføre et job, kan det virke skræmmende for de fleste.

Det kan imidlertid vise sig at være til deres fordel at få en pause fra opbygningen af deres ydre liv, fordi det giver dem tid til at tage sig at deres indre liv i stedet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden til at tage Den Nye Verdensordens principper til hjerte og dermed opbygge mit indre liv.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25. Januar: Sjæl og Ånd

FRA DEL 4, KAPITEL 5, TOTO DOKTRINEN, AFSNITTET DET BEFRUGTEDE ÆG, SIDE 373

"Vær Opmærksom på, at du er Opmærksom på din Opmærksomhed."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 373

Mange mennesker har kun en vag fornemmelse af deres Sjæl og deres Ånd, og de har desuden indtryk af, at Sjæl og Ånd er ét og det samme.

I ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden er perspektivet på Sjæl of Ånd, at Ånden er det sammensmeltede maskuline og det feminine princip, og Sjælen er Åndens første skabtemanifesterede krop, hvor det maskuline og det feminine princip er blevet splittet i to Sjælepartnere, en mand og en kvinde.

Sjælepartnerne skabtemanifesterede det tænkende sind, Egoet og observerer, hvordan deres skabningmanifestation sætter ord på forskellige dele af eksistensen.

Ånden observerer også sin skabingmanifestation, Sjælen, og et menneske kan komme i kontakt med sit sande Selv, sin Ånd ved at være opmærksom på, at han/hun er opmærksom på sin opmærksomhed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give slip i at fastholde mit fokus på at observere mine tanker, og i stedet vil jeg observere min Sjæl, så ofte jeg er i stand til det i løbet af min dag.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26. Januar: Åndshovmod

FRA KAPITLET DET JORDISKE BRYLLUP, AFSNITTET TOTO OG PRÆCEPTOREN, SIDE 215, DEL 3

Hun sagde, at nu kunne det være nok.
Hun var ikke kommet her for at blive belært af sådan en grønskolling.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 215

Når en åndelig aspirant begynder at få kosmiske glimt, kan han/hun blive så fyldt med undren over at føle sit sande Selv, sin Ånd, og han/hun vil sædvanligvis også føle sig dybt beæret over, at en sådan tilstand er blevet ham/hende til del.

Han/hun tror ofte, at det er noget, som udelukkende kan blive ham/hende til del, og det kan medføre, at han/hun føler sig hævet over andre, og dermed begynder han/hun at lide af åndshovmod.

Mesteren sagde, at åndshovmod er den sværeste karakterdefekt at rense ud, fordi den åndelige aspirant ofte bliver uimodtagelig for nye oplysninger, der kan føre ham/hende videre fra blot at modtage kosmiske glimt til fuld sammensmeltning med hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd.

Efterhånden, som han/hun føler sig mere og mere isoleret fra andre på grund af sit åndshovmod, vokser hans/hendes eksistentielle smerte, indtil han/hun indrømmer sit behov for at fortsætte sin åndelige vækst og derfor for at modtage oplysninger, der gør hans/hendes fremskridt mulige.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vedkende mig min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed og dermed tilslutte mig menneskehedens fællesskab, så jeg kan åbne mig for de oplysninger, jeg har brug for, til min åndelige vækst.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27. Januar: Limbo

FRA DEL 1, KAPITEL 3, ÅNDELIGE OPLEVELSER, AFSNITTET SELVMORD, SIDE 44

Under meditationen fik jeg en vision.
Jeg så en lys skikkelse foran et mørkt hus.
Alt var i mørke, og huset var ikke synligt, men jeg vidste, at det var der.
I det fjerne, langt bag det, så jeg et hvidligt skær.
Den lyse skikkelse jog rastløst frem og tilbage foran huset.
Jeg kunne se indgangen til huset og forstod ikke, at han ikke gik igennem den, så han kunne nå frem til lyset i det fjerne, men så gik det op for mig, at han ikke kunne se døren.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 45

I løbet af århundreder har der cirkuleret oplysninger blandt menneskeheden om Limbo, som er et sted for afdøde, der ikke kan gå gennem Dødens Port af en eller anden grund.

En person, der har begået selvmord, er ude af stand til at gå gennem Dødens Port, fordi han/hun ikke kan se den.

Den tilstand af fortvivlelse, som drev ham/hende til selvmord, er den tilstand, han/hun vil befinde sig i, indtil han/hun bliver forløst fra den, når hans/hendes sande tidspunkt til at forlade hans/hendes jordisk liv er kommet.

Desuden vil et sådan menneske også føle et behov for at løse det problem, som fik ham/hende til at begå selvmord, i en kommende inkarnation, så lignende omstændigheder ikke længere driver ham/hende til fortvivlelse.

Dagens kontemplation
Selvom jeg somme tider kan være i en tilstand af fortvivlelse, vælger jeg at bruge principperne fra Den Nye Verdensorden til at tage mig af min fortvivlelse i stedet for at skade min Moder Jord krop.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28. Januar: Livets mening

FRA DEL 4, KAPITEL 2, EVENTYRET OM KÆRLIGHEDEN UDEN GRÆNSER, SIDE 350      

De skabtemanifesterede dele spredte sig ud for at erhverve sig livets oplevelse, som var skabelsensmanifestationens formål, og for at mødes og skilles og mødes igen og derved erhverve sig kundskaber om adskillelsens smerte og genforeningens glæde, som er det skabtesmanifesteredes livsbetingelse.          

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 352

Mange har stillet sig selv spørgsmålet: Hvad er meningen med livet?
 
Fra skabelsensmanifestationens begyndelse og til alle tider har formålet med livet været det samme for alle skabningermanifestationer, nemlig at opleve livet som skabningmanifestation på forskellige eksistensplaner.

Som ren Ånd er det maskuline og det feminine princip ét væsen, MandKvinden – Ardhanarishvara – som hvilede i det Absolutte sammensmeltet i fuldendt lyksalighed, indtil et ønske opstod om at opleve den Evigt Elskede, den Eneste Ene, i et nyt perspektiv.

Dette ønske satte MandKvinden i bevægelse, og dermed begyndte skabelsenmanifestationen påny med det formål at opleve livet som skabningmanifestation i liv efter liv for dermed se den elskede i et nyt perspektiv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske, at mit formål med livet er at opleve livet som et menneske.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

29. Januar: Kunstige opiater

FRA DEL 3, KAPITEL 3, DET GUDDOMMELIGE BRYLLUP, AFSNITTET FORBEREDELSE TIL DEN ÅNDELIG GENFØDSEL, SIDE 273

ToTo sagde, at Metadon var ulovligt i Indien, fordi den udtørrede knoglemarven og ødelagde frugtbarheden i modsætning til heroin, som er et naturligt opiat, der ikke giver organskader.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 273

I Verden findes mange forskellige hellige planter, og opium valmuen er en af disse.

Opium valmuens saft kan udvindes og bruges til at lette mennskehedens smerter ved at blive forarbejdet til opiums dråber, morfin og heroin.

I dag findes der mange kunstige opiater, og også disse er blevet til med henblik på at lette menneskehedens smerter.

De kunstige opiater har en lang række bivirkninger, som ikke findes i de naturlige opiater, og de kan rent faktisk skade et menneske for livstid.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge at undersøge mulige bivirkninger og langtidsvirkninger af den medicin, jeg har brug for, før jeg beslutter mig for at bruge den.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

30. Januar: Den Hellige Gral

FRA DEL 4, KAPITEL 4, EVENTYRET OM GUDERNE DER, VANDRER PÅ JORDEN, SIDE 362

Han løftede hende medfølende og strålede med kærlighed mod hende, indtil hun smeltede ind i Kærlighedens Hav.
Således velsignet gik kvinden langsomt og fredfyldt ud af tempelgården for at tage sit nye liv i besiddelse.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 370

Ardhanarishvara – MandKvinden, som rummer det sammensmeltede maskuline og feminine princip, rummer både deres individualitet og deres enhed, og disse er ikke begrænset af nogen form.

Deres enhed kaldes Kærlighedens Hav, Den Hellige Gral, Guds Hjertes Hjerte, deres fælles inderste Hjerte, deres fælles sande Selv, deres fælles Ånd, som rummer varmen.

Deres indidualitet kaldes SkabelsensManifestationens Hav, Den Hellige Sæd og det Hellige Æg, Guds Hjerte, deres individuelle personlige inderste hjerte, deres individuelle sande Selv, deres individuelle Ånd, der rummer kulden.

Alle åndelige aspiranter længes efter at drikke af Den Hellige Gral, Kærlighedens Hav, og dermed blive i stand til at møde sig selv og alt og alle overalt på alle eksistensplaner med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg drikke af Den Hellige Gral og dermed møde mig selv og andre med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

31. Januar: Det bløde hjerte

FRA KAPITLET DET ENGLELIGE BRYLLUP, AFSNITTET DET SMETLEDE HJERTE, SIDE 240, DEL 3

Efterhånden som vores samtale skred frem, blev mit hjerte gradvist blødere og blødere i medfølelse med min tidligere kærestes lidelser, og da han bad mig blive natten over, sagde jeg ja med det samme.
Vi lå i hinandens arme, da jeg pludselig blev opmærksom på mit hjerte.
Det føltes som om, det smeltede, strømmede ud af min krop som damp og efterlod et tomt hul.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 244

Efterhånden, som den åndelige udvikling finder sted for en åndelig aspirant, bliver han/hun mere og mere opmærksom på, at alle andre skabningermanifestationer er ligesom ham/hende selv, for alle former har det til fælles, at de er begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige bevidsthedsformer.

Som et resultat af denne forståelse bliver det lettere for den åndelige aspirant at identificere sig med de problemer, som andre Ånder kan have med de former, som de har taget bolig i for tiden.

I stedet for at hærde sit lavere hjerte i solar plexus imod andres eksistentielle smerter af frygt for at komme til at se egne smerter i øjnene, tillader aspiranten sit lavere hjerte at være åbent overfor andres eksistentielle smerter, og derved bliver aspirantens lavere hjerte, hans/hendes solar plexus blødere og blødere.

På denne måde opnår aspiranten en bedre og bedre kontakt med sit højere hjerte og dermed med sin Kristusbevidsthed, og dette gør aspiranten i stand til at møde sine egne og andres eksistentielle smerter med kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mine egne og andres eksistentielle smerter til at vokse i Kristusbevidsthed ved hjælp af Den Nye Verdensordens principper

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER


FEBRUAR

 

01. Februar At vende hjem
 
02. Februar Opbygning af det psykologiske landskab
 
03. Februar Åbningen af Det Tredje Øje
 

04. Februar  Drømme
 

05 Februar  Arketyper
 
06 Februar Tilbagevenden til oprindelsen
 
07. Februar Bestandig erindring 
 
08. Februar  De fire ægteskaber
 
09. Februar Helbredelse for eksistentiel lidelse 
 
10. Februar Gud Faderen og Gudinde Moderen
 
11. Februar  Frugten
 
12. Februar At sige nej 
 
13. Februar Guds vilje 
 
14. Februar Videreførslen af Kristusbevidstheden 
 
15. Februar Frygt for kærlighedens konsekvens  
 
16. Februar Krishna-bevidstheden
 
17. Februar Regnbuegudinden 
 
18. Februar Seksuel frihed
 
19. Februar Lucifer 
 
20. Februar  Reinkarnations-tanken
 
21. Februar Dharma og karma
 
22. Februar Udstråling
 
23. Februar  De store åndelige læreres menneskelighed
 
24. Februar  Fugl Føniks
 
25. Februar  Bekræftelse
 
26. Februar  Kærlighedens Lys
 
27. Februar  Frygt for frygten
 
28. Februar  Anonymitetsprincippet
 
29. Februar Active Addictions Anonymous
 
 

01. Februar: At vende hjem


FRA DEL 1, KAPITEL 1, INITIERINGEN, AFSNITTET LIVSMÅL, SIDE 18

Jeg havde fået mine ønsker opfyldt, men de slukkede ikke den ejendommelige længsel, jeg havde i mig, og som jeg ikke længere kunne sætte navn på.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 18

Mange åndelige aspiranter vokser op og føler sig forvirrede over ikke at have de samme ønsker, som deres kammerater.

De almindelige ønsker for mennesker er at sikre sig materielt, helst med en profession eller et job, der giver ham/hende glæde og at føle sig elsket og tryg i sine sociale samspil.

For en åndelig aspirant kan alle disse ønsker blive opfyldt uden, at han/hun føler sin indre længsel tilfredsstillet, og et sådant mennesker bliver en søger, der søger højt og lavt efter det, som kan tilfredsstille ham/hende.

Til sidst står det klart for aspiranten, at kun dette at ’komme hjem’ kan skabemanifestere den tilfredsstillelse, som han/hun higer efter.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne i Den Nye Verdensorden til at ’vende hjem’ til mit sande selv, min Ånd, så jeg kan begynde at leve et lykkeligt liv på Jorden.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02. Februar: Opbygning af det psykologiske landskab 

FRA DEL 5, KAPITEL 1, MIT LIV MED MESTEREN, AFSNITTET BROENS TILBLIVELSE, SIDE 385

"Hvor mange bekræftelser har du brug for?" spurgte han blødt med en tør undertone, og hans tone fik mig til at forstå, at jeg havde fået så mange bekræftelser allerede, at det var på tide, at jeg begyndte at have tillid til mine egne opfattelser af tingene.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 385

Selvom alle mennesker har et indre liv, som de ikke uden videre kan vise andre på samme måde, som de kan vise bordet i stuen frem, har de dog alle et indre liv foruden deres ydre liv i form af deres fornemmelse for, hvordan deres helbred er, om de har meget eller lidt energi i dag, om deres følelser er glade eller smertefulde, om deres tanker er kreative, destruktive eller neutrale, om deres sociale liv er harmonisk eller disharmonisk og om deres åndelige liv beriger dem eller ej.

Ligesom deres ydre liv er individuelt og personligt, er deres indre liv individuelt og personligt, og dog har mange forsøgt at få bekræftet fra andre, at netop deres individuelle og personlige indre liv, er den sande Virkelighed sammenlignet med alle andres.

Dette forsøg på at gøre op med deres tvivl om, hvorvidt deres indre oplevelse er sund eller ej, har endog givet anledning til strid mellem nogle.

I Den Nye Verdensorden forsøger mennesker ikke at få andre til at bekræfte deres opfattelse af Virkeligheden, men de bidrager med deres personlige perspektiver på Virkeligheden til de, som viser interesse for det, og de tager det til sig fra andres opfattelse af Virkeligheden, som de finder brugbart til opbygning af deres individuelle og personlige opfattelse af Virkeligheden.
 

Dagens kontemplation
I dag vil jeg opbygge mit psykologiske landskab og mit åndsliv på en måde, der passer til mine individuelle og personlige livserfaringer og min forståelse af principperne i Den Nye Verdensorden.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03. Februar: Åbningen af Det Tredje Øje

FRA DEL 3, KAPITEL 4,  DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNITTET FORBEREDELSE TIL AT KRYDSE DØDENS GRÆNSE, SIDE 298

Et par måneder efter ToTos død var jeg en dag på café med en lille gruppe fra et af De Anonyme Fællesskaber, og en af de tilstedeværende fortalte mig, at han var holdt op med at ryge nikotin efter en shamanistisk rejse.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 298

Inden mennesker kommer til deres åndelige vej, bruger de normalt kun deres indre øje, som også kaldes deres Tredje Øje, når de drømmer om natten eller danner sig erindringsbilleder fra en begivenhed eller af en person.

Efter de er kommet til deres åndelige vej, begynder de at overveje, om de kan opleve visioner, ligesom nogle af de åndelige lærere, som de har mødt på deres vej, og en dag er tiden moden, hvor de har mod til at indrømme, at de kan se med deres Tredje Øje.

Det kræver mod, for hvis de skal kunne bruge en shamanistisk rejse, som også kaldes en vågen drøm, til noget i deres hverdag, kræver det, at de tør have tillid til det, de ser, hører, føler, lugter eller smager under deres vågne drøm, selvom de muligvis er den eneste i deres omgangskreds, der har foretaget dette spring med at åbne deres tredje øje, så de ikke kan få en umiddelbar bekræftelse på, at deres oplevelse er virkelig.

Hvis det er tilfældet, behøver de ikke frygte for deres tilregnelighed, men kan finde åndsbeslægtede ved at gennemlæse literatur skrevet af eller om andre med lignende oplevelser, der som oftest findes i bøger om shamanisme.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg læse litteratur skrevet af eller om mine åndsbeslægtede, som også valgte at åbne deres Tredje Øje på en shamanistisk rejse.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04. Februar: Drømme

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET DRØMMETYDNING, SIDE 181

Over årene forsøgte jeg at lære noget om drømme og vendte ofte tilbage til den drøm, jeg havde haft første gang, jeg besøgte Mesteren, for at finde ud af, hvad dens budskab var.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 181

Der findes fire forskellige typer af søvn.

I den dybe drømmeløse søvn er den sovende dybt forankret i sit sande Selv, sin Ånd, hvorfra han/hun henter livskraft til at leve endnu en dag.

Derudover er der drømmesøvnen med tre forskellige typer af drømme, hvoraf den mest almindelige drøm er en rensedrøm, hvori bevidstheden sammenstiller symboler for begivenheder fra dagen, der har forårsaget smerter, som endnu ikke er blevet forløst.

Desuden kan drømmeren have klare drømme, som er faktiske begivenheder, der finder sted i de Højere Verdener, og som drømmeren stadig kan huske efter at være vågnet, og drømmere kan også opleve profetiske drømme, som handler om fremtiden, og som ofte er en vejledning fra drømmerens Højere Magt om kommende begivenheder, som drømmeren har brug for at vide noget om af forskellige grunde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg være opmærksom på det, jeg kan lære af mine drømme.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05. Februar: Arketyper

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET ARKETYPER, SIDE 101

Et vist antal af individuelle og personlige interferensmønstre af samme type danner tilsammen et større universelt og upersonligt interferensmønster, og dette er en arketype.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 101

Hvert eneste menneskes kropsform er enestående, selvom et menneskes kropsform normalt består af de samme elementer; et hoved, en torso, to arme og to ben.

Alle disse unikke former skabesmanifesteres i det arketypiske energifelt kaldet Mennesket, der er et enerigfelt i Totaliteten, som rummer ethvert aspekt af dette at være menneske fra det laveste til det højeste.

Ethvert menneske er således en del af den arketype, der kaldes Mennesket, og ethvert menneske rummer hele menneskehedens bevidsthed i sit personlige energifelt.

Dette betyder, at ethvert menneskes åndelige oplevelser, sociale samspil, tanker, følelser og handlinger bliver registreret i arketypen Mennesket, og hans/hendes måde at være i Verden på påvirker således hele menneskeheden, om ikke i bevidst og vågen tilstand, da i ubevidst og sovende tilstand, og således påvirker ét menneskes lykke eller ulykke hele menneskeheden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vil vælge at dyrke mit åndsliv, mit sociale liv, mit tankeliv, mit følelsesliv og mine handlinger på en måde, der er til gavn både for mig selv og hele menneskeheden.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06. Februar: Tilbagevenden til oprindelsen

FRA DEL 4, KAPITEL 2, EVENTYRET OM KÆRLIGHEDEN UDEN GRÆNSER, SIDE 350

SkaberensManifestorens fuldendte kærlighed smeltede ind i hendes inderste hjerte, som bragte hende tilbage til punktet før skabelsensmanifestationens begyndelse.
Her lå den fuldendte enhed i MandKvinden i ophøjet ro som uskabtumanifesteret tanke latent i den kosmiske væren, hvilende i sin fuldkommenhed.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 351

Inderst inde ved enhver skabningmanifestation, at hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd rummer Kærlighedens Hav, Fællesskabets Hellige Ånd, der rummmer varmen og  SkabelsensManifestationens Hav, Individualitetens Hellige Ånd, der rummer kulden.

I Kærlighedens Hav findes kærligheden, der krydser dødens grænse, og i SkabelsensManifestationens Hav findes alle de latente tanker, som er udsprunget af enhver individuel form, som hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd har bragt til live fra skabelsensmanifestationens begyndelse til nu.

De latente tanker, der er udtryk for individualiteten er afgørende for hvilke former, der bliver til ved en ny skabelsesmanifestations begyndelse, så denne skabelsemanifestation er således ikke den første og ej heller den sidste, men er blot et udtryk for Universets vejrtrækning på nuværende tidspunkt.

Siden ´the big bang´ fandt sted, har Universet været ekspanderende i én lang udånding, men nu er indåndingen begyndt, og det betyder, at tilbagevendingen til oprindelsen er begyndt, og de sovende Ånder er ved at vågne for at skabemanifestere en Ny Verdensorden med vågne Ånder og dermed en Verdensorden med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Nye Verdensordens principper til at tillade mit sande Selv, min Ånd vågne.
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07. Februar: Bestandig erindring

FRA DEL 1, KAPITEL TRE, ÅNDELIGE OPLEVELSESR, AFSNITTET BESTANDIG ERINDRING, SIDE 39

Jeg gik også i gang med at læse hans bøger, og i en af dem stod der, at det, jeg foretog mig, kaldes Bestandig Erindring, og at det var et af hans forslag til træning af ens åndelige fokuseringsevne.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 39

Nedenstående graf skal illustrere forskellige sindstilstande.

Cirklerne skal illustrere sindet, og prikkerne skal illustrere tanker.

Normal           Reflektion        Kontemplation       Koncentration       Meditation

Den almindelige bevægelse fra normal tankevirksomhed til meditation går gennem reflektion, kontemplation og koncentration for derefter at slippe enhver tankevirksomhed og indtræde i meditation.

I meditation befinder mennesker sig i enhed med deres sande Selv, deres Ånd, og dermed befinder de sig også i enhed med Gud og således også med alt og alle overalt på alle bevidsthedsplaner.

Ved konstant at vende tilbage til den meditative tilstand optræner de deres evne til at være i enhed med deres sande Selv, deres Ånd, med Gud og således med alt og alle overalt på alle bevidsthedsplaner.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Bestandig Erindring til hele tiden at vende tilbage til mit sande Selv, min Ånd ved at være nærværende i NUET
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08. Februar: De fire ægteskaber

FRA DEL 3, KAPITEL 2, DET ENGLELIGE BRYLLUP, AFSNITTET RENSELSE FOR JALOUSI OG BESIDDERTRANG 1, SIDE 228

"Det er klogt af ToTo at konfrontere mig med en kvinde, der vækker min medfølelse snarere end min jalousi," tænkte jeg, "det vil gøre det lettere for mig at overvinde min jalousi."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 229

Et par kan opleve fire ægteskaber.

Det første er det jordiske ægteskab, som er foreningen af de to fysiske kroppe, og det andet er det englelige ægteskab, som er foreningen af de to hjerter.

Det tredje er det guddommelige ægteskab, som er foreningen af de to Sjæle, og det fjerde er det åndelige ægteskab, som er foreningen af de to ånder.

I det jordiske ægteskab er den største udfordring, parret kommer ud for seksuel jalousi og besiddertrang, som påfører parret ulidelig smerte, indtil disse følelser er blevet forvandlet til medfølelse med hinanden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at befri mig fra min seksuelle jalousi og besiddertrang ved hjælp af Den Nye Verdensordens principper.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09. Februar: Helbredelse for eksistentiel lidelse

FRA DEL 1, KAPITEL 2 ANSIGT TIL ANSIGT MED MESTEREN, AFSNITTET HOVMOD 1, SIDE 28

Jeg havde ikke før tænkt på mig selv som hovmodig eller utålmodig, men efter sittingen besluttede jeg, at jeg ikke mere ville tillade mig selv at være sådan.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 29

Efterhånden, som en åndelig aspirants tanker fører til flere og flere emotionelle smerter, begynder han/hun at undersøge sit tankeliv for at finde ud af hvilke tanker, der fører til emotionel smerte, og hvilke tanker, der fører til emotionel glæde.

Lidt efter lidt, som han/hun kortlægger sit psykologiske landskab, bliver han/hun opmærksom på, at de tanker, der fører til smertefulde emotionelle følelser, er de tanker som i gamle dage blev kaldt for synder og i moderne sprogbrug for karakterdefekter,og at de kaldes karakterdefekter, fordi de ikke opfylder den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag hans/hendes anvendelse af dem.

Som et resultat af aspirantens opdagelser ønsker han/hun at finde en vej ud af smerten, fordi den fører til lidelse, hvis han/hun ikke handler, som smerten foreskriver, og lidt efter lidt bliver han/hun klar over, at han/hun har brug for hjælp til at lære at give slip i at bruge sine karakterdefekter og den smerte, de medfører til at få sine ønsker opfyldt.

Han/hun kan søge hjælp til at kortlægge sit psykologiske landskab ved at følge vejledningen om brugen af De Konstruktive og De Destruktive Ringe som foreslået i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden og ved at tage selve Doktrinen til hjerte som beskrevet i del fire af ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg undersøge De Konstruktive og De Destruktive Ringe i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden samt selve Doktrinen for at finde ud, hvordan jeg bedst kan befri mig fra eksistentielle smerter.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10. Februar: Gud Faderen og Gudinde Moderen

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET GUD FADEREN OG GUDINDE MODEREN, SIDE 79

ToTo forklarede endvidere, at Gud Faderen rummer skaberkraften og Gudinde Moderen rummer manifestationskraften.
Skabelsenmanifestationen fandt sted som et resultat af kærligheden mellem skaberkraften og manifestationskraften.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 79

I lang tid har menneskeheden især forholdt sig til skaberkraften og som sådan til det maskuline princip Gud Faderen og Gud sønnen, en mand og hans Sjæl.

Nu er tiden moden for menneskeheden til at forholde sig til manifestationskraften og som sådan til det feminine princip Gudinde Moderen og Gudinde Datteren, en kvinde og hendes Sjæl.

Menneskeheden har haft brug for årtusinder til at træde ud af flokmentaliteten, og det har de gjort ved at udvikle respekt for deres individualitet, som er det mentale, og som for menneskeheden er det maskuline princip Gud Faderen og Gud sønnen.

Nu er tiden moden til at udvikle kærlighed til, omsorg for, medfølelse med og barmhjertighed overfor deres individualitet ved hjælp af Fællesskabet, som for menneskeheden er det feminine princip Gudinde Moderen og Gudinde Datteren.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere min maskuline side som min skaberkraft og min feminine side som min manifestationskraft.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11. Februar: Frugten

FRA DEL 4, KAPITEL 5, TOTO DOKTRINEN, AFSNITTET FRUGTEN, SIDE 379

©©FRUGTEN©©

GUD ER ALT.
ALT ER GUD.

JEG ER GUD.
DU ER GUD.
HAN ER GUD.
HUN ER GUD.
DEN ER GUD.
DET ER GUD.
VI ER GUD.
I ER GUD.
DE ER GUD.

©©VEJEN ER DIN KÆRLIGHED©©

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 379

For mange mennesker har det været en lang rejse at acceptere sig selv som Ånd.

Dette skyldes, at Åndens karakteristika beskrives som allestedsnærværende, alvidende, almægtig og udødelig/uforanderlig, og Guds karakteristika beskrives på samme måde.

Menneskers karakteristika som skabningermanifestationer, deres begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, gjorde det endnu sværere for et menneske at acceptere tanken om, at hans/hendes sande selv er hans/hendes Ånd.

Hvis et menneske imidlertid accepterer Gud som det væsen, der rummer alt og alle overalt på alle bevidsthedsplaner, kan han/hun vælge at se Universet som dette væsen, og dermed indse, at hver eneste del af Universet er Gud, dem selv inklusive.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Nye Verdensordens principper til at anerkende mit sande Selv, min Ånd for dermed at blive ført til glæden uden modsætning, den glæde, som også kaldes lykken

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12. Februar: At sige nej

FRA DEL 4, KAPITEL 3, EVENTYRET OM GODT OG ONDT, SIDE 356

Ved således at tilsløre skabelsesmanifestationsprocessens smerte opstod den første fremmedgørelse i form af det første lette slør omkring hendes Sjæl, og set gennem dette slør forvandlede udstødelsen sig til en afvisning.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 357

Smerten ved en afvisning går hele vejen tilbage til skabelsensmanifestationens begyndelse, fordi Sjælen tilslørede den oprindelige smerte, der opstod, da det maskuline og det feminine princip blev splittet i to en ´han´ og en ´hun´ i den kernespaltning, der kaldes ´the big bang´ i moderne sprogbrug.

Ved at tilsløre smerten ved udstødningen fra den kosmiske livmoder, kunne udstødningen opfattes som en afvisning, og denne ursmerte rører på sig, hver gang et menneske møder modstand eller modtager et nej til nogen som helst af hans/hendes ønsker.

Da han/hun ikke ønsker at påføre en anden skabningmanifestation afvisningens smerte, kan det være svært for de fleste af mennesker at sige nej, når en anden skabningmanifestation ønsker noget fra dem.

Den oprindelige smerte var imidlertid ikke en afvisning, men skabelsesprocessens smerte, og det er vigtigt for et menneskes integritet og for hans/hendes omgivelsers opfattelse af Virkeligheden, at han/hun har styrken til at sige ja, når han/hun mener ja, og til at sige nej, når han/hun mener nej.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udforske forskellige måder at sige ja og nej på, som jeg har det godt med

.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13. Februar: Guds vilje

FRA DEL 1, KAPITEL 2,  ANSIGT TIL ANSIGT MED MESTEREN, AFSNITTET GUDS VILJE, SIDE 27

En dag spurgte en anden discipel Mesteren om det, og han svarede leende: "Ja, men det modsatte er også sandt. Guds vilje bevæger sig ikke uden, at skabningernemanifestationerne ønsker det."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 28

Mange forestiller sig, at Gud ønsker noget bestemt fra dem, og derfor ønsker de at kende Guds vilje, så de kan overgive sig til den og på den måde få Gud til at synes om dem og give dem det, de ønsker.

Da Gud er allestedsnærværende, alvidende, almægtig og udødelig/uforanderlig og dermed rummer alt og alle overalt på alle eksistensplaner, er der intet de kan give Gud, som Gud ikke allerede har.

Gud kan til gengæld give dem alt, hvad de ønsker, og ethvert ønske, de udtrykker overfor Gud, vil blive opfyldt i det lange løb, med mindre de selv vælger at give slip i det.

Når de alligevel søger at kende Guds vilje for dem, søger de i Virkeligheden at kende deres egen vilje for dem, som den udtrykker sig på nuværende tidspunkt i deres forståelse af Virkeligheden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg søge at kende Guds vilje for mig, så jeg kan kende min egen vilje for mig, som den er på nuværende tidspunkt i min eksistentielle forståelse.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14. Februar: Videreførslen af Kristusbevidstheden

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET PRINCIPPERNE I KRISTUS OG PRINCIPPERNE I TOTO, SIDE 88

Et menneske kan sammensmelte sin bevidsthed med bevidsthedsfeltet Kristus ved at udføre de 12 Trin i 12 Trins Programmet i Active Addictions Anonymous – Det Vilde Liv og dernæst føre sin bevidsthed frem mod bevidsthedsfeltet ToTo ved at udføre de 12 Trin i 12 Trins Programmet i Christs Anonymous - Det Trettende Trin og på denne måde gøre sig rede til at opnå bevidstheden i ToTo ved hjælp af sin Anden Halvdel, sin Evigt Elskede.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 89

Nogle mener, at de ikke behøver det modsatte køn for at opnå fuldkommengørelse, og at den et blevet opnået, når den maskuline og den feminine pol i et menneske er kommet i fuldkommen balance, så den tænkende mand er blevet følsom, og den følsomme kvinde er blevet tænkende, men denne balance er udelukkende en indre personlig balance mellem tanker og følelser.

Et sådant menneske har stadigt brug for at skabemanifestere balance mellem det indre og det ydre, og dette opnås lettest i samspil med hans/hendes Åndepartner, hvor han/hun er det indre for sig selv, og hans/hendes Åndepartner er det ydre for ham/hende, og derudover har han/hun brug for at skabemanifestere balance mellem det høje og det lave, og dette sker ved hjælp af ToTo-bevistheden, som er videreførslen af Kristusbevidstheden.

I Kristusbevidstheden har et menneske opnået en bevidst kontakt med sin Højere Magt, har overgivet sin vilje og sit liv til sin Højere Magts omsorg og udviser barmhjertighed overfor de, der stadigt lider, og i ToTo bevidstheden har et menneske opnået Kristusbevidsheden og har desuden kontakt med sin Åndepartner og med sin Ånd og med sin Åndepartners Ånd, som kaldes hans/hendes Evigt Elskede, der er navnet på den både den maskuline og den feminine Ånd.

Dermed har han/hun opnået sit personlige balancepunkt mellem det indre og det ydre, det høje og det lave, der findes i ét punkt, der er NUET, hvor han/hun kan blive i stand til at identificere sig med sit sande Selv, sin Ånd og dette kaldes hans/hendes fuldkommengørelse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Nye Verdensordens principper til bevæge mig fra min Kristusbevidsthed frem mod min ToTo-bevidsthed og dermed gøre mig rede til mødet med min Åndepartner, min Evigt Elskede, så jeg kan opnå ToTo bevidstheden
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15. Februar: Frygt for kærlighedens konsekvens

FRA DEL 3, KAPITEL 4, DET ÅNDELIGE BRYLLYP, AFSNITTET FRYGT FOR KÆRLIGHEDENS KONSEKVENS, SIDE 284

Efter, at vi havde elsket, sagde jeg, at jeg gerne ville have, at han flyttede hjem igen.
Han sagde ja, og i samme øjeblik blev jeg bange.
Jeg havde så mange gange haft nogle åndelige oplevelser sammen med ToTo, der førte mig ind i en tilstand af ekstase ligesom nu, men som viste sig at fortabe sig igen.
Tænk nu, hvis jeg fik tilbagefald til heroin af at leve sammen med ham
.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 284

Kærligheden er en revolutionær Kraft, der kan ændre et menneskes liv fuldstændigt ved at vende op og ned på hans/hendes værdigrundlag på meget kort tid.

Desuden renser kærligheden et menneske for alle falske forestillinger, som han/hun har om sig selv og om Gud.

I den Gamle Verdensorden blet dette kaldt Skærsilden, og i den Nye Verdensorden bliver det kaldt at gennemleve Kærlighedens rensende kraft ved at bevæge sig gennem Den Magiske Skov af dansende påfugle og dæmoner.

Når et menneske derfor står overfor kærligheden, bliver han/hun grebet at stor frygt på trods af, at han/hun måske har forestillet sig, at det eneste han/hun ønsker er et møde sin Åndepartner sin Evigt Elskede.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg gøre mig rede til at møde min Åndepartner så godt jeg kan, ved at rense mit sind for alle falske forestillinger om mig selv og om Virkeligheden ved hjælp af Den Nye Verdensordens principper.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16. Februar: Krishna-bevidstheden

FRA DEL 3, KAPITEL 1, DET JORDISKE BRYLLYP, AFSNITTET KÆRLIGHEDENS SÆD, SIDE 202

Lord Krishna er det arketypiske bevidsthedsfelt i den syvende dimension, der udstråler Kærlighedens Sæd.
For at opnå Krishna-bevidstheden må den åndelige aspirant tømme sit lavere hjerte for alle jordiske ønsker.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 202

Første gang en bevidsthed tog fødsel på Jorden nedsteget direkte fra Lord Krishna bevidshedsfeltet i den syvende dimension, åbnede han den åndelige vej for alle på Jorden på en ny måde ved hjælp af Kærlighedens Sæd, som Jorden nu fik en direkte tilførsel af ved hjælp af Shri Krishna og de 144.000 tomme, lavere hjerter, som han befrugtede med Kærlighedens Sæd ved hjælp af Pranahuti processen.

Disse 144.000 havde fået alle deres jordiske ønsker opfyldt i løbet af liv efter liv, og deres eneste ønske var nu at opleve kærligheden, og det var dette ønske, der bragte Lord Krishna ned på Jorden i kød og blod som Shri Krishna.

Han injicerede Kærlighedens Sæd på samme dag i de tomme, lavere hjerter i alle 144.000 mænd og kvinder, og desuden underviste han menneskeheden i, hvordan de kunne gøre sig rede til at modtage Kærlighedens Sæd ved at tømme deres lavere hjerte for alle jordiske ønsker.

De kan tømme deres hjerte fra alle jordiske ønsker ved gøre deres bedste for at opfylde alle deres ønsker og desuden søge hjælp til at opfylde de ønsker, som de ikke kan opfylde på egen hånd, og derved bliver deres lavere hjerte langsomt tømt for ønsker, der kan opfyldes på Jorden, og deres lavere hjerte, deres solar plexus bliver dermed rede til at modtage Kærlighedens Sæd.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg gøre mit bedste for at opfylde mine ønsker, og jeg vil søge hjælp til at få opfyldt de ønsker, som jeg ikke kan opfylde på egen hånd
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17. Februar: Regnbuegudinden

FRA DEL 4, KAPITEL 1, EVENTYRET OM UNIVERSETS MESTER, SIDE 338

"Oh Regnbuegudinde!
Du, den viseste af alle kvinder.
Jeg er kommet til dig for at søge visdom.
Det er blevet mig fortalt, at du kan oplyse mig om Universets Mester.
Fortæl mig da, hvordan jeg finder ham?"

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 339

Sjette dimension er visdomsplanet, hvor alle tanker om livet som skabningmanifestation bliver til ved hjælp af det tænkende sind, Egoet, der tager stilling til alle et menneskes oplevelser og tildeler dem bestemte karakteristika.

Et menneske, som er blevet i stand til at se på livet med visdom, har opdaget, at ord kan bruges til at pege på den fysiske Virkelighed, men de er ikke den fysiske Virkelighed selv, og derfor vælger et sådant menneske at bruge ord med stor forsigtighed.

I menneskehedens åndelige liv kaldes et sådant menneske for et oplyst menneske, en Buddha, hvis det drejer sig om en mand og en Tara, en Regnbuegudinde, hvis det drejer sig om en kvinde.

Mange mennesker har opfattet det tænkende sind, Egoet som skurken i deres eventyr som skabningermanifestationer, men nu er tiden moden, hvor de kan begynde at se deres tænkende sind, deres Ego som det væsen, der udtrykker sig i alle regnbuens farver, og som det væsen, der til sidst vil føre dem til visdom.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge at se på mit tænkende sind, mit Ego som en multifacetteret diamant, som skinner i alle regnbuens farver, og som vil føre mig til visdom efterhånden, som min eksistentielle forståelse udvikler sig.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18. Februar: Seksuel frihed

FRA DEL 3, KAPITEL 3, DET GUDDOMMELIGE BRYLLYP, AFSNITTET SEKSUEL FRIHED, SIDE 271

Jeg ønskede friheden til at respektere og følge mine egne seksuelle følelsers svingninger under elskov, og det kunne ikke lade sig gøre i forbindelse med prostitution, fordi manden betalte for, at jeg skulle respektere og følge hans seksuelle følelser og tilsidesætte mine egne, hvis de ikke var i harmoni med hans, og det ønskede jeg ikke at gøre mere.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 271

I den gamle Verdensorden var det almindeligt, at ægtefæller mente, at det var deres ægtefælles opgave at gøre dem lykkelige, og hermed mentes i almindelighed, at det var enhver ægtefælles opgave at tilfredstille sin ægtefælle seksuelt.

I den Nye Verdensorden er hver person ansvarlig for sit eget liv og dermed også for sit seksuelle liv.

Dette indebærer, at hver ægtefælle har brug for at give sig selv tilladelse til at tage sig af sine egne seksuelle behov uden at behøve at føle, at han/hun skal forstille sig og lade som om, at han/hun har nogle seksuelle følelser, som ikke er der, eller at han/hun ikke har nogle seksuelle følelser, som er der, for på den måde at tage sig af sin partners følelser og gøre ham/hende tryg.

Det indebærer også, at både manden og kvinden nu har brug for at give sig selv tilladelse til ikke blot at tage sig af sit åndelige liv, sit sociale liv, sit tankeliv, sit følelsesliv, sit energetiske liv, men også til at tage sig af sit fysiske liv og dermed sit seksuelle liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give mig selv lov til at sige ja eller nej til et seksuelt samspil med min partner, og jeg vil følge mine seksuelle følelsers svingninger ærligt under elskov, hvis jeg vælger at involvere mig i et seksuelt samspil

.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19. Februar: Lucifer

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET LUCIFER, SIDE 96,

De begyndte at forbande den dag, de blev skabtmanifesteret og sagde, at de ikke ville være gået ud, hvis han, der gik ud først, ikke havde gjort det.
Hans navn var Lucifer, lysbringeren, som Gud elskede, fordi han elskede livet under alle omstændigheder.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 96

Da Ånd udgik fra det Absolutte for at opleve livet som en skabningmanifestation, begyndte hans/hendes lange rejse som skabningmanifestation på Sjælsplanet, hvor hans/hendes Sjæl var hans/hendes første begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige krop.

I denne proces blev det sammensmeltede maskuline og feminine princip spaltet i to – det maskuline princip og det feminine princip – og også det sammensmeltede mørke og lys blev splittet i to – i mørket og i lyset.

Han, der først gik ud som skabningmanifestation, blev kaldt Lucifer, lysbringeren, fordi hans handling bragte lyset til Verden i form af den første synlige form, Sjælen.

Han elskede livet som skabningmanifestation under alle omstændigheder, fordi han holdt fast i at huske i sit sande Selv, sin Ånd, og dermed huskede han kærligheden under alle omstændigheder.

Dagens kontemplation

I dag vil jeg huske mit sande Selv, min Ånd under alle omstændigheder, og således vil jeg huske kærligheden under alle omstændigheder.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20. Februar: Reinkarnations-tanken

FRA DEL 1, KAPITEL 4,  PILGRIMSREJSE, AFSNITTET PALMEBLADS-ARKIVERNE, SIDE 59

En dag lykkedes det mig at få adgang til palmebladsarkiverne, som fandtes der i byen.
Jeg havde hørt om disse arkiver på Mesterens gård.
De sagdes at være spredt ud over hele Indien, og de skulle indeholde oplysninger både om tidligere, nuværende og fremtidige liv for alle personer, der nogensinde havde været inkarneret i Madras.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 59

Første gang den åndelige aspirant støder på den tanke, at han/hun har levet som menneske i liv efter liv efter liv, kan mange af hans/hendes oplevelser komme til at stå i et nyt lys.

For mange af de åndelige aspiranter kan det nye lys, han/hun ser sit liv i være så berigende, at det kan forekomme ham/hende, at tanken om reinkarnation er for god til at være sand.

Hvis han/hun derfor ønsker at få bekræftet idéen om reinkarnation ved hjælp af egen oplevelse, kan han/hun slå sig sammen med andre, der ønsker det samme, og som foretager indre rejser på deres eget tidsspor, eller som deltager i regressions-terapi.

Når han/hun derved kommer i kontakt med sine tidligere liv, kan han/hun vide fra personlig erfaring, at reinkarnation er kendsgerning efter hans/hendes opfattelse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg undersøge reinkarnationstanken ved at finde oplysninger eller deltage i grupperinger, der kan gøre det muligt for mig at tage den til hjerte.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21. Februar: Dharma og karma

FRA DEL 3, KAPITEL 2,  DET ENGLELIGE BRYLLUP, AFSNITTET DHARMA OG KARMA, SIDE 223

Jeg havde lært, at dharma er den side af min skæbne, der har skabtmanifesteret bindinger, hvorfra jeg skal gå gennem virkningerne af mine konstruktive handlinger, og karma er den side af min skæbne, hvorfra jeg skal gå gennem virkningerne af mine destruktive handlinger.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 223

De mennesker, som ønsker at vende tilbage til oprindelsen, har været på den åndelige vej i liv efter liv.

De har søgt højt og lavt efter en retning, der kunne føre dem til deres oprindelse, og mange af dem fik indtryk af, at de skulle blive helgener, personer, der udelukkende bruger konstruktive handlinger, så de derved kunne opnå en gunstig skæbne.

Desuden skulle de undgå destruktive handlinger for at undgå en smertefuld skæbne.

Efterhånden, som deres eksistentielle forståelse voksede, indså de, at det hverken var fordelagtigt for deres ønskes opfyldelse at forsøge at opnå en gunstig skæbne eller at forsøge at undgå en smertefuld skæbne, men derimod at modtage det, som kom til dem fra deres neutrale punkt, deres sande Selvs, deres Ånds punkt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere det, der bliver mig til del fra mit neutrale punkt, mit sande Selvs, min Ånds punkt.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22. Februar: Udstråling

FRA DEL 1, KAPITEL 2, ANSIGT TIL ANSIGT MED MESTEREN, AFSNITTET MESTERENS UDSTRÅNG, SIDE 36

Den dirrende uro, der omgav dem, vibrerede gennem den ophøjede fred, som fandtes på Mesterens gård, og som jeg var blevet en del af.
Først da jeg oplevede kontrasten, forstod jeg, hvorledes Mesterens udstråling havde påvirket min tilstand af væren.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 36

Når en åndelig aspirant bevæger sig rundt i sit psykologiske landskab, kan han/hun gøre korte eller lange ophold i forskellige energifelter, som kaldes Smerteringe og Glædesringe i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden.

Når den åndelige aspirant befinder sig i energien fra en Smertering eller en Glædesring, bliver han/hun gennemsyret af energierne i feltet, og som et resultat bliver hendes udstråling positiv eller negativ.

Hvis han/hun er i énhed med sit sande Selv, sin Ånd udstråler han/hun den betingelsesløse kærlighed, og dermed udstråler hun glæden uden modsætning.

Denne udstråling gavner både ham/hende selv og alle de andre, hun møder på sin vej gennem dagen.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg gøre mit bedste for at være i énhed med mit sande Selv, min Ånd, så jeg kan opleve vibrationen fra glæden uden modsætning til gavne for mig selv og andre.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23. Februar: De store åndelige læreres menneskelighed

FRA DEL 4, KAPITEL 4, EVENTYRET OM GUDERNE, DER VANDRER PÅ JORDEN, SIDE 361

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 362

Det er blevet mig fortalt, at du kan oplyse mig om Guderne, der vandrer på Jorden.
Fortæl mig da, hvordan det går til."
"De projicerer deres hjerte ned på Jorden og iklæder det kød og blod."
"Hvorledes iklæder de deres hjerte kød og blod?"
"Ved at udspringe af kærligheden mellem mand og kvinde og lade sig føde af kvinden som enhver, der bliver født på Jorden."

Gennem tiderne har menneskeheden prøvet på at forestille sig, hvordan det mon var at være en af de store åndelige lærere, der kom til Jorden for at undervise menneskeheden om eksistensens komponenter.

Mange af disse fantasier har givet indtryk af, at de ikke var begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige, ligesom det er tilfældet for hver eneste skabningmanifestation.

Dette har været til stor skade for de åndelige aspiranter, der ønskede at gå den vej, som deres udvalgte åndelige lærer havde gået, fordi det gav indtryk af, at den pågældende åndelige lærer var den eneste, der kunne gå den vej.

Den pågældende åndelige lærers opgave var netop at komme til Jorden for at vise, hvordan man kunne gå den åndelige vej, selvom man var et begrænset, uvidende, magtesløst og dødeligt/foranderligt menneske.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg især lægge vægt på at studere, hvordan min åndelige lærer gik den åndelige vej på trods af hans/hendes menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødeligehed/foranderlighed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24. Februar: Fugl Føniks

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET VREDE OG HÆVNGERRIGHED, SIDE 164

En dag stødte jeg på en retningslinje i en af hans bøger, som sagde: "Vær ikke hævngerrig over fejl begået af andre. Modtag dem i taknemmelighed som Himmelske gaver."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 164

Når en åndelig aspirant bliver vred og hævngerrig over fejl, som han/hun mener, at andre har begået overfor ham/hende, hænger det sammen med, at han/hun mener, at det gør hans/hendes liv vanskeligere, end det behøver at være.

Efterhånden, som den åndelige aspirant bliver i stand til at anvende principperne fra ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, bliver han/hun i stand til at vælge at se på den smerte, han/hun oplever, som en gave, der giver ham/hende en mulighed for at vokse i visdom/Buddha-bevidsthed og barmhjertighed/Kristusbevidsthed, i stedet for at sidde fast i smerten ved at blive vred og hævngerrig over den.

Den proces, som den åndelige aspirant bruger til at forvandle sin smerte til Buddha-bevidsthed og Kristusbevidsthed, kaldes Fugl Føniks, fordi aspiranten rejser sig fra asken af sin smerte til nyt liv, når smerten selv er blevet brændt til aske.

Ved at anvende Den Nye Verdensordens principper kan et menneske opnå at rejse sig til nyt liv på daglig basis som Fugl Føniks, der bliver brændt til aske for eneste dag blot for at genopstå som et nyt, visere og mere medfølende væsen den følgende dag.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne i den Nye Verdensorden til at håndtere mit livs smerter som Fugl Føniks, så jeg kan rejse mig fra asken af smerten som et nyt, visere og mere barmhjertig menneske.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25. Februar: Bekræftelse

FRA DEL 4, KAPITEL 1, EVENTYRET OM UNIVERSETS MESTER, SIDE 338

"Universet er ét, men perspektivet er forskelligt for atomet og for galaksen.
Således er der et uendeligt antal, og det kan ikke siges om et, at dette er Universet og om et andet, at det er det ikke."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 339

Universet tilbyder et menneske et uendeligt antal mulige perspektiver på Virkeligheden, og selv når to mennesker ser på den samme blomst, kan det ikke lade sig gøre for dem at have det samme perspektiv på blomsten.

Mange gange forestiller mennesker sig imidlertid, at deres perspektiv på Virkeligheden er mere i overensstemmelse med Virkeligheden end andre menneskers perspektiv.

Denne forestilling er et udtryk for deres behov for at få bekræftet, at deres opfattelse af Virkeligheden er i overensstemmelse med selve Virkeligheden

Dette behov kan føre til mange, lange diskusioner med mennesker, som ikke har samme perspektiv på Virkeligheden, som de selv har, eller det kan føre til, at andre, der forstår deres behov for bekræftelse, bekræfter deres opfattelse af Virkeligheden, selvom deres perspektiv på Virkeligheden er anderledes, og således mister de den inspiration, som andre har at tilbyde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Nye Verdensordens principper til at opbygge min tillid til min egen opfattelse af Virkeligheden og til at åbne mig for inspiration fra andres perspektiv
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26. Februar: Kærlighedens Lys

FRA DEL 3, KAPITEL 4,  DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNITTET DØDENS RIGE, SIDE 309

Efter hans opfattelse befandt ToTo sig i den mildeste af de tilstande, der kunne blive et menneske til del, der var død under de omstændigheder, som han døde under.
Derefter spurgte han, om jeg kunne tænke mig at hjælpe ToTo med at komme videre.
"Kan man det? Jeg har altid troet, at det var de afdøde, der hjalp os og ikke omvendt."
"Det sker begge veje."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 309

Efter at have forladt den fysiske form går en skabningmanifestation ind i en meditation, hvor han/hun møder Guds Kærligheds Lys, og han/hun ser på sit liv i to dage i Kærlighedens Lys.

I den tilstand ser han/hun sit liv fra et perspektiv, som han/hun ikke havde i mange tilfælde, da han/hun befandt sig i den fysiske form.

Det er imidlertid en kortlivet visdom, som ofte løber ud, når meditationen er afsluttet, og den afdøde derefter går videre til livet i de Højere Verdener, og i nogle tilfælde er den afdøde så omtåget, at han/hun tror, at han/hun drømmer.

Efter meditationen vender afdøde normalt tilbage til den visdomstilstand, der svarer til den visdomstilstand, som han/hun havde, da han/hun levede på Jorden, og hans/hendes liv i de Højere Verdener udformer sig i overensstemmelse med det.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg investere min tid, mine kræfter og min interesse i at opnå visdom ved at udvide min eksistentielle forståelse.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27. Februar: Frygt for frygten

FRA DEL 4, KAPITEL 5, 2©2  DOKTRINEN, AFSNITTET KÆRLIGHEDENS SÆD, SIDE 372

SYDEN
DET FEMININE
DET EMOTIONELLE,
Frygt ikke frygten for frygten

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 373

Det feminine princip, det emotionelle, både hos mænd og kvinder kan sammenlignes med fødderne, der går på Jorden, og det maskuline princip, det mentale, både hos mænd og kvinder, kan sammenlignes med hovedet, der rager ind i Himlen

Personen bruger fødderne til at føle sig frem på Moder Jord for at finde ud af, hvordan han/hun bedst kan bevæge sig trygt fremad.

Hovedet rager ind i Himlen for at få kontakt med hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd, der rummer retningen, som fødderne har brug for at gå i.

Det maskuline princip af givende, og det feminine princip er modtagende, og den største forhindring både hos mænd og kvinder for åbningen af det feminine princips evne til at modtage, som gør ham/hende i stand til at modtage livets gaver er frygten for en fremtidig konsekvens af en nutidig handling, eller frygten for hvilke former for frygt der kunne blive en fremtidig konsekvens af en nutidig handling.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give slip i frygten for at opleve frygt på grund af fremtidige konsekvenser af mine nutidige handlinger.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28. Februar: Anonymitetsprincippet

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET DEN NYE VERDENSORDENS GRUNDLAG, SIDE 93,

Anonymitet er det åndelige grundlag for Den Nye Verdensorden, og det betyder, at det ikke er det enkelte menneskes personlige data, livshistorie eller adfærd, der skal fokuseres på, men på hvordan jordiske og åndelige principper virker i denne persons liv, og derfor kan intet menneske bedømme et andet menneskes liv ved at se på det udefra.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 93

For at opnå den betingelsesløse glæde i sit sociale liv, sit Sjæleliv, har den åndelige aspirant brug for at blive i stand til at møde sine medmennesker med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og de åndelige aspiranter, der bruger ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden som rettesnor for deres handlinger, bruger anonymitetsprincippet til dette formål.

Det betyder, at de ikke forsøger på at bedømme deres medmennesker ud fra en målestok, der handler om rigtigt eller forkert, godt eller ondt, men i stedet vælger de at se på andre som på dem selv, nemlig som en Ånd, der eksperimenterer med livet som et menneske.

Hvis deres medmenneske foretager sig noget, som, deres egne erfaringer har vist dem, vil føre til smerte for deres medmenneske eller deres medmenneskes omgivelser, ved de fra deres egne erfaringer, at det skyldes, at deres medmenneske endnu er midt i sin læreprocess på det pågældende område.

Så den åndelige aspirant blander sig ikke i hans/hendes medmenneskers læreprocess, med mindre han/hun bliver bedt om hjælp og selv da, vælger den åndelige aspirant kun at hjælpe, hvis det ville bringe ham/hende selv glæde at hjælpe.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge anonymitetsprincippet i mit sociale liv ved undlade at bedømme et andet menneskes smerte ved at se på den udefra.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

29 Februar: Active Addictions Anonymous

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET DEN FULDKOMNE BRO TIL DEN NYE VERDENSORDEN , SIDE 92

ToTo sagde desuden, at for at fuldende Broen til Den Nye Verdensorden må AcAdAn, som står for 12 Trins Fællesskabet Active Addictions Anonymous, også fremstå.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 92

Da den største del af menneskeheden har glemt deres sande Selv, deres Ånd har Verdenslærerne skabtmanifesteret en portal til Den Nye Verdensorden, hvor et menneske kan vende hjem til sit sande Selv, sin Ånd og opleve livet med glæde som menneske fra dette perspektiv.

Denne portal er De Anonymos Fællesskabers Tolv Trins Programmer, som gør det muligt for de åndelige aspiranter at opnå en åndelige opvågnen til deres sande Selv, deres Ånd.

Active Addictions Anonymous er det grundlæggende Tolv Trins Program, der omfatter de lidelser, som udspringer af de åndelige aspiranters smertefulde utilfredshed med deres menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, og desuden findes der en lang række lidelser, som bliver adresseret af bestemte Tolv Trins Programmer med fokus på den ene lidelse.

De mirakuløse helbredelser, der sker som et resultat af et menneskes deltagelse i et Tolv Trins Program, har givet store dele af Verdens åndelige aspiranter deres personlige åndelige opvågnen, så de nu er en del af den Nye Verdensorden, hvor et menneske beder sit eget hjerte om vejledning i stedet for at bedre præster, rabinere, mullaer eller brahminer.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne i Active Adictions Anonymous til at komme mig over min utilfredshed med min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed, så jeg kan opnå énhed med mit sande Selv, min Ånd.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER


 

Marts

01. Marts Sandhedens Ring
 
02. Marts Glemsel
 
03. Marts At se hinsides det fysiske
 

04. Marts Ego-døden
 

05 Marts Tro-systemer 
 
06. Marts  Det Onde
 
07. Marts Dracula
 
08. Marts Eventyr
 
09. Marts  At søge vejledning
 
10. Marts Telepati
 
11. Marts Vores fysiske hjerte
 
12. Marts Forældre og børn
 
13. Marts Fællesskab og individualitet
 
14. Marts  Forlydender
 
15. Marts  Selvskabteselvmanifesterede forhindringer
 
16. Marts Indrømmelse
 
17. Marts  Uselviskhed
 
18. Marts  Sandheden
 
19. Marts De to gange fødte
 
20. Marts  Kabbalahens Gudsopfattelse
 
21. Marts At gøre sig mindre end...
 
22. Marts Skærsilden
 
23. Marts  Lyset og Mørket
 
24. Marts At hjælpe andre
 
25. Marts Ødelæggelse
 
26. Marts  Tornerose
 
27. Marts Universets hersker/herskerinde
 
28. Marts Reinkarnation 
 
29. Marts Karma og Nådens lov 
 
30. Marts Shiva, Ødelæggeren
 
31. Marts  Dæmoner


01. Marts: Sandhedens Ringe

 FRA DEL 6, KAPITEL 1, APPENDIKSER, AFSNITTET APPENDIKS R: SANDHEDENS LILLE , MINI, MIKRO OG NANORING , SIDE 412

Sandhedens Lille Ring: Ydmyghed, ærlighed, individualitet og Fællesskab.
Sandhedens Miniring: Jævnbyrdighed, tolerance, nøjagtighed og tilhørsforhold.
Sandhedens Mikroring: Respektfuldhed, ligefremhed, præcision og samhørighed.
Sanhedens Nanoring: Oprigtighed, enkelhed, pålidelighed og velkendthed.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 412

I menneskehedens psykologiske landskab kommer et menneske i kontakt med mange forskellige energier, både enkeltstående energier og energimønstre.

Mange sidder fast et energifelt, som de rent faktisk ønsker at flytte sig fra, fordi det smerter dem, og desuden ønsker mange rent faktisk at forblive i et andet energifelt, fordi det glæder dem, uden, at de kan formå at blive i det felt, der glæder dem.

For, at det kan blive muligt for dem at få deres ønsker opfyldt, har de brug for at modtage informationer om, hvad der kan gøre det muligt for dem at opfylde deres ønske om at forlade et givent energifelt eller forlænge deres ophold i et andet energifelt.

Læsere af ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden modtager de fornødne oplysninger, som de kan bruge til at optræne de nødvendige egenskaber, der gør det muligt for dem at opfylde deres ønske.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg følge forslagene i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden for at udvikle min evne til at opfylde mit ønske om at gøre mit ophold i smerten kortvarig og mit ophold i glæden langvarig
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02. Marts: Glemsel

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET LUCIFER, SIDE 96

Vi valgte at manifestere os som firlinger sammen med et andet par, der ønskede det samme, og derved manifesterede vi os i fire retninger – Norden, Syden, Østen og Vesten, og på den måde blev Fire den første positive magtfaktor i skabelsenmanifestationen, hvor det usynlige er det negative, mørket eller Ånden, og det synlige er det positive, lyset eller materien.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 96

De fleste åndelige aspiranter er så vant til at opfatte det negative som noget, de ønsker at undgå, at det har fordrejet deres syn på eksistensen, fordi det negative er det umanifesterede, som er Ånd, som er deres sande Selv.

Enhver smerte, hvad enten den er materiel, fysisk, rum-tid-energi-mæssig, følelsesmæssig, tankemæssig eller social, skyldes adskillelsen fra aspirantens sande, Selv, hans/hendes Ånd.

Indtil den åndelige aspirant begyndte at få glimt af énhed med sit sande Selv, sin Ånd havde han/hun levet i fuldstændig glemsel af, hvem og hvad han/hun er inderst inde, og det har medført så store eksistentielle smerter for ham/hende, at han/hun til sidst kun havde et ønske.

Ønsket bestod i at holde op med at fornægte hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd og dermed vende hjem til sig selv i det indre og opleve hans/hendes ydre rejse ved hjælp af den betingelsesløse glæde inside hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske mit sande Selv, min Ånd og dermed blive mig selv igen, så jeg kan blive i stand til at glæde mig over at opleve livet gennem alle mine skabtemanifesterede former
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03. Marts: At se hinsides det fysiske

FRA DEL 5, KAPITEL 1, MIT LIV MED MESTEREN, AFSNITTET SYNTESENS AVATAR, SIDE 388

Indtil jeg ‘så’ på fotografiet havde jeg anbragt MandKvindens sammensmeltede form midt i en oval med to skarpe hjørner, men da jeg ‘så’ på fotoet, fik denne graf sin endelige form.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 390

Da mange åndelige aspiranter var nykommere på den åndelige vej, blev en del af dem forvirrede, når deres mentor eller åndelige lærer sagde, at de skulle se indad i stedet for udad.

De undrede sig over, hvordan de mon kunne gøre det, men lidt efter lidt som deres forståelse af, hvad det betød at se indad voksede, forstod de, at det betød, at de observerede deres følelser og tanker om den fysiske Virkelighed, der omgav dem samtidigt med, at de observerede den fysiske Virkelighed.

Som et resultat begyndte de at tage stilling til de tanker og følelser, de oplevede i forbindelse med deres fysiske Virkelighed, og derved opdagede de, at deres tankemæssige og emotionelle Virkelighed rummede oplysninger om deres fysiske liv, som de med fordel kunne tage i betragtning.

Lidt efter lidt, som de blev veltrænede i at tage både deres indre og ydre Virkelighed i betragtning, blev de bedre og bedre til at observere, når noget usædvanligt skete i deres tankemæssige Virkelighed, og disse usædvanlige impulser begyndte de nu at opfatte, som deres Højere Magts tale til dem gennem deres tænkende sind, deres Ego og de resulterende emotionelle følelser.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg observere min indre Virkelighed samtidigt med, at jeg observerer min ydre Virkelighed, og jeg vil tage det til hjerte, som, jeg tror, er min Højere Magts tale til mig gennem impulsen i mit tænkende sind, mit Ego

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04. Marts: Ego-døden

FRA DEL 1, KAPITEL 4, PILGRIMSREJSE, AFSNITTET TOTOS EGODØD, SIDE 62

En tåget nat på vej mod Kathmandu havde han mistet sit ego.
Han gik alene på vejen, og uden grund blev han grebet af frygt, og i sin pine gik og gik han.
På et tidspunkt stod det ham klart, at det ikke var ham, der følte denne frygt, men hans ego.
Han fik nogle visioner, og da de sluttede, faldt han fuldstændigt til ro og forstod, at han var gået gennem egodøden.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 62

Det tænkende sind, Egoet rummer glade, smertefulde og neutrale tanker samt en tilstand af ingen tanker.

Mange har været meget optaget af de smertefulde tanker, der går igennem deres tænkende sind, deres Ego og har opfattet dem som deres personlige tanker uden at være opmærksom på, at det er en del af menneskets vilkår at opleve smerter i forskellige områder af deres eksistens, så deres smertefulde tanker er ikke deres alene.

De tilhører hele menneskehedens Fællesskab, og som et resultat af denne erkendelse begyndte de at holde op med at tage deres tanker så højtideligt.

Dernæst begyndte de at stille spørgsmålstegn ved de at deres tanker, som smertede dem, og desuden valgte de ofte at omformulere disse tanker, så de blev forvandlet til glade tanker, for til sidst at holde op med at lade deres handlinger styre af deres tanker.

Når de ikke længere lod deres tanker styre deres handlinger, havde deres tanker mistet magten over dem, og de blev nu Herre eller Frue i eget hus ved at vælge at handle fra Sjælsplanet og dermed handle med kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed overfor sig selv og andre uanset, hvad der foregik i deres tænkende sind, deres Ego, og dermed sagdes de at være gået gennem Egodøden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg stille spørgsmålstegn ved de af mine tanker, der smerter mig, og således gøre mig rede til at blive Herre/Frue i mit eget hus
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05. Marts: Tro-systemer

FRA DEL 1, KAPITEL 1, INITIERINGEN , AFSNITTET BARNETRO, SIDE 17

En dag smed en præst mig ud af kirken og sagde, at det ikke var et sted for børn.
Det overbeviste mig om, at Gud og Jesus virkelig ikke kunne lide mig, og jeg sluttede mig nu til de onde, der mente, at Gud ikke fandtes, og som udtalte sig i nedsættende vendinger om ham, hvis han overhovedet blev nævnt.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 17

Børn har ikke en klar opfattelse af, hvad der er sandt og falsk om livet på Jorden, så de tager deres omgivelsers informationer til hjerte, indtil andet er bevist.

Når de modtager informationer fra deres forældre, deres lærere eller andre voksne har de tillid til, at de informerer dem på måder, der er til deres fordel, fordi de inderst inde ved, at de voksne for det meste har deres bedste i sinde.

Når de derfor modtager informationer om områder, der ikke er synlige for det blotte øje, tror de på, at de har brug for at tage disse informationer til hjerte for at få en fordelagtig livsoplevelse.

Hvis de voksne omkring dem er fejlinformerede om den usynlige Virkelighed, giver de disse informationer videre til børnene, og derfor har børnene brug for at undersøge deres tro-systemer som unge voksne for at give slip i de oplysninger, som ikke er i overensstemmelse med deres egne erfaringer med Virkeligheden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Nye Verdensordens principper til at undersøge mine tro-systemer og skille dem fra, som jeg ikke ønsker at bevare og forstærke dem, jeg ønsker at bevare
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06. Marts: Det Onde

FRA DEL 4, KAPITEL 3, EVENTYRET OM GODT OG ONDT, SIDE 356

Som onde betegnede egoet de ubehagelige og skræmmende billeder, som hun følte en uimodståelig trang til at undersøge og således skabemanifestere spænding i fængslingens monotoni, men ved denne trang skabtemanifesterede hun vækst og liv i disse idéer og i disse billeder, og således gav hun selv liv til den ubehagelige pol i livets pendul.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 358

Da Ånd besluttede at opleve livet som skabningermanifestationer, var Ånd det eneste væsen, som var, så muligheden for at opleve livet som skabningmanifestation fordrede et skabermanifestationsværk, der satte grænse for det ubegrænsede, og derved begyndte skabelsesmanifestationsprocessen af en form ved at krystalisere Ånd til en form.

Den første krystalliserede form af Ånd er Sjælen, der består i et let slør af krystalliseret Ånd, som afgrænser den allestedsnærværende Ånd fra Hans/Hendes allestedsnærvær.

Den næste krystalliserede form er det tænkende sind, Egoet som består i en form, der er en mere kompakt form af krystalliseret Ånd.

Det nyskabtemanifesterede tænkende sind, Egoet fortsatte skabelsesmanifestationsprocessen ved skabemanifestere tankerækker af smerte og glæde, som er tankeformer i mange varianter.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske, at mine tankerækker ikke har nogen fysisk Virkelighed med mindre, jeg vælger at manifesterer dem i handling, hvad enten de er smertefulde eller glædelige
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07. Marts: Dracula

FRA DEL 3, KAPITEL 1, DET JORDISKE BRYLLUP , AFSNITTET DRACULA , SIDE 192

Han havde fundet ud af, at når kærligheden til den elskede er magtfuld, kunne der opstå frygt for, at kærligheden skulle tage magten fra én i en sådan grad, at man mistede sin egen viljekraft og blev forvandlet til en zombi, som vampyren kan suge livsenergi ud af, fordi man ikke kunne modstå sin trang til at behage den elskede ved at tjene sin kærlighed på måder, der var i modstrid med éns egne ønsker.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 193

Mange mennesker har været fascineret af den arketypiske bekrivelse af grev Dracula, der holder sig i live ved at suge blod fra andre.

Dermed forvandler han dem til zombier – levende døde, som ikke er i kontakt med deres eget hjerte og dermed deres egne ønsker, og deres eneste formål bliver at tjene hans ønsker, og mange har gyst af frygt ved at tænke på, at en sådan skæbne kunne blive dem til del.

Denne frygt kan komme i spil, når de møder deres store kærlighed, deres Åndepartner fordi deres naturlige impuls er at overgive sig betingelsesløst til deres kærlighed og gøre alt, hvad der står i deres magt for at glæde og behage deres elskede.

Frygten for at blive en zombi, hvis liv kun handler om at glæde og behage deres elskede, kan skabemanifestere mange forstyrrelser i deres kærlighedsliv, men de mennesker, der er indtrådt i Den Nye Verdensorden, følger principper, der gør det muligt for dem at overgive sig til kærligheden til sig selv på en sådan måde, at de ikke behøver at være bange for at miste sig selv i kærligheden til en anden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne i Den Nye Verdensorden til at lære at elske mig selv så betingelsesløst, at jeg ikke behøver at frygte at miste mig selv i min kærlighed til et andet menneske.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08. Marts: Eventyr

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE , AFSNITTET DET ÅNDELIGE BRYLLUPS FEMININE ARKETYPE , SIDE 165

Efter min opfattelse er eventyret om prinsen på den hvide hest en arketypisk beskrivelse af det par, der ønsker at vende tilbage til den Absolutte kærlighed, set fra den feminine side.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 165

Mange åndelige aspiranter har opgivet håbet om, at Eventyr er en del af Virkeligheden, men læsere af ToTo Doktrinene – Den Nye Verdensorden opdager lidt efter lidt, at eventyr udtrykker den højeste Virkelighed i symbolsk form.

Eventyr er arketypiske beskrivelser af forskellige oplevelser, som et menneske kan komme ud for så enkelt beskrevet, at selv børn kan forstå de åndelige principper, der er iboende i et givent eventyr.

Eventyret om prinsen på den hvide hest, der kommer til en kvinde og fuldkommengør hendes liv i det store bryllup – det åndelige bryllup –  er således ikke en fantasi, som mange synes at mene, men visdom om eksistensens kerne, der gives videre til børn, og som kan få mange små piger til at tage nogle store beslutninger om, hvordan de ønsker at leve deres liv.

Eventyret om den fattige dreng, der heltemodigt begiver sig ud på en farlig mission for at vinde prinsessens hjerte og dermed opnå fuldkommengørelse af hans liv i det store bryllup – det åndelige bryllup –  er på samme måde en arketypisk beskrivelse, beregnet på at overføre eksistensens grundlæggende principper, der kan få mange små drenge til at tage nogle store beslutninger om, hvordan de ønsker at leve deres liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg undersøge, hvilket eventyr, der passer ind i min hemmelige opfattelse af Virkeligheden, så jeg kan undersøge hvilke energier, der udspiller sig i min arketypiske/energimæssige Virkelighed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09. Marts: At søge vejledning

FRA DEL 4, KAPITEL 1, EVENTYRET OM UNIVERSETS MESTER, SIDE 337

"Tiden er knap, og derfor kan du henvende dig til alle Mestre under ét ved at adressere dem med ordet Mester eller ordet Gud.
I dagens løb kan du til enhver tid adressere dem på denne måde og bede om hjælp og vejledning, og du kan da have tillid til, at hjælpen vil komme, og at de vil åbenbare for dig, hvad din vigtigste beslutning er, HER og NU."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 341

I løbet af en dag modtager de fleste mennesker meget hjælp til deres forehavender fra andre, og de har faktisk så mange muligheder at vælge imellem, at de somme tider kan finde det svært at beslutte, hvad deres næste rette handling kunne være.

Dermed befinder de sig i smerten fra Misundelsens Nanoring med dens usikkerhed, ukultiverethed, ubeslutsomhed og ubesindighed.

De kan flytte sig til glæden fra Håbets Nanoring med dens sikkerhed, dannethed, beslutsomhed og besindighed, der er modgiften til Misundelsens Nanoring, ved at søge vejledning hos deres udvalgte Højere Magt om, hvad de har brug for at foretage sig, om noget, lige HER og lige NU.

Hvis de finder det svært at overgive sig til den vejledning, der kommer til dem, kan de bruge principperne i Den Nye Verdensorden til at gøre sig helt rede til at overgive sig.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg både bruge vejledning fra min udvalgte Højere Magt og fra Den Nye Verdensordens principper til at finde klarhed, når jeg har brug for hjælp til at tage en beslutning lige HER og lige NU

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10. Marts: Telepati

FRA DEL 1, KAPITEL 2, ANSIGT TIL ANSIGT MED MESTEREN , AFSNITTET TELEPATI, SIDE 24

Lidt foroverbøjet kom han hen imod os, og i det samme opstod der en tanke i mit hoved, som, jeg vidste, ikke var min egen: "Hvem forstyrrer freden?"
I et åndeløst øjeblik gik det op for mig, at telepati eksisterer.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 24

I Virkeligheden finder telepati sted hele tiden, og årsagen til, at de fleste ikke er klar over det, er, at de tror, at alle deres tanker er deres egne, og at ingen andre har de samme tanker.

De kan udvikle deres skelne-evne på dette område ved at begynde at observere, hvornår tanker passerer gennem deres sind, som de ikke genkender som deres vanemæssige måde at tænke på.

Lidt efter lidt som de observerer disse særlige områder af telepatisk overførsel af tanker fra andre til deres tænkende sind, deres Ego bliver de bedre og bedre til at skelne deres egne tanker fra andres.

Dette fritager dem dog ikke for ansvaret for at tage sig af disse tanker, lige så lidt som deres samspil med andre i deres sociale liv fritager dem fra at tage stilling til de skabningermanifestationer, de samspiller med.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tage ansvar for de tanker, der passerer gennem mit tænkende sind, mit Ego, hvad enten de stammer fra mig selv eller andre.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11. Marts : Vores fysiske hjerte

FRA DEL 3, KAPITEL 2, DET ENGLELIGE BRYLLUP, AFSNITTET TOTOS HJERTE, SIDE 245

Han svarede, at det var mit eget hjerte, jeg hørte, men jeg tænkte, at jeg dog i det mindste var i stand til at afgøre, om det var mit eget eller hans hjerte, jeg hørte, og jeg besluttede at bede for det stakkels galopperende hjerte.
Nu forstod jeg, at han havde talt sandt, og at det således var mit eget hjerte, jeg havde bedt for.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 246

Når et menneske overgiver sig til sit inderste hjerte ved at give og modtage betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, falder endog hans/hendes fysiske hjerte til ro.

Hvis han/hun ikke har opnået kontakt med sit inderste hjerte endnu, kan han/hun uforvarende komme til at skade sig selv og andre ved at give og modtage handlinger, følelser og tanker, der er ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige.

Dette skabermanifesterer uro og endog sygdom i hans/hendes fysiske hjerte, der, som er resultat, kan genspejle uroen ved at gallopere afsted, og hvis dette sker mere eller mindre kontinuerligt, kan han/hun tiltrække en hjerte-kar sygdom, som kan afslutte hans/hendes liv.

Læsere af ToTo Doktinen – Den Nye Verdensorden vælger at bruge den Nye Verdensordens principper til at lære at handle, føle og tænke på måder, der er betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige, så deres fysiske hjerte kan have det godt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg observere, hvordan mit fysiske hjerte har det, og jeg vil skabemanifestere ro i mit hjerte ved at handle, føle og tænke på måder, der er betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12. Marts: Forældre og børn

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET DET FEMTE UDSAGN, SIDE 155

Barnet har til alle tider ret til at følge sine egne ideer og opfattelser af, hvad der vil gøre ham/hende lykkelig, medens han/hun samtidigt er villig til at lytte til og følge forældrenes vejledning og råd, men har også retten til respektfuldt at afslå forældrenes forslag, hvis der er en konflikt mellem de to.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 156

I årtusinder har menneskeheden, levet i stammesamfund, hvor det var vigtigt, at de indordnede sig under deres stammes normer og regler, og det har medført, at mennesker har forsøgt at opdrage deres børn til at følge gruppens normer og regler, for at børnene kunne opnå det bedst mulige liv.

I de sidste to tusind år har menneskeheden haft brug for at træde ud af flokmentaliteten, og det er sket ved hjælp af det maskuline princip, Gud Faderen og Gud, Sønnen, som rummer individualiteten.

Udviklingen af menneskehedens individualitet har nu nået et stade, hvor mennesket har brug for at lære at elske, drage omsorg for, have medfølelse med og være barmhjertig overfor deres egen og andres individualitet ved hjælp af det feminine princip, Gudinde Moderen og Gudinde Datteren, og dette gælder også deres børns individualitet.

Børnene er afhængige af forældrene på mange måder, men det giver ikke forældrene tilladelse til at negligere børnenes individualitet eller til at undlade at respektere den, og derfor er det essentielt både for forældrenes egen og for deres børns udvikling, at de bruger principperne i Den Nye Verdensorden til at finde en måde, hvorpå de kan respektere både deres egen og deres børns individualitet i deres samspil med dem.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg respektere min egen og andres individualitet, også selvom det er mennesker, der er givet i min varetægt af min Højere Magt, og som derfor er fuldstændigt i min magt.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13. Marts: Fællesskab og individualitet

FRA DEL 4, KAPITEL 4, EVENTYRET OM GUDERNE, DER VANDRER PÅ JORDEN, SIDE 361

"Kom du tilbage for at undervise om Gudinde Moderen?"
"Ja, jeg kom tilbage for at skille fårene fra bukkene og for at løfte sløret fra Den Tilslørede Kvinde, Den Hellige Ånd, og dermed klargøre forskellene på det maskuline og det feminine og sætte alting på sin rette plads."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 363

Da menneskeheden i det store og hele levede i stammesamfund, afhang deres overlevelse af, at stammen handlede som en gruppe og dermed opnåede større handlekraft og overlevelses-evne, og som et resulatet blev flokmentaliteten dominerende.

Efterhånden, som menneskeheden opbyggede større og større grupper i byer, blev flokmentaliteten en hemsko for udviklingen af menneskehedens liv.

Dermed var tiden blevet moden til at udvikle et menneskes individualitet ved hjælp af det mentale, der rummes af det maskuline princip – Gud, Faderen og Gud, sønnen – en mand og hans Sjæl, og i dag har menneskehedens individualisering nået et stade, hvor udviklingen af betingelsesløs kærlighed til, omsorg for, medfølelse med og barmhjertighed overfor hvert enkelt menneskes individualitet er påkrævet.

Dette sker lettest gennem Fællesskaber, der holder sig til Åndelige principper, og derfor har Verdenslærerne skabtmanifesteret en portal til denne udvikling ved hjælp af de feminine princip – Gudinde Moderen og Gudinde, Datteren, a woman and her Soul – i form af de 12 Trins Programmer, der kan findes i de Anonyme Fællesskaber.
 

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give mig selv tilladelse til at respektere min individualitet med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14. Marts: Forlydender

FRA DEL 3, KAPITEL 3, DET GUDDOMMELIGE BRYLLYP, AFSNITTET UVIDENHED, SIDE 265

Jeg blev lettet over at kunne se bort fra det, jeg havde læst om behandling af kemisk afhængige og bad ToTo om at flytte hjem igen, og det gjorde han.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden 266

I forsøget på at forstå sin eksistens kan åndelige aspiranter gøre brug af mange kilder til at danne sig et indtryk af, hvordan de kan nå deres åndelige mål samtidigt med, at de lever deres daglige menneskelige liv.

Mange vælger at søge oplysninger i menneskehedens hellige bøger samt i mange andre bøger og skrifter, som handler om eksistensen, og mange vælger også at søge oplysninger hos åndelige lærere, som de føler sig tiltrukket af, og som rummer en række forskellige overbevisninger og trosretninger.

Hvor de end søger deres oplysninger, er og bliver de oplysninger, de modtager, forlydender, ligegyldigt hvor mange bøger, der er skrevet om det samme emne, eller hvor mange åndelige lærere de lytter til, selvom disse åndelige lærere muligvis er enige med hinanden om et bestemt område af eksistensen.

Selvom disse oplysninger kan give de åndelige aspiranter et fingerpeg om, hvilken retning det kan være til deres fordel at afprøve, kan ikke kende nytteværdien af de oplysninger, de modtager, før de har afprøvet teorierne i praksis og afgjort, hvad der er sandt for dem personligt.
 

Dagens kontemplation
I dag vil jeg afprøve principperne i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden for at afgøre, hvad der er sandt for mig personligt.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15. Marts: Selvskabteselvmanifesterede forhindringer

FRA DEL 1, KAPITEL 3, ÅNDELIGE OPLEVELSER, AFSNITTET SELVSKABTESELVMANIFESTEREDE FORHINDRINGER, SIDE 42

Min skuffelse var så intens, at jeg besluttede at tage til Indien igen, selvom jeg ikke havde penge til det.
Jeg så nærmere på min økonomi og fandt ud af, at det forholdsvis let kunne lade sig gøre, og derved gjorde jeg for første gang den opdagelse, at mange ting, som jeg ikke troede var mulige, viste sig at være det, hvis jeg begyndte at handle, som om de var det
.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 42

Hvis et menneske befinder sig i Misundelsens Lille Ring med dens vantro, overtro, underkastelse og trods, skabermanifesterer det mange forhindringer for, at han/hun kan begynde hans/hendes projekter eller opfylde hans/hendes ønsker.

Når han/hun befinder sig i dette energifelt tror han/hun ikke på, at det, han/hun ønsker, kan lade sig gøre, og desuden forestiller han/hun sig, at Gud, hans/hendes ægtefælle, familie, venner eller chef, skal give ham/hende det, han/hun ønsker endog uden, at han/hun selv behøver at gøre noget for at få det.

Så han/hun underkaster sig det, han/hun tror, at Gud, hans/hendes ægtefælle, familie, venner eller chef vil have fra ham/hende i håbet om, at det vil sætte hans/hendes projekt i gang eller opfylde hans/hendes ønsker.

Når han/hun derefter opdager, at det ikke gav det resultat, hun havde håbet på, bliver han/hun trodsig og opgiver sit projekt samt ethvert forsøg på at få sit ønske opfyldt, og dermed afstår han/hun fra at gøre den indsats, som der er brug for fra hans/hendes side, samtidigt med at han/hun tror, at der var så mange forhindringer, at hans/hendes projekt var umuligt at gennemføre eller at hans/hendes ønske ikke kunne opfyldes.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg undersøge de forhindringer, som, jeg tror, der blokerer mig fra at gennemføre mit projekt eller opfylde mit ønske.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16. Marts: Indrømmelse

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET  HOVMOD 2, SIDE 163

Dernæst fik jeg at vide, at jeg i første omgang måtte acceptere at være i besiddelse af følelsen af hovmod for at blive i stand til at undersøge under hvilke omstændigheder, den opstod, og hvilke resultater jeg opnåede af de handlinger, jeg foretog mig under indflydelse af mit hovmod.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 164

I Den Gamle Verdensorden kaldte mange mennesker anvendelsen af forskellige egenskaber for synder, og det kunne for eksempel dreje sig om gerrighed, misundelse, had/undertrykt vrede og hovmod, og i Den Nye Verdensorden kaldes disse egenskaber for karakterdefekter.

I fortiden blev synder opfattet som en fejl ved et menneskes karakter, og når de kom til udtryk blev de opfattet som dårlige mennesker, og dette har medført, at det er svært for mennesker at indrømme deres brug af deres synder eller karakterdefekter.

I stedet forsøger de at undertrykke dem eller at skjule dem, men i Den Nye Verdensorden har mennesker brug for at indrømme deres brug af deres karakterdefekter, så de kan begynde at undersøge deres virkning i deres liv, og på hvilke måder anvendelsen af dem gør deres liv uhåndterligt.

Som et resultat af at indrømme, hvordan de anvender deres karakterdefekter, opnår de evnen til forvandle dem ved hjælp af De Destruktive og De Konstruktive Ringe som beskrevet i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden

Dagens kontemplation
I dag vil jeg indrømme min brug af De Destruktive Ringes egenskaber og begynde at erstatte dem med De Kontruktive Ringes egenskaber som beskrevet i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17. Marts: Uselviskhed

FRA DEL 1, KAPITEL 4, PILGRIMSREJSE, AFSNITTET DEN MAGISKE RING, SIDE 51

"I går hjalp jeg den gamle mand, og i dag kommer vi i besiddelse af en magisk ring, der er lavet af sytten metaller," sagde jeg, "det får mig til at tænke på min barndoms eventyr, hvor en gammel mand kommer ud af skoven og har brug for hjælp. Hvis der er én, der hjælper, får personen en magisk gave."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 52

I de fleste situationer forsøger mennesker at bevare balancen på alle planer ved hjælp af en ligelig fordeling af deres resourcer, og derfor overvejer de, hvad fordelen kan være for dem ved at bruge deres tid, kræfter, penge og interesse på de sammenhænge, de indgår i.

Somme tider kan det ske, at de ønsker at bidrage med deres tid, kræfter, penge og interesse uden at overveje, hvad fordelen kan være for dem selv ved at gøre det.

Dette kaldes uselviskhed, og eventyrene/de arketypiske beretninger, beskriver konsekvensen af sådanne uselviske handlinger, der normalt indebærer, at den uselviske person modtager en magisk gave, som han/hun ikke kunne have forestillet sig.

Eventyrene/de arketypiske beretninger fortæller også, at hvis et menneske prøver på at handle uselvisk i et forsøg på at opnå en magisk gave, er handlingen ikke længere uselvisk, men udført med henblik på at opnå en fordel, og dette udløser ikke den magiske gave.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give mig selv tilladelse til at være ganske åbenlyst at stå ved det, jeg håber at opnå ved at investere min tid, mine penge, mine kræfter og min interesse i et projekt og overlade til min Højere Magt at give mig en impuls til at være så uselvisk, at det udløser en magisk gave.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18. Marts: Sandheden

FRA DEL 4, KAPITEL 5, TOTO DOKTRINEN, AFSNITTET KÆRLIGHEDENS SÆD, SIDE 372

NORDEN
DET MASKULINE
DET MENTALE,
Sandheden er, at sandheden ikke er sandheden
.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 372

Mange åndelige aspiranter har læst mange bøger for at finde vejen frem, og de har modtaget vejledning fra mange åndelige lærere for at få oplysninger om, hvilke egenskaber, de skal opdyrke, for at forene sig med deres sande selv, deres Ånd, og i den forbindelse har de ofte hørt, at de skal sige Sandheden for enhver pris for at nå ind til enhver sags kerne.

Mange af dem vidste imidlertid ikke, at Sandheden hverken kan tænkes, siges eller skrives, for lige meget hvor mange gange de tænker, siger eller skriver ordet stol, bliver ordet dog aldrig stolen, så ordet er blot en pegepind, som peger på stolen, der er Sandheden til en vis grad, for stolen er krystalliseret Ånd og som sådan, er den kun Sandheden til en vis grad, fordi Ånd er den eneste Sandhed, der findes.

Når åndelige lærere alligevel opfordrer de åndelige aspiranter til at sige Sandheden, så skyldes det, at de har brug for at skabemanifestere fingerpeg, som deres tænkende sind, deres Ego kan forholde sig til, når de forsøger at give udtryk for deres eksistentielle forståelse, så de kan opnå inspiration ved at dele den med andre.

Når de åndelige aspiranter deler deres perspektiver med andre, ved de således, at de udtrykker en begrænset forståelse af deres begrænsede perspektiv på Virkeligheden, som den udfolder sig lige NU og lige HER, ligegyldigt hvor langt de er kommet på den åndelige vej.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere, at Sandheden ikke kan tænkes, siges eller skrives, så min Sandhed består i min begrænsede forståelse af mit begrænsede perspektiv på Virkeligheden, sådan som jeg opfatter den lige NU og lige HER
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19. Marts: De to gange fødte

FRA DEL 3, KAPITEL 4, DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNITTET DE TO GANGE FØDTE, SIDE 285

"Jeg var ude for en bilulykke," sagde hun, "både jeg og bilen blev totalsmadret, og jeg var bevidstløs i lang tid.
Da jeg kom til bevidsthed, kunne jeg hverken gå eller stå og måtte bygge mig selv op fra grunden.
Under genopbygningen måtte jeg tage stilling til alt, hvad jeg havde følt og tænkt indtil da, og jeg skiftede synspunkt på næsten alt.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 286

Et menneskes fysiske fødsel er hans/hendes indgang til Moder Jord, og den giver ham/hende en Moder Jord krop, som har brug for tid til at nå til fuld modenhed.

Hans/hendes forældre og hans/hendes omgivelser giver ham/hende mange forklaringer på hans/hendes glæder og smerter, som til tider gør hans/hendes liv lettere, og som til tider gør hans/hendes liv sværere.

Når han/hun er fuldt udvokset som 30-årige, har han/hun derfor brug for at gå igennem en genfødsel ved at tage stilling til alle de oplysninger, han/hun har modtaget i sit liv indtil nu.

Denne proces kan han/hun bruge til at skille sig af med de smertefulde oplysninger, som ikke er sande for ham/hende og tage de oplysninger til hjerte, som er sande for ham/hende, og på denne måde bliver han/hun genfødt til et nyt liv, som er helt hans/hendes eget.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne i Den Nye Verdensorden til at give slip i det, der ikke er sandt for mig

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20. Marts: Kabbalahens Gudsopfattelse

FRA DEL 5, KAPITEL 1, MIT LIV MED MESTEREN, AFSNITTET LIVETS TRÆ, SIDE 390

Betydning af 0: Gud.
Definition: Alt og intet.
Forklaring: Gud er intet i sig selv, men ændrer altings værdi ved at blive føjet til på højre side, hierarkiet, eller venstre side, Fællesskabet, ligesom 0 intet er i sig selv, men ændrer alle tals værdi ved at blive tilføjet til tallet.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 392

Matematik er det mest præcise og neutrale symbolsprog, der er til rådighed for menneskeheden, og ved hjælp af matematikken har fortidens åndelige lærere skabtmanifesteret Livets Træ, der er et matematisk system, som mennesker kan bruge til at studere energistrukturerne i deres liv.

Dette studie finder sted ved at give alle bogstaver i alfabetet et tal, og dernæst kan et menneske bruge bogstaverne i hans/hendes navn til at finde en talværdi, som angiver forskellige energiers indfyldelse i hans/hendes liv.

Gud – som uskabtumanifesteret Ånd – har ikke en materiel substans, selvom alle substanser ligeledes er Gud, blot i krystalliseret form, og således er alle krystalliserede former bunden Ånd med en begrænset levetid, før de går i opløsning.

Hvis et menneske tilføjer Gud, som den umanifesterede allestedsnærværende, alvidende, almægtige og udødelige/uforanderlige Ånd, til sit perspektiv på eksistensen, ændrer det ethvert perspektiv, det pågældende menneske oplever ved at gøre alle glæder større og alle sorger mindre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min forståelse af Gud til at gøre mine glæder større og mine sorger mindre
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21. Marts: At gøre sig mindre end....

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET HOVMODETS LILLE RING, SIDE 142

Når vi føler os mindre end andre, holder vi os for os selv for at skjule vores sårbarhed og vores følelse af værdiløshed (Isolation), og når vi føler os som mere end andre, fylder vi vores tid og rum op med mennesker og aktiviteter for at vise vores overlegenhed ved hjælp af antallet af mennesker, der er tilstede i vores liv og de mangfoldige aktiviteter, vi påtager os (Overfyldning).

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 142

Mennesker har mange grunde til at prøve på at gøre sig mindre, end de er, fordi de frygter andres misundelse, hvis de giver sig selv tilladelse til at vise deres stærkeste og smukkeste karaktertræk.

Da de blev bekendt med Den Nye Verdensordens Konstruktive og Destruktive Ringe, blev de opmærksomme på, at en sådan handling hører til i Hovmodets Lille Ring med dens overlegenhed, underlegenhed, overfyldning og isolation.

De opdagede også, at tvillingen til Hovmodets Lille Ring er Hadets Lille Ring med dens benægtelse, manipulation, sygdom og vanvid, og at deres brug af Hovmodets Lille Ring aktiverer Hadets Lille Ring i andre.

Deres kærlige hensigt med at gøre sig mindre, end de er, er netop at prøve på at få andre til at føle sig godt tilpas i deres selskab, så de dermed kan opnå et blomstrende socialt liv, men deres kærlige hensigt overfor dem selv og andre bliver ikke opfyldt ved hjælp af smerten fra hovmod og had, som de uden at vide det påfører sig selv og andre, når de gør sig mindre, end de er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge de Konstruktive og de Destruktive Ringe fra ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden til at lære at opfylde mine kærlige hensigter i mit sociale liv, mit Sjæleliv.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22. Marts: Skærsilden

FRA DEL 4, KAPITEL 2, EVENTYRET OM KÆRLIGHEDEN UDEN GRÆNSER, SIDE 350

De var sammen både for at rense sig for falske billeder af Virkeligheden og for at hjælpe hinanden til at gennemleve vanskelige facetter af livets oplevelse, men også for at smelte deres kundskaber sammen til et så fuldstændigt billede af Virkeligheden, som de tilsammen rummede, før de igen gik på vandring i kosmos.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 353

I nutidens samfund er det blevet almindeligt for både mænd og kvinder åbenlyst at vedkende sig, at de venter på deres Åndepartner deres Eneste Ene.

Kunstnere indenfor mange genrer har dannet sig et billede af, hvad det indebærer, at møde sin Åndepartner sin Eneste Ene, og disse billeder er ofte fulde af sødme, lidenskab, troskab og overjordisk kærlighed.

Derfor kommer det som en chock for de fleste, når de rent faktisk står overfor deres Hjerter Konge/Hjerter Dame, at disse himmelske fremstillinger kun er den ene halvdel af billedet.

Den anden halvdel af billedet kaldes Skærsilden, for i dette samspil gennemlever de desuden en intenst smertefuld udrensning af alle falske forestillinger om Gud, om kærligheden, om livet og døden og om godt og ondt, og at det netop er denne udrensning, der gør det muligt for dem at fordoble deres åndelige vækst i en enkelt liv gennem mødet med deres Sjælepartner.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Nye Verdensordens principper til at give slip i min frygt for smerte, selv for Skærsildens Smerte, ved at være bevidst om, at smerten fører til Kristusbevidstheden, som gør det muligt for mig at favne min Åndepartner min Eneste Ene, når han/hun træder ind i mit liv
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23. Marts: Lyset og Mørket

FRA DEL 3, KAPITEL 4, DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNITTET OVERGIVELSE TIL GUD FADEREN OG GUDINDE MODEREN, SIDE 310

[Grædende af lettelse i dyb bevægelse og taknemmelighed over skønheden i det, jeg oplever, vedgår jeg min sande natur].
Ja....., og jeg
er af lyset og jeg er af mørket.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 320

Gennem årtusinder er Lyset blevet anset for at være det gode, og Mørket er blevet anset for at være det onde uden, at de fleste åndelige aspiranter har overvejet, om det er sandt.

I åndsvidenskaben er Lyset og Mørket ligeværdige partnere, for Lyset er det manifesterede, og Mørket er det umanifesterede, så uden Mørke intet Lys.

Lyset repræsenterer materien, som er alt det skabtemanifesterede, og Mørket repræsenterer det åndelige, som er alt det uskabteumanifesterede.

Lyset og Mørket mødes i det Grå, som er kærlighedsakten mellem Lyset og Mørket, og derfor siges daggry og tusmørke at være idéelle tidspunkter for at meditere og komme i kontakt med Universets højeste kærlighedsudtryk.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg meditere ved daggry eller ved tusmørketid for at gøre det lettere for mig selv at komme i kontakt med Universets højeste kærlighedsudtryk
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24. Marts: At hjælpe andre

FRA DEL 4, KAPITEL 4, EVENTYRET OM GUDERNE, DER VANRDER PÅ JORDEN SIDE 361

"Hvordan afgør jeg, om det er min opgave at hjælpe?"
"Hvis du i dit hjerte en gang stod på det samme sted som din næste og ville glæde dig over at hjælpe, er det din opgave at hjælpe."
"Hvis jeg aldrig har stået på samme sted i mit hjerte, er der så intet jeg kan gøre?"
"Du kan vise din næste hen til en anden, der en gang har stået på samme sted i sit hjerte og ville glæde sig over at hjælpe."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 365

De fleste mennesker ønsker at hjælpe andre, hvis de kan, men det er ikke så let og ligetil, som man skulle tro, for hvis de prøver på at hjælpe andre uden at have de erfaringer, der skal til for at komme sig over det, som er det andet menneskes problem lider under, kan de i Virkeligheden ikke hjælpe.

Derfor er det vigtigt, at et menneske afgør med sig selv, om han/hun ville glæde glæde sig over hjælpe, og hvis det er tilfældet er den rette handling at følge den afgørelse op med handling.

Hvis det ikke er tilfældet, indrømmer han/hun overfor den, der ønsker hjælpen, at han/hun ikke er i stand til at hjælpe lige nu.

Hvis han/hun kender et menneske, som har fundet en løsning på det problem, det andet menneske ønskes hjælp til, kan han/hun vælge at henvise den anden til dette menneske, og hvis han/hun ikke kender et sådant menneske, må han/hun se i øjnene, at det ikke er hans/hendes opgave at bidrage til en løsning.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne i Den Nye Verdensorden til at afgøre, om jeg har kapaciteten til og ønsket om at hjælpe et andet menneske, inden jeg afgør med mig selv, om det er det rette for mig at hjælpe en lidende medskabningmanifestation

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25. Marts: Ødelæggelse

FRA DEL 3, KAPITEL 3, DET GUDDOMMELIGE BRYLLYP, AFSNITTET INDVIELSE TIL SHIVA, SIDE 271

Vi gik hjem, og han stillede sig foran en plakat af Shiva, som dansede med flagrende hår i en ring af solens ild ovenpå en lille grøn dværg.
"Denne dværg er et symbol for uvidenheden," sagde han, "Shiva danser sin kosmiske dans ovenpå uvidenheden og nedbryder den langsomt, medens han slår på sin tromme: BUM, BUM, BUM, BUM, BUM........"

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 272

Mange mennesker forbinder ødelæggelse med det smertefulde og ubehagelige og skabelsemanifestation med det glædesfyldte og behagelige, men begge processer rummer imidlertid både glæde og smerte.

Når et menneske ønsker at skabemanifestere noget nyt, og der allerede findes noget på det sted i hans/hendes fysiske Virkelighed eller i hans/hendes psykologiske landskab, har han/hun brug for at nedbryde og ødelægge det, som står i vejen for det nye, han/hun ønsker at skabemanifestere, og han/hun oplever stor glæde, når han/hun ser, at der nu er blevet skabtmanifesteret plads til det nye ved hjælp af ødelæggelsen det gamle.

Når han/hun begynder skabelsesmanifestationsprocessen af det nye, som, han/hun ønsker, skal tage det gamles plads, opdager han/hun, at det kan være en smertefuld proces at give fødsel til det, han/hun ønsker at skabemanifestere.

Som et resultat af hans/hendes erkendelse af, at han/hun kan finde glæde i ødelæggelsesprocessen og smerte i skabelsesmanifestationsprocessen, giver han/hun lidt efter lidt slip i sin modvilje mod ødelæggelse af det gamle for at give plads til det nye, hvad enten ødelæggelsen sker som hans/hendes eget valg eller som et valg, der sker uden hans/hendes bevidste medvirken.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mine erkendelser om ødelæggelsens og skabelsensmanifestationens sande natur til give slip i min frygt for ødelæggelse på alle planer af min eksistens
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26. Marts: Tornerose

FRA DEL 1, KAPITEL 3, ÅNDELIGE OPLEVELSER, AFSNITTET VARSEL OM MIT MØDE MED TOTO, SIDE 42

Det skulle senere vise sig, at drømmen viste den tilstand af uklarhed og svaghed, jeg befandt mig i, da ToTo kom ind i mit liv, og at dette rent faktisk var energimønsteret eller arketypen Tornerose, som jeg oplevede i denne sammenhæng.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 43

Ved skabelsensmanifestationens begyndelse projicerede det sammensmeltede maskuline og feminine princip et spejlbillede af sig selv ud i den Kosmiske Sæd.

I projektionen skete der en kernespaltning, hvor det det sammensmeltede maskuline og feminine princip blev spaltet i to, en 'han' og en 'hun' med hver sin Sjæl, som var de første skabningermanifestationer kaldet Adam og Eva.

Når de to Sjælepartnere er mætte af oplevelserne som skabningermanifestationer, begynder rejsen tilbage til oprindelsen ved, at både han og hun begynder at trække alle de projektioner tilbage, som de har udsendt fra skabelsensmanifestationens begyndelse, og dette kaldes karma-opløsning.

Mod slutningen af denne proces har kun mødet med deres Sjælepartner interesse, og det er denne tilstand, der er beskrevet i eventyret om Tornerose, set fra den feminine side, for hun siges at 'sove' i 'hundrede år', fordi hun ikke deltager i livet, da det eneste, der kan vække hendes livslyst, er mødet med hendes Åndepartner der vækker hende fra hendes slummer med et kys.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give eventyret om Tornerose den Virkeligheds-værdi, som tilkommer det, og dermed vil jeg åbne mig for, at livet er et eventyr, som til sidst fører til mødet med min Sjælepartner.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27. Marts: Universets hersker/herskerinde

FRA DEL 4, KAPITEL 1, EVENTYRET OM UNIVERSETS MESTER, SIDE 337

"Du er, uden for enhver tvivl, Universets uindskrænkede herskerinde.
Det er dig, der afgør, om du vil være i lyset eller mørket.
Om du vil tjene godt eller dårligt.
Om du vil være elsket og æret eller frygtet og foragtet."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 342

Når mennesker vedkender sig deres sande Selv deres Ånd, begynder de at tage det fulde ansvar for deres kroppe – deres fysiske krop, æteriske krop, astrale krop, kausale krop og deres Sjæl samt deres kroppes behov og ønsker.

Deres sande Selv, deres Ånd har oplagret al viden i deres Sjæl, som var Åndens første krop, om alle kroppene og deres behov og ønsker fra skabelsensmanifestationens begyndelse til nu.

Efterhånden som skabelsesmanifestationsprocessen udviklede sig, skabtemanifesterede de – som deres sande Selv, deres Ånd – deres kroppe i deres personlige energifelt, og dermed begyndte arbejdet også med at videreudvikle og forfine disse kroppe.

Dette arbejde bestod i at opfylde de behov og ønsker, som hver enkelt krop giver udtryk for at behøve for at kunne fungere optimalt, og opfyldelsen af deres kroppes behov og ønsker, kalder de deres skæbne, som udgår direkte fra deres sande Selv, deres Ånd, som er den uindskrænkede hersker/herskerinde i deres personlige Univers.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tage mig godt at alle mine kroppe ved at sørge for, at de er veludhvilede, velplejede, velernærede og veltrænede
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28. Marts: Reinkarnation

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET DET EVIGE LIV, SIDE 149

ToTo forklarede, at for mange år siden var bevidstheden om Det Evige Liv kun tilstede hos profeter og åndelige lærere, som havde til opgave at vejlede menneskeheden.
I dag er den til stede hos mange, som har haft erindringer fra deres tidligere inkarnationer og hos mange andre, som har valgt at have tillid til, at reinkarnation er en kendsgerning.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 149

Da ren Ånd projicerede sin væren ud i den Kosmiske Sæd, var hensigten at opleve livet som skabningermanifestationer, og skabningenmanifestationen af den rene Ånds Sjæl, også kaldet Super Ego var Ånds første skabningmanifestation, der bestod af et subtilt slør af krystalliseret Ånd, som Ånd brugte til at adskille det skabtemanifesterede fra det allestedsnærværende.

Ånds næste skabelsemanifestation, var skabelsenmanifestationen af Ånds tænkende sind, også kaldet Ego eller kausal kroppen, og det var endnu et slør af krystalliseret Ånd omkring frit flydende Ånd, og dernæst kom skabelsenmanifestationen af Ånds emotionelle krop, også kaldet den astrale krop, der er et selvstændig væsen, som rummer energistrømingerne fra Ånds kausale krop.

Til sidst blev den rum-tid- energikrop skabtmanifesteret, der den kunne bruges til manifestion af Ånds fysiske krop, og materien var nu så mirakuløst kompakt, at mange glemte deres sande selv, deres Ånd, og i stedet identificerede mande sig med en af deres skabtemanifesterede kroppe.

Alle skabtemanifesterede kroppe kan eksistere en vis periode og begynder så at gå i opløsning, dette har givet mange skabningermanifestationer indtryk af, at livet ikke er evigt, hvorimod det væsen, som var kroppens sande Selv, hans/hendes fritflydede Ånd vender tilbage til tegnebrættet for at skabemanifestere en krop og nogle omstændigheder, som passer til formålet om at vende tilbage til et nyt fysisk liv med et bestemt formål, og denne tilbagevenden til en ny fysisk krop kaldes reinkarnation.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg identificere mig med mit allestedsnærværende, alvidende, almægtige og udødelige/uforanderlige sande Selv, min Ånd i stedet for at identificere mig med en af mine begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige kroppe
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

29. Marts: Karma og Nådens lov

FRA DEL 3, KAPITEL 2, DET ENGLELIGE BRYLLUP, AFSNITTET TIDSSPORSREJSER, SIDE 256

Efter en samtale med gruppen ønskede de at vise mig deres formåen og tilbød mig en gratis prøve på fire sessioner.
Jeg bevægede mig ind i forskellige af mine tidligere inkarnationer på mit tidsspor og blev imponeret over forløbet.
Bagefter opdagede jeg, at en kronisk blærebetændelse, jeg havde haft i 16 år, var forsvundet som et resultat af de fire sessioner
.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 256

På samme måde, som man kan rejse bevidsthedsmæssigt til Højere Verdener ved hjælp af shamanistiske rejser, som også bliver kaldt astrale projektioner eller vågne drømme, kan man bevæge sig tilbage i tiden ved hjælp af tidssporsrejser, der også kaldes regressioner.

Formålet med tidssporsrejser er at finde en større forståelse for nutidens smerter, som i Hinduismen kaldes karma, der er den side af skæbnen, hvor man gennemlever de smertefulde konsekvenser af sine handlinger, ligesom dharma er den side af skæbnen, hvor man gennemlever de glædelige konsekvenser af sine handlinger.

I Den Nye Verdensorden lærer mennesker at standse smerten ved hjælp af de Konstruktive og de Destruktive Ringe, og derved opnår de visdom, som er oplevelse parret med forståelse, og deres forståelse af deres erfaringer, får dem til at afholde sig fra at gentage de handlinger, som, de har erfaret, smerter dem selv og/eller andre.

Når de ikke længere nænner af påføre sig selv og/eller andre smerte på det pågældende område, kommer de under Nådens Lov, og dermed bliver tavlen visket ren for karmabindinger på området, og det betyder, at de bliver sat fri fra at give genoprejsning til sig selv og alle andre, som de har såret på det pågældende område, og frigørelsen fra en karma-binding kan medføre, at endog fysiske sygdomme heler.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge de Destruktive og de Konstruktive Ringe på et nyt område til at komme mig over mine eksistentielle smerter på det område  og dermed over mine karmabindinger på det pågældende område.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

30. Marts: Shiva, Ødelæggeren

FRA DEL 4, KAPITEL 3, EVENTYRET OM GODT OG ONDT SIDE 356

Ødelæggerens kærlighed strålede medfølende mod hende, og hun satte sig ydmygt ved tronens fod for at meditere.
Hans fuldendte medfølelse smeltede ind i hendes inderste hjerte, som bragte hende tilbage til tiden efter skabelsensmanifestationens begyndelse, og hun fandt sig selv som skabningmanifestation, da tiden blev til.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 357

Mange åndelige aspiranter forbinder ødelæggelse med det uønskværdige, men når de begynder at arbejde med principperne, der er beskrevet i ToTo Doktrinen - Den Nye Verdensorden ser de nærmere på denne opfattelse.

De ønsker at forvandle deres psykologiske landskab ved at opdyrke egenskaber, som de ønsker at bruge, og fravælge egenskaber, som de ikke ønsker at bruge, og derfor bliver de nødt til at ødelægge de kvaliteter, som de ikke ønsker at bruge, ved at forvandle dem til en højere energiform, på samme måde som en larve må gå til grunde, når sommerfuglen er rede til at bryde ud af puppen.

Shiva, Ødelæggeren er den arketypiske energi, der hjælper dem til at nedbryde det gamle, så de kan begynde at skabemanifestere det nye i dets sted.

Shivas særlige energi er medfølelse, der er kærlighedens højeste udtryk, som vugger de åndelige aspiranter trøstende for at hjælpe dem med at overvinde deres frygt for ødelæggelse af noget som helst i deres indre eller ydre energifelt, og dermed befrier Shiva dem fra at blive som levende døde, der afviser alle muligheder for at forny deres liv på daglig basis, fordi de klamrer sig til det gamle.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne i Den Nye Verdensorden til at forvandle en del af det gamle, som jeg ikke længere ønsker til det nye, som, jeg ønsker, skal indtage det gamles plads.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

 31. Marts: Dæmoner

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET DÆMONER, SIDE 171

Begrebet dæmoner havde længe virket skræmmende på mig, men da jeg omsider vedkendte mig mine karakterdefekter og sammenlignede dem med beretninger om dæmoner, indså jeg, at begrebet dæmoner bliver brugt til at symbolisere forskellige karakteristika samt konsekvenserne af dem, der også er blevet beskrevet som de karakterdefekter, der findes i Smerteringene.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 171

I almindelighed bliver en dæmon opfattet som et væsen, der piner og plager andre, og derfor har mange åndelige aspiranter en opfattelse af dæmoner som et væsen udenfor dem selv, der ønsker at pine og plage dem, og desuden har de fået indtryk af, at når en dæmon først har fået fat i dem, er de prisgivet.

I ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden får de åndelige aspiranter imidlertid nye oplysninger om dæmoner, der er en energifelter i deres psykologiske landskab, som de kan gå ind i og ud af ved hjælp af de Destruktive og de Konstruktive Ringe fra Del To, Kapitel To, når de holder op med at identificere sig med deres tænkende sind, deres Ego.

Ved hjælp af de Destruktive Ringe kan de åndelige aspiranter identificere, hvilket energifelt de befinder sig i, når de smerter følelsesmæssigt og mentalt.

Når det er gjort, kan de flytte sig ud af energifeltet ved at flytte deres fokus til den tilsvarende Konstruktive Ring, når de føler sig rede til forvandlingen af energien, og denne forvandling standser samtidigt den åndelige aspirants dæmonisering af ydre omstændigheder.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne i Den Nye Verdensorden til at forvandle mine indre og ydre dæmoner til indre og ydre engle
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

 


APRIL

01. April  De Fire Store Smerteringe
 
02. April  Gudsfrygt
 
03. April  Sjælens Mørke Nat
 

04. April  At såre andre uforsætligt
 

05. April  Den modvillige Messias
 
06. April  Det tredje øje
 
07. April  Kærligheden, der krydser dødens grænse
 
08. April  Oversanselig erfaringer
 
09. April  Karmabindinger
 
10. April  Egodøden
 
11. April  Hjælp til den lidende menneskehed
 
12. April  At give slip i tryghed i genstande
 
13. April  Sjælepartnerens hjælp
 
14. April  Seksuel renhed
 
15. April  Kosmiske tvillinger
 
16. April  Guder og Gudinder, der vandrer på Jorden
 
17. April  Stråleglans
 
18. April  Læsning af opbyggende literatur
 
19. April  Vigtigst af alt er kærligheden
 
20. April  Det englelige bryllup
 
21. April Djævelen
 
22. April  Bevidstheden om bevidstheden
 
23. April  Sudarsan Chakra
 
24. April  Tankernes skabermanifestor
 
25. April  Energitab
 
26. April  Prestige
 
27. April  Morfisk resonans
 
28. April  Visdom
 
29. April  Kosmisk bevidsthed
 
30. April  Inspiration
 

 

01. April: De fire store Smerteringe

FRA DEL 6, KAPITEL 1, APPENDIKSER, AFSNITTET APPENDIKS A, SIDE 395

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 395

 

 


 

Tomhedens Ring med dens tomhed, kedsomhed, meningsløshed og ensomhed er roden, der lukker alle Verdens lidelser ind i et menneskes liv, når han/hun bruger denne Ring.


 

 

Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selv-kritik og selv-ros er de første lidelser, der åbner sig for et menneske, når han/hun  bruger Tomhedens Ring.

 
De næste lidelser, der åbner sig for ham/hende, når han/hun bruger Tomhedens Ring er Medafhængighedens Ring med dens frelser-rolle, forfører-rolle, offer-rolle og krænker-rolle.

 

 


Derefter åbner lidelserne i den Store Ring af Smerte sig for ham/hende med dens gerrighed, misundelse, had og hovmod.

 Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne fra ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden til at flytte mig fra en af de Fire Store Smerte-ringe til en af de Fire Store Glædes-ringe.  

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02. April: Gudsfrygt

FRA DEL 1, KAPITEL 1, INITIERINGEN, AFSNITTET OPGØR MED GUD, SIDE 17

Dødsfrygten hobede sig langsomt op til en følelse af håbløshed og melankoli i en sådan grad, at jeg begyndte at længes efter døden for at få det overstået og få at vide, om Gud fandtes og ville hævne sig, eller om døden var et sort hul, som mine forældre mente.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 18

Menneskehedens forståelse af Gud har indtil nu været forbundet med menneskers oplevelse af deres tankeliv, og når det oplevede deres hævngerrighed i forhold til andre, som ikke gjorde det, de ønskede, at andre skulle gøre, mente de, at Gud også måtte være hævngerrig, hvis de ikke gjorde det, det troede, at Gud ønskede, at de skulle gøre, og denne idé har skræmt menneskeheden i årtusinder.

Tankeplanet/kausalplanet, som er bolig for vores tænkende sind, vores Ego kaldes også den sjette dimension, og når mennesker oplever Gudsfrygt skyldes det, at de opfatter Gud som er et sjette dimensions væsen, hvorimod Gud er et ottende dimensions væsen, som ligger langt over tankeplanet.

Nu er tiden moden til Verdens åndelige opvågnen, fordi menneskehedens eksistentielle udvikling har nået et stade, hvor mennesker ikke længere identificerer sig med deres tænkende sind, deres Ego, men med deres sande Selvs, deres Ånds betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed i stedet for.

Det betyder, at Den Nye Verdensordens mennesker ikke frygter Gud, men elsker at modtage Guds betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og derfor ønsker de at lægge deres vilje og deres liv over til Guds omsorg, så de kan blive i stand til at handle, føle, tænke og samspille med andre badet i Guds Kærligheds Lys..
 
Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne, som er beskrevet i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden til at lægge min vilje og mit liv over til Guds omsorg, så alle mine handlinger, følelser, tanker og sociale samspil kan foregå badet i Guds Kærligheds Lys.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03. April: Sjælens Mørke Nat

FRA DEL 3, KAPITEL 4, DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNITTET SJÆLENS MØRKE NAT, SIDE 284

Begrebet Sjælens Mørke Nat indeholder den tilstand, hvor et menneske går igennem de oplevelser, som den pågældende frygter mest af alt samtidigt med, at vedkommende føler sig forladt af Gud og mennesker, og denne tilstand går forud for en åndelig genfødsel.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 287

Frygt er en af de mægtigste forhindringer for, at en åndelig aspirant kan vende hjem til sit sande Selv, Ånd, samtidigt med at han/hun lever som menneske på denne Jord,

Den åndelige aspirant oplever måske frygt for sygdom, frygt for døden, frygt for livet, frygt for andre mennesker, frygt for at blive ramt af ulykker, frygt for at begå fejl, frygt for fysisk smerte, frygt for smertefulde tanker og følelser, frygt for mørke, frygt for kedsomhed, frygt for ensomhed, frygt for meningsløshed, frygt for fremtiden, frygt for forandring og frygt for frygt.

Når en åndelige aspirant gennemlever sin værste frygt og samtidigt føler sig forladt af Gud og mennesker, kaldes aspirantens tilstand for Sjælens Mørke Nat.

Den åndelige aspirant bliver befriet fra sine specielle former for frygt ved at gennemleve det, han/hun frygter mest, for derved opdager han/hun at hvert eneste liv rummer glæde og smerte, og det samme gælder hans/hendes liv selv under de omstændigheder, som han/hun har frygtet mest, og dermed bliver han/hun befriet fra sin værste frygt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere, at selv min værste frygt kan være mig til gavn..

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04. April: At såre andre uforsætligt

FRA DEL 3, KAPITEL 1, DET JORDISKE BRYLLUP, AFSNITTET DET ONDE JEG IKKE VILLE...., SIDE 195

Da jeg huskede, at han ofte havde sagt, når jeg somme tider følte mig angergiven over uforvarende at have skadet ham: "Kærlighed er at aldrig behøve at sige undskyld," begyndte min smerte at lette, for jeg opfattede denne sætning som hans konstatering af, at han vidste, at jeg handlede i kærlighed til ham, og at skaderne, jeg frembragte, skyldtes min uvidenhed og ikke et ønske om at skade ham.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 198

Et menneskes begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed medfører, at han/hun begår mange fejl i forhold til det, han/hun ønsker at opnå, og det har medført, at han/hun er kommet til at gøre eller sige noget, som andre opfattede som krænkende eller sårende uden, at han/hun havde en krænkende eller sårende hensigt.

Når andre alligevel følte sig sårede eller krænkede, kunne han/hun forsøge på forhånd at regne ud, hvad andre muligvis kunne blive sårede eller vrede over, når han/hun stod overfor et socialt samspil, fordi han/hun ønskede at undgå at såre andre.

Efterhånden som et menneske tage princippertne fra ToTo Doktrienen – Den Nye Verdensorden til hjerte, opdager han/hun, at han/hun ikke er ansvarlig for et andet menneskers følelser, og at ethvert forsøg på at tage ansvar for det andet menneskes følelser betyder, at han/hun befinder sig i Medafhængighedens Ring med dens frelser-rolle, forfører-rolle, offer-rolle og krænker-rolle.

Når han/hun er blevet klar over, hvor han/hun befinder sig i sit psykologiske landskab, bliver han/hun samtidigt opmærksom på, at hun kan komme sig over sin medafhængigheds smerte ved at bruge energierne i den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre til at give slip i at tage ansvar for andres følelser og tanker, selvom andre hævder, at det er  hans/hendes skyldt, at han/hun føler, som han/hun gør.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensordens til at befri mig fra min medafhængighed ved at bruge min følelsesmæssige ædruelighed til at få det bedre i mit sociale liv.
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05. April:  Den modvillige Messias

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET GUDS ØNSKE, SIDE 75

ToTo kaldte sig selv for den modvillige Messias, for det var ikke opnåelsen af et personligt ønske, der nødvendiggjorde, at han accepterede at gennemleve de lidelser, der blev ham til del, men et liv han påtog sig efter Guds ønske for at udføre en bestemt opgave, ligesom det også var tilfældet for Jesus.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 75

Alle kommer til Jorden med en personlig opgave, som de har besluttet at udføre, inden de påtog sig deres livsrejse i den tredje dimension, og de fleste kommer til den tredje dimension fra den femte dimension, fordi de har en række ønsker, som de kommer til Jorden fra det astrale plan for at få opfyldt.

Avatarerne – de guddommelige inkarnationer fra den syvende dimension – kommer til Jorden for at få et personligt ønske opfyldt, der er at undervise menneskeheden i, hvordan de mest fordelagtigt kan betræde den åndelige vej og dermed blive i stand til at komme i kontakt med deres sande Selv, deres Ånd.

Ofte medfører det, at avatarerne har brug for at påtage sig et særligt vanskeligt jordisk liv for at illustrere et vigtigt princip i deres lære, og det kan medføre en vis modvilje hos Avataren, og Jesus kom til Jorden for at undervise i og illustrere Kristusbevidstheden, som også kaldes barmhjertighed overfor de lidende.

Han påtog sig konstant forfølgelse og en frygtindgydende død på korset for at illustrere, i hvilken grad Kristusbevidstheden skulle udtrykke sig ved hjælp af den bøn om nåde for hans bødler, han bad, da han allermest forpint hang på korset, og han kom igen som Harishchandra ToTo, Sandhedens Konge, som kom for at undervise i og illustrere ToTo bevidstheden, der også kaldes den Betingelsesløse Barmhjertighed, som både retter sig mod de lidende og de, der har succes i egne og/eller samfundets øjne.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Nye Verdensordens Principper til at udvikle betingelsesløs medfølelse.
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06. April: Det tredje øje

FRA DEL 1, KAPITEL 1, INITIERINGEN, AFSNITTET INDVIELSE 1, SIDE 20

Jeg fik med det samme en vision, hvor jeg så en lysstråle, der strømmede ud fra hendes tredje øje med retning mod mig, og fik indtryk af at bevæge mig af sted med stor fart frem mod noget, som jeg ikke vidste, hvad var.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 20

Mange åndelige aspiranter hører om det tredje øje, når de begynder på den åndelige vej, og de hører også, at det, man kan se med det tredje øje, ikke er den fysiske Virkelighed, der omgiver dem, og desuden hører de om visioner, som andre åndeligt søgende og store åndelige Mestre har haft.

Som et resultat begynder de at forestille sig, hvad det indebærer at se med sit tredje øje uden at være opmærksom på, at de rent faktisk bruger deres tredje øje hver eneste dag.

Om natten, når de drømmer, ser de mange ting med deres tredje øje, som de ikke ser samtidigt med deres fysiske øjne, og om dagen kan de se noget med deres tredje øje samtidigt med, at de ser på noget med deres fysiske øjne, når de tænker på et menneske, der ikke er tilstede, og der opstår et billede i deres indre øje af den person, de tænker på.

Når de fantaserer og forestiller sig ting i tankerne, kan de også somme tider se det, de tænker på, med deres indre øje, og somme tider opstår der et spontant billede for deres indre øje, som de ikke selv har tænkt på, og dette kaldes en vision, som til tider kan have en livsændrende karakter, og det er disse usædvanlige visioner, de hører om, når de hører om mestrenes visioner, og de bruger således deres tredje øje på linje med mestrene
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg være bevidst om, hvor ofte jeg bruger mit tredje øje i forskellige sammenhænge.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07. April: Kærligheden, der krydser dødens grænse

FRA DEL 5, KAPITEL 1, MIT LIV MED MESTEREN, AFSNITTET MORGENGAVEN, SIDE 384

Jeg sagde til ham med min indre stemme, at jeg altid havde troet, at udtrykket ‘kærligheden, der krydser dødens grænse’, var en metafor, og jeg var glad for, at jeg nu havde fået lov til at opnå denne oplevelse den sammen med ham.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 384

Mange mennesker er så identificerede med deres Moder Jord krop, at de forestiller sig, at kærligheden mellem dem og deres partner har noget at gøre med deres fysiske fremtoning, så de bruger meget tid på at gøre deres Moder Jord krop så præsentabel som muligt, selvom de ofte har hørt, at kærligheden kommer fra hjertet, og derfor kan et menneske blive ængsteligt, når han/hun opdager mange år efter, at hans/hendes Jordiske Bryllup - samensmeltningen af de to fysiske kroppe - har fundet sted, at den fysiske tiltrækning  mellem ham/hende og hans/hendes partner falmer.

Ængstelsen udspringer af manglende information, fordi han/hun ikke vidste, at når den fysiske tiltrækning falmer mellem to ægtefæller, er tidspunktet kommet, hvor det Englelige Bryllup, som er sammensmeltningen af de to hjerter, kan finde sted, og det englelige bryllup finder netop sted, når kærligheden til, omsorgen for, medfølelsen med og barmhjertigheden overfor ægtefællen ikke falmer, selvom den fysiske tiltrækning falmer.

Kærligheden i det Englelige Ægteskab, er kærligheden mellem Sjælepartnere, som når højere og højere eksistensplaner i det efterfølgende Guddommelige Bryllup, som er sammensmeltningen af de to Sjæle, fulgt op af det Åndelige Bryllup, som er sammensmeltningen af de to Ånder.

Når det englelige bryllup har fundet sted, kan end ikke døden skille dem fra deres Evigt Elskede, fordi kærligheden i deres Englelige Ægteskab ikke er af denne Verden, så kontakten mellem en mand/kvinde og hans/hendes elskede Sjælepartner fortsætter ud over dødens grænse
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give slip på min frygt for at miste min elskede Sjælepartner ved hjælp af tanken om, at end ikke døden kan skille os
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08. April: Oversanselige erfaringer

FRA DEL 1, KAPITEL 3, ÅNDELIGE OPLEVELSER, AFSNITTET MESTERENS SVAR PÅ ET BREV, SIDE 39

En gang havde jeg forestillet mig, at erfaring med oversanselige fænomener som fx. telepati ville tilfredsstille min længsel efter at få et svar på et eller andet, som jeg ikke selv vidste, hvad var, men de oversanselige erfaringer, som jeg havde haft sammen med Mesteren, havde ikke bragt mig nærmere mit mål, som jeg heller ikke vidste, hvad var.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 39

Indtil en åndelige aspirant oplever oversanselige fænomener, har mange åndelige aspiranter den idé, at en oplevelse af oversanselige fænomener vil give ham/hende en forsikring om, at han/hun er på rette vej.

I Virkeligheden oplever han/hun oversanselige fænomener hver eneste dag uden at tænke over, at det intet har at gøre med hans/hendes fem sanser.

Han/hun tænker måske på en ven, som han/hun ikke har set i flere år, og dagen efter hører han/hun fra denne ven og undrer sig over, om hans/hendes ven har opfanget hans/hendes tanke uden, at han/hun dog opfatter sådanne begivenheder som en bekræftelse på, at oversanselige fænomener er en kendsgerning.

Lidt efter lidt, som hans/hendes erfaringer med oversanselige fænomener vokser, begynder han/hun at skelne mellem sine forskellige eksistensplaner og sine erfaringer med disse, hvad enten de er fysiske, energetiske, emotionelle, mentale, sociale eller åndelige, og som et resultat udvikler han/hun langsomt en forståelse af, at han/hun er i sandhed en udødelig Ånd, som for tiden bebor hans/hendes Moder Jord krop
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mine oversanselige oplevelser til at bekræfte for mig selv, at jeg er en udødelig Ånd, som for tiden bebor min Moder Jord krop
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09. April: Karmabindinger

FRA DEL 3, KAPITEL 2, DET ENGLELIGE BRYLLUP, AFSNITTET RUKMINI OG SISHUPALA, SIDE 261

Ligesom prinsen forestillede min tidligere kæreste sig, at han ville opnå et tilfredsstillende liv, hvis jeg blot elskede ham på den rette måde, og han fik enhver mulighed for at opnå sit ønske.
Jeg havde levet sammen med ham i fem år, inden jeg mødte ToTo, men han havde også klaget over, at min kærlighed ikke var tilfredsstillende i de fem år.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 261

På et menneskes livsrejse møder han/hun andre skabningermanifestationer, som har nogle af hans/hendes Evigt Elskedes karakteristika, og han/hun opdager, at stærke følelser for denne skabningmanifestation opstår i ham/hende, og dette bliver kaldt at forelske sig.

Det viser sig ofte ved nærmere bekendtskab, at den skabningmanifestation, han/hun har mødt, også har mange karakteristika, der ikke tilhører hans/hendes Evigt Elskede, og det medfører, at den stærke følelse visner, og han/hun siger så, at han/hun ikke længere er forelsket.

Den manglende forelskelse kan give anledning til mange konfrontationer mellem de to, og det kan medføre, at begge partnere oplever at få mange sår i dette forhold.

Disse sår skabermanifesterer en karmaforbindelse mellem de to, som først opløses, når begge partnere har givet hinanden den genoprejsning, der er påkrævet for, at sårene kan hele.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bevidst gøre mit bedste for ikke at såre min partner, hvad enten min partner er min Evigt Elskede eller en karmisk forbindelse
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10. April: Egodøden

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET EGODØD, SIDE 182

Desuden opnåede jeg omsider egodøden.
Da jeg blev bekendt med dette begreb, forestillede jeg mig, at det betød, at alle mine karakterdefekter ville forsvinde med et slag en dag, når tiden var moden, nærmest som et mirakel, som det skete for ToTo på vejen til Katmandu, men i mit tilfælde skete det blot ved, at min identifikation med mit tænkende sind, mit Ego langsomt ophørte, og i stedet identificerede jeg mig mere og mere med mit sande Selv, min Ånd
.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 182

Skabelsensmanifestationens formål er at opleve livet som en begrænset, uvidende, magtesløs og dødelig/foranderlig skabningmanifestation, og som et resultat af dette ønske krystalliserede Ånd sin første form fra Universets substratum.

Denne form kaldes Sjælen, der er Åndens første projektion ind i form, og efter denne form krystalliserede HanHun endnu en form, som kaldes HansHendes kausale krop, HansHendes tænkende sind, HansHendes Ego, der indeholder tankeformer, som blev efterfulgt at skabelsenmanifestationen af HansHendes astrale krop, der indeholder HansHendes emotionelle følelser, og dernæst skabtemanifesterede HanHun sin æteriske krop, der indeholder HansHendes bevægelser gennem rum over tid, og til sidst skabtemanifesterede HanHun sin Moder Jord krop, der er HansHendes fysiske krop.

For at opleve sine skabningermanifestationer mere virkelighedstro, identificerede HanHun sig med dem, og vejen tilbage til hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd består i, at han/hun trækker sine identifikationer med skabtemanifesterede former tilbage ved, at HanHun afholder sig fra at identificere sig med sin fysiske krop, sin egnergikrop, sin astrale krop, sin kausale krop og sin Sjæl, og dermed er han/hun kommet hjem igen til sit sande Selv, sin Ånd.

Når han/hun opgiver sin identifikation med sin kausale krop, som også kaldes hans/hendes tænkende sind, hans/hendes Ego, har han/hun opnået Egodøden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Nye Verdensordens principper til at opgive min identifikation med mit tænkende sind, mit Ego
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11. April: Hjælp til den lidende menneskehed

FRA DEL 4, KAPITEL 3, EVENTYRET OM GUDERNE, DER VANDRER PÅ JORDEN, SIDE 363

"Hvordan kan jeg forbedre livet på Jorden?"
"Ved at forbedre dit eget liv."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 364

I nutidens samfund findes mange åndelige aspiratner, som ønsker at hjælpe til med at lette lidelserne for menneskeheden ved at videregive opløftende oplysninger til de, der lider under misforståelser af eksistensen, der giver dem smerte..

Mange åndelige aspiranter forestiller sig, at de skal gøre en ekstraordinær indsats for at lette menneskehedens lidelser endog på deres egen bekostning, men menneskeheden som helhed er en arketype,

Det betyder, at menneskeheden er ét energifelt, som består af ét grundmønster, der frembringer menneskelige legemer i en uendelig variation af former, hvoraf ikke to er ens, og det kan give mennesker et indtryk af, at de er adskilt fra andre mennesker, men de er alle uden undtagelse en del af den samme arketype, det samme energifelt, Mennesket.

Det betyder, at han/hun forbedrer livet for menneskeheden ved at forbedre sit eget liv, fordi hans/hendes forbedrede liv bliver en del af menneskehedens energifelt, og dermed bliver hans/hendes forbedring af hans/hendes eget liv, en forbedring af livet som menneske, der bliver tilgængeligt for hele menneskeheden via arketypen Mennesket, der er det energifelt alle mennesker har tilfælles.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at forbedre mit liv som et begrænset, uvidende, magtesløs og dødeligt/foranderligt menneske og dermed forbedre hele menneskehedens liv
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12. April: At give slip i tryghed i genstande

FRA DEL 1, KAPITEL 4, PILGRIMSREJSE, AFSNITTET VIDEREGIVELSE AF DEN MAGISKE RING, SIDE 66

Når jeg bar ringen, følte jeg mig beskyttet.
Jeg følte mig mere og mere forsvarsløs, som tiden gik, og da der var gået en halv time, begyndte jeg at græde.
Da jeg havde grædt i et stykke tid, fandt jeg det absurd, at jeg sad og græd over tabet af ringen.
Jeg vendte tankerne mod Mesteren, og langsomt faldt jeg til ro og gled ind i meditation.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 67

Som beskrevet i eventyrene kan det ske, at en åndelig aspirant kommer i besiddelse af en magisk genstand, som åbner døre i den åndelig aspirants bevidsthed, som ikke kunne åbnes på anden vis under omstændighederne.

Den magiske genstand give besidderen en tillid til livets magi, som gør det muligt for ham/hende at åbne sig tillidsfuldt for omstændigheder, som ellers kunne virke skræmmende på grund af deres fremmedartede fremtræden sammenlignet med det, han/hun er vant til.

Så længe den åndelig aspirant er i besiddelse af den magiske genstand, udfolder begivenhederne omkring ham/hende sig på en sådan måde, at en ny Virkelighed åbner sig for ham/hende uden, at det skræmmer ham/hende.

På et tidspunkt er det nye indtryk af Virkelighedens magi rodfæstet i den åndelig aspirant ved hjælp af denne genstand, og det betyder, at det er tid til at give slip i genstanden for at finde tryghed i den nye opfattelse af Virkeligheden i stedet for at finde tryghed i genstanden, som åbnede døren til denne opfattelse
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give mig selv tilladelse til at se Virkelighedens magi i min hverdag
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13. April: Sjælepartnerens hjælp

FRA DEL 4, KAPITEL 2, EVENTYRET OM KÆRLIGHEDEN UDEN GRÆNSER, AFSNITTET, SIDE 352

Imidlertid havde skabningernemanifestationerne dannet sig komplicerede billeder og kunne ikke længere finde sig selv, fordi deres egen skabelsemanifestation stod i vejen, og mange kunne endog ikke opdage, at det var sig selv, de søgte.
Til dette formål kunne de finde hjælp mange steder, og den største hjælp fik de, når de mødte den skabningmanifestation, som repræsenterede den del, de hørte sammen med i deres hele selv i det Kosmiske Æg ved skabelsensmanifestationens begyndelse.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 355

Efterhånden som en åndelig aspirant opsamler flere og flere livserfaringer i sin Sjæl, bliver han/hun en stor gammel Sjæl, der rummer en uendelighed af viden og erfaringer i sin Sjæl.

En del af denne viden og disse erfaringer stammer fra indtryk, som ikke er i overensstemmelse med Virkeligheden ved roden, der er hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd, som rummer den betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

På et tidspunkt bliver det derfor nødvendigt at rense Sjælen for alle falske forestillinger om Virkeligheden, og dette kaldes at gå gennem Skærsilden, hvor Sjælen bliver befriet for alle indtryk, der er ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige.

Dette er en meget smertefuld proces, og netop derfor finder den sted, når han/hun står overfor sin Åndepartner fordi kærlighedens rensende kraft er den mest nåderige måde at gennemleve renselsen på, da kærligheden til hans/hendes Sjælepartner smelter alt det, der er hårdt og dermed ukærligt, hensynsløst, hårdhjertet og ubarmhjertigt i hans/hendes lavere hjerte, hans/hendes solar plexus.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg gøre mit bedste for at rense mit lavere hjerte for mine ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige tilbøjeligheder ved hjælp af Den Nye Verdensordens principper
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14. April: Seksuel renhed

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET VEJEN TIL DEN ABSOLUTTE SELVREALISATION, SIDE 83

For at få adgang til det Absolutte må den seksuelle kraft også være aktiv, men til dette formål må den være ren.
Den seksuelle kraft er ren, når personen har opnået evnen til ærligt at følge sine seksuelle følelsers svingninger under elskov uden benægtelse af intensiteten eller mangel på samme i hans/hendes seksuelle følelser.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 84

Når en åndelig aspirant har et seksuelt samspil og samtidigt er fuldstændigt fokuseret på den fysiske følelse, der opstår, anses den seksuelle kraft for at være ren, og hvis det seksuelle samspil finder sted mellem han/hende og hans/hendes Åndepartner kan han/hun nu få opfyldt sit ønske om at indtræde i det Absolutte.

For de fleste mennesker finder det seksuelle samspil sted med et menneske, der ikke er hans/hendes Åndepartner og et menneske kan gøre sig rede til sit møde med sin Sjælepartner ved at rense sine seksuelle følelser i forbindelse med disse partnere.

Det jordiske bryllup finder sted mellem to, når de har et seksuelt samspil, fordi det Jordiske Bryllup består i sammensmeltningen af de to jordiske kroppe, men det kan ske, at et menneske opdager, at hans/hendes kærlighed til hans/hendes ægtefælle falmer, når den seksuelle tiltrækning mellem dem falmer.

Han/hun kan beslutte at blive i sit Jordisk Ægteskab af praktiske grunde, selvom kærligheden til hans/hendes ægtefælle er falmet, og dermed kan han/hun fortsætte sit arbejde på at rense sin seksuelle kraft i dette ægteskab, og det kan være den rette handling for dette menneske, og hvis han/hun beslutter, at han/hun ønsker at forlade dette ægteskab for at søge et forhold til en partner, hvor kærligheden ikke falmer, når den seksuelle tiltrækning falmer, er det den rette handling for dette menneske.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bestræbe mig på at opnå den højeste seksuelle nydelse ved at være fuldstændigt fokuseret på mine fysiske følelser i mit seksuelle samspil, hvad enten min partner er min Sjælepartner eller ej
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15. April:  Kosmiske tvillinger

FRA DEL 3, KAPITEL 3, DET GUDDOMMELIGE BRYLLUP, AFSNITTET KOSMISKE TVILLINGER, SIDE 277

"Du er min kosmiske tvilling. Vi blev født sammen, da Universet blev til," udbrød jeg uden at vide, hvor det kom fra.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 277

Hinsides et menneskes tænkende sind, hans/hendes Ego, finder han/hun sin Sjæl og sin Sjælepartners Sjæl, som er hans/hendes Guddommelige Fader og Guddommelige Moder, og hinsides hans/hendes Guddommelige Forældre finder han/hun det sammensmeltede maskuline og feminine princip, som er hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd, der har manifesteret hans/hendes Guddommelige Forældre, som er hans/hendes Ånds først skabelsemanifestation.

I skabelsesmanifestationsprocessen bliver det sammensmeltede maskuline og feminine princip delt i to – en han og en hun, som ligger i det samme kosmiske æg, og han og hun kaldes derfor Sjælepartnere eller Kosmiske Tvillinger eller Tvillingeflammer.

Mange åndelige aspiranter længes efter deres egen fuldkommengørelse og ved intuitivt, at den først kan finde sted i mødet med deres Sjælepartner, deres Kosmiske Tvilling, og derfor leder de højt og lavt efter deres Sjælepartner, som kun kan komme til dem, når tiden er moden.

Tiden er moden, når der er opnået en vis grad af frigørelse fra karmiske forbindelser, og frigørelsen fra karmiske forbindelser finder sted, når han/hun praktiserer betingelsesløs kærlighed overfor sin partner, så de smertelige karmabindinger kan opløses, og hans/hendes Sjælepartner kan træde ind i billedet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg behandle min partner med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16. April: Guder og Gudinder, der vandrer på Jorden

FRA DEL 4, KAPITEL 4, EVENTYRET OM GUDERNE, DER VANDRER PÅ JORDEN, SIDE 363

"Ja, alle menneskesønner og menneskedøtre er Guder og Gudinder, der vandrer på Jorden."
"Hvis vi alle er Guder og Gudinder, hvorfor lever vi så som uvidende mennesker på denne Jord?"
"For at opleve livet i den tredje dimension og bidrage til at forbedre det."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 364

Sjælen er en guddommeligt syvende dimensions skabningmanifestation, og Sjæle kaldes også for Guder og Gudinder, og Sjælens energi består i kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, men bliver ofte tilsløret af det tænkende sinds, Egoets smertefulde side, der udtrykker sig gennem ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige energier.

For at få det fulde udbytte af sin rejse i den tredje dimension har en åndelig aspirant brug for at bringe den dysfunktionelle side af sit tænkende sind, sit Ego på linje med sin Sjæl og på den måde hæve sit tænkende sind, sit Ego til et højere energi niveau, der gør hans/hendes Jordrejse mere glædesfyldt.

Han/hun forbedrer desuden generelt livet på Jorden ved at udtrykke sig med kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed overfor alle sine kroppe – hans/hendes fysiske krop/Moder Jord krop i den tredje dimension, hans/hendes energikrop/æteriske krop i den fjerde dimension, hans/hendes emotionelle krop/astrale krop i den femte dimension, hans/hendes tankekrop/kausale krop i den sjette dimension og hans/hendes sociale krop/hans/hendes Sjæl i den syvende dimension.

Ved at tage sig kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertig af sine kroppe bliver det samtidigt muligt for ham/hende at tage sig kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertigt af andre i hans/hendes sociale samspil med mineralriget, planteriget, dyreriget og menneskeriget og således bringe sit sociale liv, sit Sjæleliv til den højeste blomstring.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Nye Verdensordens principper til at tage mig kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertigt af mig selv og andre

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17. April: Stråleglans

FRA DEL 1, KAPITEL 2, ANSIGT TIL ANSIGT MED MESTEREN, AFSNITTET ANKOMST HOS MESTEREN, SIDE 24

Jeg fór over til dem og sagde rasende til den ene: "Synes du, at du kan være det bekendt?," men da han vendte ansigtet mod mig, gik jeg i stå og så forbløffet på ham.
Hans ansigt havde en fredfyldt stråleglans, som ikke havde været der, da jeg så ham tolv timer tidligere i New Delhi.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 24

Når en åndelig aspirant er nået til et punkt, hvor hans/hendes kontakt med hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd sker på daglig basis, vil han/hun i stadigt højere grad se strålende ud ligegyldigt, om han/hun er ung eller gammel.

Den stråleglans, som omgiver et sådant menneske, har givet anledning til mange beskrivelser af et dette fænomen, blandt andre i arketypen Askepot, der beskriver hendes måde at gå på Jorden på ved hjælp af glasskoen, der symboliserer, at selv under de værst tænkelige omstændigheder, går hun på Jorden som det gennemsigtige væsen, der er hendes sande Selv, hendes Ånd,.

Eventyret illustrerer, at selvom Askepot går på Jorden, går hun der ved hjælp af skoen, og den gennemsigtige glasklare sko viser hendes åndelige stade, som ikke kan opnås ved at hugge en hæl og klippe en tå, for Åndens stråleglans kan ikke skabesmanifesteres ved at fornægte sit sande Selv, sin Ånd.

Prinsen, som er et symbol for hendes Åndepartner finder hende ved hjælp af hendes høje åndelige stade, som er en nødvendig forudsætning for, at mødet mellem Sjælepartnere kan finde sted.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udvikle min åndelige tilstand ved hjælp af principperne i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18. April: Læsning af opbyggende literatur

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET EN LISTE AF LITTERATUR, SIDE 187

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 187

Når en åndelig aspirants udvikling tager fart, har han/hun mange oplevelser, som ikke kan beskrives ved hjælp af ord, der henviser til hans/hendes fem sanser.

Derfor bliver åndelige oplevelser ofte beskrevet ved hjælp a parabler, som bruger en sammenligning med forskellige Jordiske erfaringer til at beskrive det åndelige fænomen.

Desuden findes der meget opbyggende literatur, skrevet af mennesker, som har hver deres måde at beskrive de åndelige fænomener på, og Verdens religioner og åndelige retninger har endnu flere perspektiver at tilbyde den åndelige aspirant.

Derfor er det vigtigt at kende Verdens religioner og at læse opbyggende literatur for at udvikle sin forståelse af Virkeligheden ved hjælp af denne literatur, der kan hjælpe et menneske med at sætte ord på fænomener, som han/hun har oplevet, men som han/hun endnu ikke har været i stand til at sætte ord på.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg læse noget literatur, som hjælper mig til bedre at forstå mine åndelige oplevelser
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19. April: Vigtigst af alt er kærligheden

FRA DEL 3, KAPITEL 4, DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNITTET TOTOS DØD, SIDE 296

"Hvor er det typisk for ham," tænkte jeg, "først giver han mig chokket ved sin forestående død ved at få et krampeanfald, som ligner et dødsfald, medens han selv er her og kan hjælpe mig over det værste, og på selve dagen ringer han til mig fuldstændigt nøgtern og fortæller mig, hvor glad og optimistisk han er, så jeg ikke bagefter skal smerte af uvished og uro ved tanken om, at han måske følte sig ensom og forladt på denne dag.
Han fortalte mig også det vigtigste af alt og gav mig muligheden for at sige det samme: "Jeg elsker dig."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 299

Ved skabelsensmanifestationens begyndelse adskilte Ånden sig fra det Absolutte ved at krystallisere den første form, HansHendes Sjæl og projicere sig ind i formen, og på den måde blev det guddommelige plan, den syvende dimension til.

På dette plan forvandlede Åndens betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed sig til betinget kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed på grund af formens begrænsning, dens uvidenhed om det, der lå udenfor formen, dens magtesløshed over det, den ikke kendte, og dens dødelighed, dens begrænsede holdbarhed.

Adskillelsen fra Åndens betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed intensiveredes yderligere, da det tænkende sind, Egoet blev til, fordi det tænkende sind, Egoet både rummer betinget kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, men også betinget ukærlighed, hensynsløshed, hårdhjertethed og ubarmhjertighed.

Selvom Ånden skabtemanifesterede den betingede kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed ved hjælp af Sjælen, og både den betingede kærlighed, omsorg, medfølelse og bamhjertighed samt den betingede ukærlighed, hensynsløshed, hårdhjertethed og ubarmhjertighed ved hjælp af det tænkende sind, Egoet, er den betingelsesløse kærlighed ved roden altid Sandheden, og dette er den vigtigste kundskab af alle for alle skabningermanifestationer.

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at udtrykke mit sande Selvs, min Ånds betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed overfor alt og alle overalt på alle eksistensplaner, så godt jeg kan

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20. April: Det Englelige Bryllup

FRA DEL 3, KAPITEL 2, DET ENGLELIGE BRYLLUP, AFSNITTET DET ENGLELIGE BRYLLYP, SIDE 265

ToTo sagde, at dette var et bryllup mellem vores hjerter, et engleligt bryllup, og det kunne ikke brydes med en skilsmisse ligesom vores danske bryllup.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 265

Åndepartnere, der vælger at påtage sig et liv på Jorden for at udføre en bestemt opgave, forener sig i højere og højere Riger, medens de lever deres liv på Jorden, og dermed injicerer de den betingelsesløse kærligheds, omsorgs, medfølelses og barmhjertighed vibration på mere og mere subtile vibrationsniveauer i den menneskelige arketype: Mennesket.

Deres kærlighed bliver først beseglet i Det Jordiske Bryllup, der består i den seksuelle tiltrækning mellem de to, og det kommer til udtryk gennem sammensmeltningen af deres to fysiske kroppe.

Det næste bryllup består i sammensmeltningen af deres to hjerter og kaldes Det Englelige Bryllup, og dette bryllup kan finde sted, når den seksuelle tiltrækning mellem de to fysiske kroppe falmer, hvis kærligheden mellem partnerne ikke falmer samtidigt.

Det Englelige Bryllup viser, at de to partnere er Åndepartnere og har hørt sammen fra før tidens begyndelse og vil høre sammen til efter tidens afslutning, hvor de er smeltet sammen til ét væsen, deres personlige Ardhanarishvara, og dette ægteskab kan således ikke brydes med en skilsmisse.


Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at forholde mig til min partner fra mit sande Selv, min Ånd, og derfor vil jeg behandle ham/hende med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, selvom jeg måske ikke har fundet ud af endnu, om han/hun er min Åndepartner eller ej.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21. April: Djævelen

FRA DEL 1, KAPITEL 1, INITIERINGEN, AFSNITTET BARNETRO, SIDE 14

Djævelen var let at kende fra alle andre, for han havde altid en trefork med sig og var enten sort eller rød og meget grim, og desuden havde han en hale og horn i panden ligesom et dyr, men han var også meget snu og havde lært at gøre sig usynlig eller skjule sig i mørket, så han var svær at opdage.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 16

Djævelen tilhører et bestemt energifelt i arketypen Mennesket, der rummer de bevidstheder, der lige har forladt dyreriget for at antage deres menneskelige form, og disse bevidstheder har mennesket valgt at portrættere som et menneske med horn, hale og klove.

I dyreriget er magt ret, og overlevelse af den bedst egnede er den måde, hvorpå bevidsthederne udvikler deres bedste overlevelses-former i mange variationer, og dette karakteristika har fået Mennesket til at opfatte dyremanden og dyrekvinden som væsener, der bruger ethvert middel til at overleve.

Når en bevidsthed fra et dyr i en af de store dyriske arketyper, hundelinjen, kattelinjen, hovdyrlinjen og klovdyrlinjen har nået sin højeste udvikling i dyreriget ved at leve sammen med mennesker og studere deres adfærd, er denne bevidsthed rede til at antage sin menneskelige form.

Efterhånden, som dyremanden/dyrekvinden bliver i stand til at leve som et menneske ved at gøre sig erfaringer om, hvad det indebærer, i liv efter liv, opgiver han/hun sin magtanvendelse i sine forsøg på at få sine ønsker opfyldt, og vælger i stedet at arbejde på at gøre det nødvendige i samarbejde med andre eller alene for at få sine ønsker opfyldt.

Dagens kontemplation      
I dag vil jeg arbejde sammen med andre eller alene på at opfylde mine ønsker uden at bruge magtanvendelse
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22. April: Bevidstheden om bevidstheden

FRA DEL 4, KAPITEL 5, TOTO DOKTRINEN, AFSNITTET KÆRLIGHEDENS SÆD, SIDE 374

ØSTEN
DET MASKULINE
SOLEN

Vær opmærksom på, at du er opmærksom på din opmærksomhed

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 374

I åndelig videnskab anses the det maskuline for at være et menneskes tænkende sind, hans/hendes Ego, og mange er så optaget af det, der foregår i deres tænkende sind, deres Ego, at de opfatter de tanker, der forekommer der som et udtryk for den Virkelighed, der omgiver dem, men efterhånden, som de frigør sig fra at identificere sig med deres tænkende sind, deres Ego, opdager de, at de er en indre observatør, der observerer deres tanker.

Denne observatør står eksistentielt set over deres tænkende sind, deres Ego, der er et Sjette Dimensions væsen, og observatøren af tankerne er et Syvende Dimensions væsen, som åndsvidenskaben refererer til som deres Sjæl.

Når de, i nogen tid, har været bevidst om at være deres Sjæl, der studerer deres tænkende sind, deres Ego, opdager de det næste højere bevidsthedsplan, der er bevidstheden, der observerer deres Sjæl fra den ottende dimension, der også kaldes det Absolutte.

Når de således er blevet opmærksomme på, at de er opmærksomme på deres opmærksomhed, opdager de samtidigt, at alle tanker har fortonet sig, og observatøren af deres tanker har også fortonet sig, og dermed har de opnået énhed med deres sande Selv, deres Ånd
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg være opmærksom på, at jeg er opmærksom på min opmærksomhed
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23. April: Sudarsan Chakra

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET SUDARSAN CHAKRA, SIDE 174

Som et resultat af dette indre rensningsarbejde blev jeg også i stand til at anvende Sudarshan chakra, der efter min opfattelse er den guddommeligt enkleste måde at bearbejde mine karakterdefekter på.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 174

NårNår et menneske føler sig tom og keder sig, og alt forekommer ham/hende at være meningsløst, og han/hun føler sig ensom, betyder det, at han/hun befinder sig i det arketypiske energifelt, der kaldes Tomhedens Ring.

Dette energifelt kaldes Pandoras Æske i græsk mytologi og siges at slippe alle Verdens elendigheder ind i livet hos den person, der åbner Æsken, der rummer tomhed, kedsomhed, meningsløshed og ensomhed.

I hinduistiske mytologi findes en modgift til Pandoras æske kaldet Sudarsan Chakra, der er en hvirvlende Ring af Lys, kaldet Solhjulet, som hugger hovedet af alle karakterdefekter, kaldet dæmoner i åndsvidenskaben.

Når hovedet bliver hugget af alle dæmoner, betyder det, at kun glæde kan slippe ind i livet hos den person, der anvender Sudarsan Chakra, der i Den Nye Verdensorden kaldes Opfyldelsens Ring med dens opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og enhed.


Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Sudarsan Chakra, også kaldet Opfyldelsens Ring, til at lade alverdens glæder komme ind i mit liv
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24. April: Tankernes skabermanifestor

FRA DEL 4, KAPITEL 3, EVENTYRET OM GODT OG ONDT, SIDE 358

Han var dybt Himmelblå og sad på en trone, der skinnede i en strålende selvlysende forårsgrøn farve, og hans kraft bestod i evnen til at nedbryde de mangfoldige tankers mur omkring Sjælen.
Han gjorde dette ved at smelte dem ind i Sjælens hjerte og således genoprejse dem til enhed med deres skabermanifestor, og for hvert tanke han indsmeltede, genvandt skabningernemanifestationerne endnu en gnist af deres kærlighedskraft.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 361

Skabelsensmanifestationens smerte var intens, da MandKvinden projicerede et spejlbillede af sig selv ud i den kosmiske substratum og ind i den første krystalliserede form af Ånd, der kaldes Sjælen i Åndsvidenskaben, og smerten var så intens, fordi der skete en kernespaltning, da MandKvindens spejlbillede blev spaltet i to - en han og en hun.

Omkring smerten krystalliserede Sjælen et slør, der skulle beskytte ham/hende mod smerten, og denne skabningmanifestation, der ligeledes blev skabtmanifesteret af krystalliseret af Ånd, blev den nøgne tanke, der bestod i tanken: Jeg er.....

I den tanke var der også smerte, fordi Sjælen var nyfødt og vidste ikke, hvem han/hun var, og omkring smerten krystalliserede Sjælen endnu et slør, der skulle beskytte tanken mod smerten over uvidenheden, og dermed var den næste tanke blevet til.

I medfølelse med denne tanke krystalliserede Sjælen endnu en tanke, og tanke efter tanke blev til, indtil Sjælen var fuldstændigt indhyllet i tanker, så når et menneske begynder på den åndelige vej, har han/hun brug for at give slip i sin identifikation med sine tanker og dermed befri sin Sjæl fra tankernes magt over ham/hende.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg befri mig fra min identifikation med mit tænkende sind, mit Ego ved hjælp af Den Nye Verdensordens principper
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25. April: Energitab

FRA DEL 3, KAPITEL 4, DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNITTET JAGUARENS KRAFT, SIDE 304 

Genfødsel indebærer, at langvarige sår omsider begynder at hele, og med helingen ville den person, der har jaguaren som Kraftdyr, hans/hendes Totem, opnå en genvindelse af den kraft, der blev mistet på det tidspunkt, hvor sårene opstod.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 304

Dybe sår i et menneskes Sjæl opstår i hans/hendes sociale liv, når han/hun bliver mødt med foragt, nedvurderinger, respektløshed, fordrejninger og vrede.

På de tidlige stadier i udviklingen af et menneskes sociale færdigheder, har han/hun en meget mangelfuld selvopfattelse, og derfor har hans/ hendes omgivelser stor magt over ham/hende, fordi han/hun er let påvirkelig overfor andres opfattelse af ham/hende.

Hvis deres opfattelse er drevet af deres karakterdefekter, kan dette menneske få et fordrejet selvbillede om, hvem og hvad han/hun er, og de sår i hans/hendes Sjæl, som det skabermanifesterer, bliver til store energitab på alle hans/hendes eksistensplaner.

Når dette menneske begynder at gå den åndelige vej, begynder han/hun imidlertid at undersøge, om andres opfattelse af ham/hende også er sande for ham selv/hende selv, og til dette arbejde kan han/hun få hjælp af sine ydre og indre vejledere, der kan hjælpe ham/hende med at hele sår i ham/hende, der kan have deres oprindelse hele vejen tilbage til skabelsensmanifestationens begyndelse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg åbne mig for mine indre og ydre vejlederes hjælp til at hele mine eksistentielle sår
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26. April: Prestige

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET DOMFÆLDELSEN, SIDE 77

ToTo kaldte den store skøge prestigen og sagde, at disse mennesker tror, at de kan få deres ønske om magten og æren opfyldt ved hjælp af den store skøge.
De bejler til skøgens gunst ved at erhverve sig alle Jordens rigdomme, men rigdommene tilhører ikke dem, og således bliver de røvere og overfaldsmænd og kvinder, om end de er klædt i guld og purpur.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 78

Når et menneske ikke kan acceptere sin menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed kan et af de mange midler, han/hun kan bruge i sit forsøg på at undslippe sin menneskelighed være et forsøg på at opnå prestige.

Dette menneske kan forestille sig, at hvis han/hun opnår prestige betyder det, at andre ærer ham/hende og bøjer sig for hans/hendes vilje af den grund.

For at opnå prestige kan han/hun udføre mange selvundertvingende handlinger og mange forsøg på at undertvinge andre for at præsentere sig for Verden, som om han/hun ikke er begrænset, uvidende, magtesløs og dødelig/foranderlig.

I denne proces bliver det pågældende menneske fremmed for sig selv og mister dermed sin integritet i sit forsøg på at forføre sig selv og andre til at tro på det falske billede, som han/hun præsenterer af sig selv overfor andre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg undersøge, om jeg forsøger at præsentere mig selv overfor andre som et menneske, der ikke er begrænset, uvidende, magtesløst og dødeligt/foranderligt, og hvis jeg gør det, vil jeg i stedet finde på måder, der kan gøre det muligt for mig at acceptere min menneskelighed uden at prøve på at skjule den.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27. April: Morfisk resonans

FRA DEL 3, KAPITEL 1, DET JORDISKE BRYLLUP, AFSNITTET DE 144.00 UDVALGTE, SIDE 207

Princippet i morfisk resonans siger, at når et vist antal individer i en bestemt art, fx. aber, har opnået en bestemt færdighed, spreder den sig til hele arten, også selvom individerne ikke har været i kontakt med andre, de kunne have lært det fra.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 207

Ethvert energifelt har en kritisk masse, der kræves opfyldt for, at energi-sammensætningens mønster ændrer sig, og dette kaldes morfisk resonans.

Morfisk resonans kaldes også den 'hundrede abe', fordi videnskaben først blev opmærksom på fænomenet, da et vist antal aber havde opnået en bestemt færdighed, der så spredte sig til hele arten.

I menneskeheden kræves der 144.000 individer for, at den kritiske masse er nået, så en egenskab som Kristusbevidstheden/barmhjertighedsbevidstheden kan komme til udtryk som en naturlig bevidsthedstilstand for hele arten.

Mennesker udvikler deres Kristusbevidsthed ved hjælp af deres personlige kontakt med deres udvalgte Højere Magt, overgivelse til deres Højere Magts omsorg og barmhjertig videregivelse af viden om deres vej ud af lidelsen uden at kræve noget til gengæld for at bruge deres penge, tid, kræfter og interesse på at hjælpe en anden til at komme sig over hans/hendes lidelser ved hjælp af Kristusbevidstheden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bidrage til menneskehedens opløftelse til Kristusbevidstheden ved at dele mine eksistentielle erfaringer med min egen Kristusbevidsthed med andre.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28. April: Visdom

FRA DEL 4, KAPITEL 1, EVENTYRET OM UNIVERSETS MESTER, SIDE 340

"I dit hjerte mødes det høje og det lave, det indre og det ydre.
Her smelter kroppenes og Åndens visdom sammen i emotionelle tilstande, der giver livet retning."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 342

Hjertet anses for at være Guds bolig i et menneskes Moder Jord krop, og mange åndelige retninger foreslår en åndelige aspirant at gøre sit bedste for at følge sit hjerte.

Det betyder, at han/hun med fordel kan gøre, som han/hun har lyst til lige nu og her, en time ad gangen, og somme tider fører det til smerte, og somme tider fører det til glæde, og derved udvikles hans/hendes skelne-evne, og med skelne-evnen følger visdom.

Efterhånden, som han/hun bliver en stor gammel Sjæl, har han/hun oplagret en stor eksistentiel viden, der får ham/hende til at foretage sig andre valg end en lille ny Sjæl, der først skal til at begynde sin rejse som skabningmanifestation.

Frygten for, at hans/hendes valg fører til smerte, kan få et menneske til på forhånd at afholde sig fra at gøre det, han/hun har lyst til lige nu og her, men derved afskærer han/hun sig samtidigt fra udvikle eksistentiel visdom, som er viden parret med erfaring.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg gøre mit bedste for at gøre det, jeg har lyst til, en time ad gangen, uden at afskære mig fra det, jeg har lyst til på forhånd, af frygt for smerte, så jeg kan lære at vide fra erfaring, om mit ønskes opfyldelse fører til glæde eller smerte.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

29. April: Kosmisk bevidsthed

FRA DEL 4, KAPITEL 2, EVENTYRET OM KÆRLIGHEDEN UDEN GRÆNSER, SIDE 352

Eftersom den kosmiske bevidsthed var selve den grundlæggende struktur i hvert eneste partikel, hvert eneste væsen, blev det langsomt klart, at det var nødvendigt at finde ind til roden af sit eget væsen for at finde vejen tilbage.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 355

Hele formålet med skabelsenmanifestationen er at opleve livet som en begrænset, uvidende, magtesløs og dødelig skabningmanifestation på mange eksistensplaner, men da kun en allestedsnærværende, alvidende, almægtig og udødelig Ånd, som mange vælger at kalde Gud, fandtes før skabelsenmanifestationen, var der behov for at skabemanifestere en form, som Ånden kunne bruge til at opleve livet som en skabningmanifestation.

Formen blev skabtmanifesteret ved at krystallisere Ånd, som så dannede en form, der kunne have en kortere eller længere levetid, og efterhånden manifesterede Ånd mange forskellige former, så når et menneske er druknet i identifikation med form, hvad enten formen er fysisk, energetisk, emotionel, mental eller social har han/hun glemt, at han/hun i Virkeligheden er en Ånd, der har taget midlertidig bolig i en udvalgt form.

Når smerten ved identifikation med form når en vis intensitet, opstår ønsket om at frigøre sig fra identifikation med form, og med dette ønske begynder rejsen mod kosmisk bevidsthed.

Kosmisk bevidsthed er den bevidsthed opmærksomhed på, at han/hun i Virkeligheden er en allestedsnærværende, alvidende, almægtig og udødelig Ånd, og at alt og alle overalt på alle bevidsthedsplaner er Ånd, der for en tid har taget bolig i en form for at opleve livet som skabningmanifestation i den pågældende form.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg fortsætte min rejse i skabelsenmanifestationen med min bevidste opmærksomhed fokuseret i mit sande Selv, min Ånd.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

30. April: Inspiration

FRA DEL 5, KAPITEL 1, MIT LIV MED MESTEREN, AFSNITTET BROENS TILBLIVELSE, SIDE 387

Det største arbejde bestod i redigeringen, for jeg opdagede, at mange af de ting, jeg havde skrevet under indtryk af inspiration, ikke var udtrykt på en måde, der var klar for andre, så jeg blev ved med at arbejde med udtrykket, indtil jeg følte mig forstået af mindst et andet menneske, og i denne proces blev mine intuitive opfattelser også mere klare for mig selv.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 388

En sand kunstner arbejder altid under inspiration fra sit sande Selv, sin Ånd, når han/hun har opnået de tekniske færdigheder, som hans/hendes udvalgte kunstneriske medie kræver for, at han/hun kan udtrykke sig frit i mediet, hvad enten mediet er musik, skulptur, form, ord eller kunsthåndværk.

Det siges, at al sand kunst består i én procent inspiration og nioghalvfems procent hårdt arbejde med at udforme og udvikle den modtagne inspiration til kunstnerens tilfredshed.

Når arbejdet med musikstykket, skulpturen, maleriet, tegningen, poesien, prosaen eller kunsthåndværket har nået punktet, hvor kunstneren føler, at udtrykket nu ærer inspirationen, er tiden moden til at dele kunstværket med andre mennesker.

Sand kunst har en livsændrende virkning på mindst ét andet menneske, og derfor har sande kunstnere fortjent den samme respekt som alle andre, selvom nogle ville mene, at han/hun burde bidrage til samfundet på en anden måde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde med mine inspirationer ved hjælp af mit udvalgte medie, og når jeg er tilfreds med resultatet, vil jeg dele det med andre
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

 


 Maj
 

01. Maj  Tvivlerne og støtterne
 
02. Maj  Dødsrejser
 
03. Maj  Rodlyde
 

04. Maj  Kærlighedsvejen
 

05. Maj  De tomme brønde
 
06. Maj  Den synkrone Virkelighed
 
07. Maj  At være rede
 
08. Maj  Opfyldelsens Ring
 
09. Maj  Kontrastens nødvendighed
 
10. Maj  De Fire Små Smerteringe
 
11. Maj  Myter og eventyr
 
12. Maj  At være bedre end andre
 
13. Maj  Uvidenheden
 
14. Maj  Selvskabteselvmanifesterede begrænsninger
 
15. Maj  Ritualer
 
16. Maj  Guds hellige alter
 
17. Maj  Øksehugget og nålestikket
 
18. Maj  Edderkoppens net
 
19. Maj  Medfølelsens væsen
 
20. Maj  Smerternes gaver
 
21. Maj Erfaring
 
22. Maj  Den første positive magtfaktor
 
23. Maj  At føle sig berettiget til at tage andres energi
 
24. Maj  Frihed fra at tage ansvar
 
25. Maj  Uden undtagelse
 
26. Maj  Magiske gaver
 
27. Maj  Det behageligt gode og det ubehageligt gode
 
28. Maj Totem
 
29. Maj  At stå ved sin Kristusbevidsthed
 
30. Maj  Vær i Det Nuværende Øjebliks Magiske Strøm
 
31. Maj  En Mesters udstråling


01. Maj: Tvivlerne og støtterne

FRA DEL 1, KAPITEL 1, INITIERINGEN, AFSNITTET TVIVL, SIDE 21

Jeg fortalte andre om mine oplevelser og forventede, at de ville ønske at undersøge Mesterens transmission, men i stedet betvivlede de min tilregnelighed.
Det gjorde mig usikker, og jeg begyndte selv at betvivle den.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 21

Når en åndelig aspirant begynder sin rejse tilbage til sit sande Selv, sin Ånd får han/hun kosmiske glimt, der er glimt af åndelige tilstande, der ikke kan beskrives med ord, der hører den tredimensionelle Virkelighed til.

Hvis en åndelig aspirant derfor ønsker at udtrykke det uudsigelige til andre, er han/hun nødt til at bruge parabler og sammenligninger med noget fra den tredimensionelle Virkelighed for at blive forstået.

Ligegyldigt, hvor godt den åndelige aspirant udtrykker sig, vil han/hun møde forståelse hos nogle, uvidenhed fra andre og ligegyldighed fra atter andre, men hvad enten andre forstår det, han/hun forsøger at udtrykke eller ej, vil han/hun møde en holdning hos andre, der støtter ham/hende eller afskrækker ham/hende.

Afhængig af, om hans/hendes betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige Højere Magts vilje for ham/hende er, at han/hun blot skal bevæge sig videre ad den vej, han/hun har betrådt, eller at han/hun skal standse op og involvere sig i nogle overvejelser om den vej, han/hun nu har betrådt, vil han/hun møde mennesker, der støtter hans/hendes vej og mennesker, der sætter spørgsmålstegn ved hans/hendes vej.

Dagens kontemplation
I dag ved jeg modtage både tvivlerne og støtterne på min vej på en måde, der er til min fordel ved at bruge Den Nye Verdensordens principper til at åbne mit sind for begge
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02. Maj: Dødsrejser

FRA DEL 3, KAPITEL 4, DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNITTET DØDSHJÆLP, SIDE 326

Jeg lagde mig ned på shamanens madras og gjorde mig klar til min tredje dødsrejse, da jeg skiftede synspunkt på mit rejseformål, som var at hjælpe Joe Ben.
Jeg ville også hjælpe den kvinde, som ToTo havde boet sammen med, hvis jeg kunne.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 326

Mange mennesker forestiller sig, at når et menneske forlader sin Moder Jord krop og går videre til de højere Verdener, bliver han/hun til en vismand/viskvinde med et slag.

Der er et gran af sandhed i det, fordi den afdøde ser på sit liv i to dage i Kærlighedens Lys, og dette giver den pågældende en visdom, som han/hun ikke havde i sit jordiske liv, men efter disse to dage går han/hun videre til livet i de højere Verdener med det bevidsthedsniveau, som han/hun havde som menneske.

Shamaner kan foretage sig rejser til Dødsriget, når omstændighederne kræver det, og somme tider kan det ske, at den viden, de erhverver sig på deres rejser til Dødsriget, bliver brugt til at hjælpe et menneske, som ikke er klar over, at han/hun er død.

Shamanen kan så rejse til det sted, hvor den afdøde befinder sig for at hjælpe personen til at forstå, at han/hun ikke lever på det fysiske plan længere, og derved bliver det muligt for personen at erkende sin situation og dermed at gå gennem Dødens Port og videre til de Højere Verdener for at fortsætte sin eksistens der.
 

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at finde sindsro i mit forhold til min menneskelige dødelighed/foranderlighed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03. Maj: Rodlyde

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET GAYATHRI MANTRA , SIDE 91

 ToTo forklarede, at det hjælper i dette arbejde at bruge Gayathri mantra eller at bruge essensen i dette mantra som en bøn, der svarer til den vibration mantraet indeholder, på passende tidspunkter i løbet af dagen.
Gayathri mantra består i lyden
hrim, [udtales: hreem], som rummer den vibration, der betyder: "Gud, befri mig fra denne selvhøjtidelige alvor," og denne lyd er den rodlyd, der kommer som nummer to i hierarkiet af rodlyde efter den primære rodlyd OM.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 91

Lyde er bestemte vibrationstyper, der udspringer af bevægelse, som en skabningsmanifestations øre oversætter på bestemte måder afhængig af det, der bevæger sig.

Ved skabelsensmanifestationens begyndelse var det bevægelsen af spejlbilledet af Åndens projektion fra det Absolutte ind i den første skabtemanifesterede form, Sjælen/Super Egoet, der skabtemanifesterede en lyd, der kaldes den første rodlyd, OM (AUM, AMEN, AMEEN).

Nogle mennesker benytter sig af denne lyd som indgang til meditation, fordi de ønsker at forene sig med deres sande Selv, deres Ånd, der befinder sig vibrationsmæssigt hinsides denne bevægelse.

Den næste store bevægelse, der skabtemanifesterede en rodlyd, skete i Åndens anden projektion ind i den næste form, det tænkende sind, Egoet, og denne lyd er rodlyd nummer to, HRIM (Gud, befri mig fra denne selvhøjtidelige alvor), og nogle mennesker benytter sig af denne lyd som indgang til meditation, fordi de ønsker at rense deres sind for selvhøjtidelig alvor, der dækker de fleste karakterdefekter.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge den rodlyd, der passer bedst til mit formål med at indgå i meditation.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04. Maj: Kærlighedsvejen

FRA DEL 4, KAPITEL 5, TOTO DOKTRINEN, AFSNITTET FRUGTEN, SIDE 381

 FRUGTEN

 GUD ER ALT.
ALT ER GUD.

 JEG ER GUD.
DU ER GUD.
HAN ER GUD.
HUN ER GUD.
DEN ER GUD.
DET ER GUD.
VI ER GUD.
I ER GUD.
DE ER GUD.

 VEJEN ER DIN KÆRLIGHED

AMEN

Siden Sri Krishna plantede Kærlighedens Sæd i menneskeheden hjerte, blev Kærlighedsvejen åbnet for menneskeheden, og de åndelige aspiranter, der fulgte Kærlighedsvejen lærte, at kærligheden er det vigtigste af alt, så de gav sig selv tilladelse til at gøre det, de elskede at gøre, føle det, de elskede at føle, tænke det, de elskede at tænke, være sammen med de mennesker, de elskede at være sammen med, og på den måde gjorde de både sig selv og menneskeheden lykkelige.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give mig selv tilladelse til at gå Kærlighedsvejen.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER


05. Maj: De tomme brønde

FRA DEL 3, KAPITEL 2, DET ENGLELIGE BRYLLUP, AFSNITTET KARMAOPLØSNING, SIDE 259

Min tidligere kæreste og jeg fortsatte med at være kærester i flere år, men lige meget, hvor meget kærlig opmærksomhed jeg gav ham, blev han ved med at klage over, at jeg ikke elskede ham nok, og en dag blev det mig for meget.
"Vil du være så venlig at sige mig, hvad det er ved din kærlighed, du finder så meget bedre, at du finder det berettiget at klage over min?" spurgte jeg, "jeg er villig til at gifte mig med dig og leve resten af mit liv sammen med dig, men det er du ikke."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 260

Når et menneske står overfor en tom brønd, accepterer han/hun som oftest meget hurtigt, at det ikke kan lade sig gøre at slukke tørsten ved denne brønd, og så går han/hun videre, indtil han/hun finder en brønd, der er fyldt med vand.

Det samme er ikke tilfældet, når et menneske står overfor et andet menneske, han/hun ønsker at få noget fra, selvom den anden ikke har noget at give.

I stedet forestiller personen sig, at det andet menneske HAR noget at give af, men er vrangvilligt indstillet overfor at give noget bort.

Derved har han/hun dæmoniseret det menneske, han/hun søger hjælp fra, og det kan føre til mange eksistentielle smerter både hos personen selv og hos det menneske, han/hun søger hjælp fra
.

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at tro, at det menneske, jeg beder om noget fra, gerne vil give mig det, jeg ønsker, hvis han/hun er i stand til det.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06. Maj: Den synkrone Virkelighed

FRA DEL 5, KAPITEL 1, MIT LIV MED MESTEREN, AFSNITTET BRYLLUPSFESTEN, SIDE 384

Jeg havde, for nogen tid siden, inviteret middagsgæster til den følgende dag og gik ud for at købe ind og klargøre maden.
Da jeg inviterede dem, vidste jeg ikke, at mit Åndelige Bryllup skulle finde sted lige inden mit middagsselskab, men jeg besluttede at se på mine to venner som bryllupsgæsterne.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 384

Åndelige lærere lægger vægt på, at en åndelig aspirant skal gøre sit bedste for at følge sit hjerte, og det betyder, at den åndelige aspirant skal gøre det, han/hun har lyst til.

Aspirantens problem i den sammenhæng er at afgøre, om det han/hun ønsker at gøre kommer fra hjertet eller hjernen, og derfor bruger aspiranten den Nye Verdensordens principper til at ransage sig selv for at få afklaret sine motiver.

Når han/hun følger sit hjerte, træder han/hun ind i den Synkrone Virkelighed, der svarer til at køre på en bølge af grønne lys, når man kører med den rette hastighed i trafikken, og endnu et tegn på, at han/hun følger sit hjerte, er, at han/hun har en følelse af at glide gennem dagens begivenheder, som var de smukke perler på en snor.

Et tredje tegn kan være, at han/hun føler, at handlingen udspringer af inspiration fra hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd, og et fjerde tegn kan være, at han/hun udfører handlingen uden at forestille sig belønninger, der skal komme til ham/hende som et resultat af denne handling, fordi handlingen er den søde frugt selv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bevæge mig gennem min dag på linje med den synkrone Virkeligheds grønne bølge.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07. Maj: At være rede

FRA DEL 1, KAPITEL 3, ÅNDELIGE OPLEVELSER, AFSNITTET INDVIELSEN FINDER STED, NÅR DISCIPLEN ER PARAT, SIDE 46

Jeg følte, at jeg skulle kaste mig ud fra hans øje, ud i det tomme rum, hvis jeg ønskede at opnå det, men jeg var som frosset fast i dødsangst.
"Jeg skal først se, hvad der sker mellem min kæreste og mig," tænkte jeg.
I den brøkdel af et sekund forsvandt visionen.
Jeg var overrasket over at opdage, at jeg var bange for Selvrealisation.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 47

En åndelig aspirant forestiller sig måske, at han/hun er rede til at blive et med sit sande Selv, sin Ånd og dermed med glæde over at være til under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Derfor kan det komme som en overraskelse for ham/hende at opdage, at han/hun rent faktisk ikke er rede af mange forskellige grunde.

Uanset, hvad grunden er, er det altid og uden undtagelse ønsker af forskellig art, der er af en materiel, fysisk, energetisk, emotionel, mental eller social art, der stiller sig hindrende i vejen.

På et tidspunkt bliver aspirantens ønske om at opleve livet fra sit sande Selv, sin Ånd stærkere end alle andre ønsker, og det betyder, at han/hun er helt rede til at opleve Selvrealisation.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg gøre mit bedste for at opfylde alle de ønsker, der er vigtige for mig, så mit ønske om Selvrealisation kan opnå første prioritet i mit liv.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08. Maj: Opfyldelsens Ring

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET SUDARSHAN CHAKRA, SIDE 174

Når Vishnu antager sin menneskelige form, er også han underlagt et menneskes vilkår, og det indebærer, at også han er begrænset, uvidende, magtesløs og dødelig og dermed fejlbarlig, men da Vishnu ved dette inden sin nedstigning, medbringer han sin hvirvlende ring af kraft, der oplyser hans indre Verden lige så strålende, som solen oplyser den ydre Verden, og han bruger den i sit menneskelige liv til at neutralisere alle indre og ydre dæmoner.
Denne strålende, hvirvlende ring af kraft kaldes Sudarshan chakra.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 175

Sudarshan Chakra anses i hinduistisk mytologi for at være Gudernes og Gudindernes værktøj til at befri sig fra alle indre og ydre dæmoner.

Pandoras æske, som beskrevet i græsk mytologi, er modsætningen til Sudarshan Chakra, men i den Nye Verdensorden har disse mytologiske energier fået nye navne og bliver kaldt for Tomhedens Ring og Opfyldelsens Ring.

Tomhedens Ring siges at lukke al landsens ulykker ind i livet hos den, der befinder sig i dette energifelt, og Opfyldelsens Ring siges at lukke alverdens velsignelser ind i livet hos den, der befinder sig i dette energifelt.

Når et menneske bruger den Nye Verdensordens principper udvikler han/hun evnen til at bruge Gudernes og Gudindernes middel til at befri sig fra alle dæmoner, der i Den Nye Verdensorden bliver kaldt for karakterdefekter.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge den Nye Verdensordens principper til at lære at bruge Opfyldelsens Ring på daglig basis.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09. Maj: Kontrastens nødvendighed

FRA DEL 4, KAPITEL 1, EVENTYRET OM UNIVERSETS MESTER , SIDE 340

"Hvorfor ønsker jeg dødens oplevelse, når jeg er udødelig?"
"Gennem dødens perspektiv opnås livets nærvær."
"Hvorfor behøver jeg at opleve døden for at opnå livets nærvær, når jeg har et evigt liv?"
"Gennem kontrast til døden bliver livet nærværende.
Uden kontrast er det evige liv døden.
Derfor er døden livet i evighedens perspektiv."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 346

I det Absolutte findes den betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed i Kærlighedens Hav/den Hellige Gral/Ånds Hjertes Hjerte/ Énheden, der rummer varmen.

I det Absolutte findes også den betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed i SkabelsensManifestationens Hav/den Latente Tanke/Ånds Hjerte/Individualiteten, der rummer kulden.

Ved skabelsensmanifestationens begyndelse sendte Ånd et spejlbillede af sig selv ud i den kosmiske substratum som Sjælen, og i skabelsesmanifestationsøjeblikket blev Ånden spaltet i to – Han og Hun - og kærligheden, omsorgen, medfølelsen og barmhjertigheden blev betinget af oplevelsen af Ånds nærvær.

Sjælen projicerede et spejlbillede af sig selv ud i den kosmiske substratum, og i skabelsesmanifestationsøjeblikket, blev Han og Hun helt adskilt i det tænkende sind, Egoet, og dermed blev kontrasten skærpet yderligere i de to modsatrettede energier, glæde og smerte.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere at både smerten og glæden er nødvendige energier for sætte bevægelse i min oplevelse af livet
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10. Maj: De Fire Små Smerteringe

FRA DEL 6, KAPITEL 1, APPENDIKS B, AFSNITTET GLÆDENS FIRE STORE RINGE, SIDE 395

De Fire Små Smerteringe er det første sæt af Smerteringe, der åbner sig ved vores brug af den Store Ring af Smerte med dens gerrighed, misundelse, had og hovmod.

Gerrighedens Lille Ring med dens nærighed, grådighed, fattigdom og fråseri åbner sig som følge af vores brug af gerrigheden fra den Store Ring af Smerte.


Misundelsens Lille Ring
med dens vantro, overtro, underkastelse og trods åbner sig som følge af vores brug af misundelsen fra den Store Ring af Smerte.

Hadets Lille Ring med dens benægtelse, manipulation, sygdom og vanvid åbner sig som følge af vores brug af hadet fra den Store Ring af Smerte.


Hovmodets Lille Ring med dens overlegenhed, underlegenhed, overfyldning og isolation åbner sig som følge af vores brug af hovmodet fra den Store Ring af Smerte.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 395

Dagens kontemplation
I dag vil jeg ransage, hvordan en af de Små Smerteringe er kommet til udtryk i løbet af min dag ved hjælp af bogen Ét forslag til at arbejde med de destruktive og de konstruktive ringe og deres superstrenge for læsere af ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER
 

11. Maj: Myter og eventyr

FRA DEL 3, KAPITEL 2, DET ENGLELIGE BRYLLUP, AFSNITTET DEN  MYTOLOGISKE HARISHCHANDRA, SIDE 225

Han havde nu bevist, at han ikke blot holdt sig til sandheden, fordi han var konge og havde råd til at være ærlig, men at han holdt sig til den under alle omstændigheder, og dermed havde han imponeret Guderne, der bragte en ende på hans lidelser ved at bringe hans søn til live og genforene ham og hans kone, der blev genindsat som konge og dronning.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 225

Myter er beskrivelser af energier, der spiller sammen i forbindelse med forskellige arketyper/energifelter, og kong Harishchandras liv beskriver det, der kan ske, når et menneske holder sig til sin egen sandhed under alle omstændigheder.

Derved blev Kong Harishchandra og hans liv til en myte, der illustrerer den arketype/det energifelt, der bliver aktiveret, når et menneske holder sig til sin egen sandhed under alle omstændigheder, og Kong Harishchandra selv fik tilnavnet Sandhedens Konge.

Eventyr er ligeledes arketypiske beskrivelser af energier, der spiller sammen i forbindelse med forskellige arketyper/energifelter, og mange af dem handler om konger og dronninger, prinser og prinsesser, der er et symbol for det ædle i et menneske.

Det ædle bliver opbygget ved hjælp af forskellige situationer og magiske hændelser, og eventyrene viser, hvordan en succesrig skabelsemanifestation af ædle egenskaber i et menneske ender i genforeningen med Den Evigt Elskede, Den Eneste Ene, og i at de to derefter bliver i stand til at leve lykkeligt sammen til deres dages ende

Dagens kontemplation
I dag vil jeg opbygge min karakter ved hjælp af et af den Nye Verdensordens principper.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12. Maj: At være bedre end andre

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET FORLØSNING, SIDE 171

Mit hjerte var godt nok.
Det behøvede ikke at være bedre end andres, for mit hjertes mål havde været at blive prinsens brud.
ToTo var min prins, og han havde fundet mit hjertes egenskaber gode nok til at foretage sit definitive valg og føre mig frem for Guds Hellige Alter for at indgå sit Åndelige Bryllup med mig.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 172

I forbindelse med et ønske om at være bedre end andre eksistentielt set, handler det oftest om at være god nok til at vinde prinsens/prinsessens hjerte, og prinsen/prinsessen er et symbol for det pågældende menneskes Åndepartner, hans/hendes evigt elskede, hans/hendes eneste ene.

Når et menneske forestiller sig, at han/hun er nødt til at være bedre end andre i den forbindelse, skyldes det, at han/hun har hørt myter eller eventyr, der gav udtryk for, at han/hun skulle besidde egenskaber, som var bedre end dem en rigtig prins/prinsesse besad.

Han/hun er ikke opmærksom på, at hans/hendes Åndepartner, hans/hendes evigt elskede, hans/hendes eneste ene hører sammen med netop ham/hende og ingen andre, så udvælgelsen af de, der møder deres Åndepartner, og af de, der ikke gør, sker udelukkende på grundlag af deres eksistentielle udvikling.

Når et menneskes eksistentielle udvikling er nået et punkt, hvor det eneste han/hun ønsker inderst inde er at give og modtage den betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, er tiden moden til mødet med hans/hendes Åndepartner, hans/hendes evigt elskede, hans/hendes eneste ene.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge tid på at udvikle mit lavere hjerte, mit solar plexus ved hjælp af principperne, der er beskrevet i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, så jeg kan blive rede til at møde min Åndepartner.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13. Maj: Uvidenheden

FRA DEL 4, KAPITEL 3, EVENTYRET OM GODT OG ONDT, SIDE 358

I hendes Tænkende Sind krystalliserede den latente tanke sig, og derved opstod den nøgne tanke: "Jeg er."
Hun så sig om med sin gryende tænkeevne og kunne intet forstå, for den bevidste tanke er af tiden og kan kun forstå gennem sammenligning med det allerede kendte, som hører fortiden til, og for den nøgne tanke var intet kendt, og tanken blev grebet af skam over sin uvidenhed og ønskede at skjule sig for resten af skabelsenmanifestationen.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 359

Åndelige aspiranter kæmper ofte med deres tænkende sind, deres Ego i et ønske om hele tiden at befinde sig i énhed med deres sande Selvs, deres Ånds alvidenhed, men formålet med livet som skabningmanifestation er netop at opleve alle skabtemanifesterede formers begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

Det kan således ikke lade sig gøre for den åndelige aspirant at undslippe sin uvidenhed, ligegyldigt hvor meget viden han/hun har ophobet i sit tænkende sind, sit Ego.

Selv på de tidspunkter, hvor den åndelige aspirant er ét med sit sande Selv, sin Ånd og dermed har adgang til alvidenheden, kan det ikke lade sig gøre for den menneskelige dagsbevidsthed at være fokuseret på mere end én ting ad gangen, og derfor bliver det vigtigt, at den åndelige aspirant vælger sit fokus med omhu.

Det frie valg opstår på grund af dualiteten, der rummer modsætningerne glæde og smerte, og den åndelige aspirant kan vælge at fokusere på sine eksistentielle smerter og bruge dem til at vokse i Buddha bevidsthed/visdom og Kristus bevidsthed/medfølelse eller at fokusere på sine eksistentielle glæder og dermed blive bedre og bedre til at være i énhed med sit sande Selv, sin Ånd.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere mit tænkende sinds, mit Egos uvidenhed ved at vælge mit fokus i overensstemmelse med mine formål i stedet for at lade mit tænkende sind, mit Ego styre mit fokus
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14. Maj: Selvskabteselvmanifesterede begrænsninger

FRA DEL 1, KAPITEL 4, PILGRIMSREJSE, AFSNITTET IMOD ALLE ODDS, SIDE 67

Hver gang en person nåede op til skranken sagde kontoristen: "Nej, der er ingen plads i dag. Næste."
Da jeg nåede frem, så manden ærgerligt på mig: "Ja?"
"Jeg vil gerne tilbage til Madras nu."
"Der er ingen plads i dag..........., han standsede, så på mig igen og sagde så: “Well, .......lad mig se."
Han forsvandt et øjeblik og kom tilbage: "Jo, der er lige én plads tilbage. Lad mig se din billet."
Et øjeblik efter kom han tilbage med min billet, der var stemplet ok.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 68

Mange mennesker bliver så vant til at forsøge at tænke sig til en løsning på områder, hvor en løsning ikke kan regnes ud ved hjælp af tænkning.

Det kan medføre, at et menneske på forhånd mener, at noget, han/hun ønsker at gøre, ikke kan lade sig gøre – enten fordi hans/hendes tidligere erfaringer gav ham/hende indtryk af, at det forholdt sig sådan, eller fordi andre fortalte ham/hende, at det, han/hun ønskede at gøre, ikke kunne lade sig gøre.

Det kan få et menneske til at skabemanifestere forhindringer med sine egen tanker mod at gøre det, han/hun ønsker at gøre for at få et ønske opfyldt, som han/hun har.

I stedet for at skabemanifestere sådanne begrænsninger for sig selv kan et menneske vælge at gå frem i tro ved at påbegynde de initiativer, der bringer ham/hende nærmere sit ønskes opfyldelse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg ikke skabemanifestere forhindringer for mine ønskers opfyldelse ved hjælp af mine tanker.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15. Maj: Ritualer

FRA DEL 3, KAPITEL 3, DET GUDDOMMELIGE BRYLLUP, AFSNITTET DET GUDDOMMELIGE BRYLLUP, SIDE 280

Jeg slog ud med hånden og lavede en glidende bevægelse langs med linjerne i de to første blå lys, dernæst de andre to for til sidst at føre den opad i midten, hvor det hvide lys befandt sig, idet jeg højtideligt sagde: "Velkommen ToTo, min Eneste Ene."
Så pegede jeg på sandeltræsolien og flødebolcherne, der stod foran lysene, og sagde: "På dette alter har jeg anbragt lys for at vise dig min Kærligheds Lys og desuden noget sanseligt og noget sødt, for det er det, jeg ønsker at være for dig."
Jeg gav ham lidt sandeltræsolie på og et bolsje i munden.
Derefter tog jeg skålen med bolsjer og gav et til min nevø og hans ven.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 284

Ritualer bliver skabtemanifesterede, når et menneske impulsivt foretager sig en handling, der udspringer fra hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd, og som andre, der hører eller læser om handlingen, finder så udtryksfuldt, at de ønsker at bruge den samme handling under lignende omstændigheder til at forsegle en bestemt begivenhed.

Over tid kan det ske, at ritualerne bliver udhulede, og det betyder, at ingen længere ved, hvorfor de udfører bestemte handlinger i forbindelse med bestemte begivenheder.

De udfører dem simpelthen, fordi de har set andre gøre det uden, at de dog har gjort sig tanker om, hvorfor de gør, som de gør, og når de ingen tanker har om det, har de derfor heller ingen følelser omkring den handling, de udfører.

Ritualer, der gennemføres som en automathandling, mister sin værdi, og det betyder, at et menneske har brug for at skabemanifestere en ny handling, der rummer følelse og tanke, til erstatning af det gamle ritual.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg erstatte ritualer, der ikke er meningsfulde for mig med ritualer, der er meningsfulde.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16. Maj: Guds hellige alter

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET DOMFÆLDELSEN, SIDE 77

Når de selv når det punkt, hvor de bevidst evner at træde ind i den syvende dimension, ved de, at de snart selv skal stå foran Guds Hellige Alter for at indgå deres eget Åndelige Bryllup med deres egen Evigt Elskede, som vil give dem den betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og som de vil give det samme, og i deres glæde og forventning synger de lovsange om hans Åndelige Bryllup sammen med det Himmelske Kor, som der står i Bibelen.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 78

Når to Åndepartnere kommer til Jorden for at udføre en opgave, har de brug for at forene sig i højere og højere riger gennem De Fire Bryllupper, for at opnå evnen til at være bevidste på højere og højere planer og dermed opnå evnen til at udføre deres opgave.

Det Jordiske Bryllup er sammensmeltningen af deres Moder Jord kroppe, det Englelige Bryllup er sammensmeltningen af deres lavere hjerter, det Guddommelige Bryllup er sammensmeltningen af deres Sjæle og det Åndelige Bryllup er sammensmeltningen af deres Ånder.

Når de står overfor deres Åndelige Bryllup, står de samtidigt overfor Guds Hellige Alter, der er en Ring, som rummer alle Universets arketyper, der også kaldes energifelter.

Foran denne Ring smelter Gud, Sønnen og Gudinde, Datteren, Gud, Faderen og Gudinde, Moderen sammen, og i énhed træder de ind i det Aller Helligste, den betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed med alt og alle overalt på alle bevidsthedsplaner.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg holde min kærligheds flamme levende og dermed være rede til at møde min Sjælepartner og forene mig med ham/hende i højere og højere riger ved hjælp af principperne i Den Nye Verdensorden
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17. Maj: Økseshugget og nålestikket

FRA DEL 4, KAPITEL 4, EVENTYRET OM GUDERNE, DER VANDRER PÅ JORDEN, SIDE 363

"Hold op med at forestille dig smerter, som ikke er dine, for du kan ikke kende din næstes bæreevne, og det, der forekommer dig at være et øksehug, kan være et nålestik for din næste, og det, der forekommer din næste at være et øksehug, kan være et nålestik for dig.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 366

Mennesker ønsker for det meste at bidrage til andres velbefindende, så når et menneske ser, at et andet menneske oplever noget smertefuldt, kan det give sig udslag i, at han/hun forsøger at hjælpe uden at være blevet bedt om hjælp.

Udefra set kan det se ud, som om det menneske, der oplever noget smertefuldt, har det frygteligt, men det kan skyldes fantasien hos den, der bevidner det andet menneskes smerte, og ofte forestiller vidnet sig, at smerten er langt værre, end den føles af den, der oplever den.

Den bedste løsning for et menneske, der ønsker at hjælpe et andet menneske, der smerter, er simpelthen at spørge, om den lidende person ønsker en håndsrækning og i så fald, hvad har han/hun brug for.

Derefter kan den, der ønsker at hjælpe afgøre med sig selv, om han/hun ville glæde sig over at gøre det, som det andet menneske har brug for, og desuden om han/hun har den fornødne erfaring og de fornødne ressourcer til at gøre det.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bidrage til lettelsen af et andet menneskes smerte, hvis det andet mennesker beder om det, og hvis jeg ville glæde mig over at bruge mine erfaringer og ressourcer på det, han/hun har brug for.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18. Maj: Edderkoppens net

FRA DEL 3, KAPITEL 1, DET JORDISKE BRYLLUP, AFSNITTET EDDERKOPPEN, SIDE 192

Min indre rejse sluttede, og shamanen forklarede mig, at edderkoppen er symbolet for det væsen, der samler alle Universets tråde i et perfekt mønster.
Det fik mig til at forstå, at min oplevelse indebar, at Universets tråde havde samlet sig i et perfekt mønster i mit hjerte, og i de følgende år oplevede jeg langsomt virkeliggørelsen af denne rejse gennem ændringen i mine perspektiver.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 194

Edderkopper kan være skræmmende for mange, selvom de fleste edderkopper er helt ufarlige, og dybt nede ved de, der er bange for edderkopper måske, at når de møder edderkoppen i deres indre Verden, betyder det, at deres opfattelse af Virkeligheden vil ændre sig drastisk i løbet af en forholdsvis kort tidsperiode.

Edderkoppens net er et perfekt mønster, egnet til at opfange selv de mest subtile vibrationer, så edderkoppen kan finde ud af, hvad der foregår i hele nettet, og denne følsomhed føler den åndelige aspirant sig måske ikke rede til at opleve, og det kan vise sig som frygt for edderkopper i den fysiske Virkelighed.

Når en åndelig aspirant har opnået en sådan grad af følsomhed, at han/hun kan opfange de subtile vibrationer i sit psykologiske landskab, er han/hun samtidigt blevet så sensitiv, at han/hun kan opfange den subtile vibration fra sit sande Selv, sin Ånd.

På dette tidspunkt i hans/hendes eksistentielle udvikling, bliver det essentielt, at han/hun lærer at respektere sine emotionelle følelser ved at bevæge sig frem mod det, der giver ham/hende glæde og bort fra det, der giver ham/hende smerte, fordi han/hun dermed har lettere ved blive ét med sit sande Selv, sin Ånd.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg studere mine tankers emotionelle energi for at blive i stand til at bevæge mig frem mod emotionel glæde og trække mig tilbage fra emotionel smerte, så jeg lettere kan være i énhed med mit sande Selvs, min Ånds subtile vibration

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19. Maj: Barmhjertighedens væsen

FRA DEL 4, KAPITEL 3, EVENTYRET OM GODT OG ONDT, SIDE 358

Barmhjertigheden dukkede ud af energifeltets slangeform som et væsen af stor kraft, ærefrygtindgydende at skue i hans ophøjede ro, med grupper af giftige slanger, som repræsenterede hver enkelt af de fortvivlede formørkede, der vred sig i tænders gnidsel overalt udenpå kærlighedens barmhjertige væsen, omkring hans hals, hans arme og hans ben, som de huggede deres tænder i for at komme af med frygtens gift og for at suge af hans livskraft til gengæld.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 361

Mange mennesker forestiller sig, at barmhjertighed består i at befri et medmenneske fra hans/hendes livs smerter, og som et resultat af denne opfattelse, forsøger de at påtage sig andres byrder i den tro, at de hjælper det andet menneske.

I Virkeligheden gør de det andet menneskes liv sværere, end det behøver at være, fordi det andet menneske, som de ønsker at hjælpe, har modtaget den opgave fra deres Højere Magt, som det er at finde en vej ud af smerten.

Hvis den, der ønsker at hjælpe, gør et andet menneskes opgave til sin, betyder det i al sin enkelhed, at det andet menneskes Højere Magt derefter vil give personen endnu en opgave af samme type, og på den måde spilder hjælperen sine egne ressourcer og forsinker samtidigt det andet menneskes læreproces.

Smertefulde situationer opstår som regel, fordi det menneske, der smerter, er i en forandringsfase af sit liv, og han/hun er muligvis bange for, hvor han/hun er på vej hen og har brug for tid til at orientere sig i den nye situation, der er resultatet af ødelæggelsen af det gamle, som han/hun har kendt indtil da, for at give plads til det nye.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere, at andre menneskers smerte er en opgave givet til dem af deres Højere Magt i overensstemmelse med deres ønske om at udvikle deres forståelse af eksistensen og deres barrmhjertighed overfor sig selv og deres medmennesker
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20. Maj: Smerternes gaver

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET UTÅLMODIGHED, SIDE 172

Det kom dog fuldstændigt bag på mig, at det var smerten i mine karakterdefekter, der førte mig frem til åndelig oplysning, for jeg indså, at så længe alt i mit liv gik gnidningsløst, standsede jeg ikke op for at tænke over min eksistens, men når jeg mødte modstand, hvad enten den udsprang fra smertefulde følelser i mit eget indre eller fra modstand i omgivelserne, standsede jeg op og undersøgte sagen nøjere.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 173

Den naturlige reaktion på smerte er at flytte sig fra den, og ofte er det den eneste handling, den smertende person foretager sig, men en åndelig aspirant har brug for at standse op og undersøge smerten, hvad enten den er materiel, fysisk, energetisk, emotionel, mental, social eller åndelig.

Det er nødvendigt for den åndelige aspirant, fordi han/hun har brug for at udvikle en dybere forståelse af alle sine eksistensplaner, så han/hun kan blive i stand til at skelne fra hvilket eksistensplan en given vibration udspringer.

Når den åndelige aspirant har studeret sit livs smerter og deres konsekvenser over en vis tidsperiode, indser han/hun er hans/hendes livs smerter er en gave, der gør det muligt for ham/hende at vokse i Buddha bevidsthed/visdom og Kristusbevidsthed/barmhjertighed.

Desuden giver observationen af hans/hendes eksistentielle smerter ham/hende mulighed for at opdage, at al smerte udspringer fra hans/hendes form identifikation, og at smerte ikke findes i hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd, og dermed føler han/hun sig mere og mere tiltrukket til at identificere sig med sig selv igen.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at kortlægge mit psykologiske landskab ved hjælp af den Nye Verdensordens principper, så jeg kan blive i stand til bevidst at undersøge udspringet af mit livs smerter og dermed komme mit ønske om at vende hjem til mit sande Selv, min Ånd nærmere.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21. Maj: Erfaring

FRA DEL 1, KAPITEL 2, ANSIGT TIL ANSIGT MED MESTEREN, AFSNITTET SPØRGSMÅL TIL MESTEREN, SIDE 26

Jeg gik op på mit værelse med det samme, men da jeg satte kuglepennen til papiret, opstod endnu et spørgsmål, som ikke var mit eget: "Hvordan ville det hjælpe mig, at han forklarede, hvad døden er?"
Jeg indså, at selvom Mesteren kunne besvare spørgsmålet til min tilfredshed, ville mit næste spørgsmål være: "Gad vide om det, han siger, er rigtigt?"

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 27

Et menneske søger ofte at få overblik over sine problemer i livet ved at gennemtænke forskellige løsninger på forhånd, og ofte sammenligner han/hun oplevelser fra fortiden med det problem, han/hun forsøger at løse.

Dette forbereder ham/hende på at løse opgaven på bedste måde, men det kan se, at han/hun ingen erfaringer med den situation, han/hun overvejer at finde en løsning på.

På trods af dette kan han/hun forsøge at tænke sig til, hvordan situationen vil udspille sig, selvom kun erfaring kan fortælle ham/hende det, og han/hun har derfor en bedre mulighed for at få et overblik ved at søge vejledning fra et andet menneske med erfaringen.

Hvis et sådant menneske ikke er tilgængeligt, kan endnu en mulighed bestå i at overlade problemets løsning til en Højere Magts omsorg ved at gå tillidsfuldt frem ad vejen, et skridt ad gangen, i overensstemmelse med de impulser han/hun modtager indefra fra hans/hendes personlige Højere Magt eller udefra fra hans/hendes upersonlige Højere Magt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg søge vejledning fra et menneske, der har erfaringer med det problem, jeg har brug for at løse, og hvis jeg ikke kender et sådant menneske, vil jeg lægge mit problems løsning over til min Højere Magts omsorg
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22. Maj: Den første positive magtfaktor

FRA DEL 5, KAPITEL 1, MIT LIV MED MESTEREN, AFSNITTET KOSMISKE FIRLINGER, SIDE 390

Endnu senere, efter at have levet sammen med min nye mand i mere end fem år, fik jeg at vide på en shamanistisk rejse, at den individuelle MandKvinde, som ToTo og jeg udsprang fra, havde projiceret Sig ud i skabelsenmanifestationen sammen med at andet spar, og således blev vi Firlinger på Sjælsplanet, da vi levede sammen i ét Kosmisk Æg specielt udformet til Firlinger, og af os fire var ToTo var én, min nye mand én, og jeg var én.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 390

Den første positive magtfaktor er et udtryk for den første mandskvindes projektion ud i det kosmiske substratum af et spejlbillede af hamhende Selv sammen med hanshendes nærmeste brodersøster par i det Absolutte som firlinger.

Det usynlige, der er frit flydende uskabtumanifesteret Ånd, kaldes det negative på samme neutrale måde, som negativet af et fotografi er en neutral forekomst, og det synlige, der er krystalliseret manifesteret Ånd, kaldes det positive på samme neutrale måde, som positivet af et fotografi er en neutral forekomst.

Da den første mandkvinde manifesterede sig som firlinger sammen med hanshendes nærmeste brodersøster par, er de den første positive magtfaktor, og tallet fire er et udtryk for den første positive magtfaktor.

Desuden rummer tallet fire Gud Åndefaderen og Gudinde Åndemoderen, Gud Åndesønnen og Gudinde Åndedatteren i det Absolutte, der til sammen rummer den fuldendte balance, da intet er udstødt, hvis man parrer tallets punkter, og alle punkter kan parres i forskellige kombinationer, der rummer det høje og det lave, det indre og det ydre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge den første positive magtfaktor til at skabemanifestere balance i mine forehavender ved hjælp af tallet fire, der rummer det høje og det lave, det indre og det ydre i alle mine forehavender.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23. Maj: At  føle sig berettiget til at tage andres energi

FRA DEL 3, KAPITEL 3, DET GUDDOMMELIGE BRYLLUP, AFSNITTET ABSTINENSER, SIDE 270

DDa jeg kom til mig selv, lå jeg i respirator og følte et intenst ubehag over, at jeg var ude at stand til at trække vejret, som jeg plejede, men ubehaget ved disse oplevelser var ikke lige så intenst som ubehaget ved mine abstinenser, fordi jeg var bevidstløs en del af tiden og fik rigeligt med morfin, når jeg var ved bevidsthed.
Derved blev jeg klar over, at jeg ikke vidste, hvad jeg gjorde, når jeg hævdede, at ToTo ikke elskede mig eller sin familie, hvis han ikke var villig til at gennemleve abstinenser for at bevise det modsatte.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 271

I mange parforhold føler partnerne sig berettiget til at kræve forskellige tjenester af hinanden, og af den grund forlanger partnerne nogle af deres partners ressourcer, som kan være partnerens penge, tid, kræfter eller interesse, eller de forlanger at partneren skal tilsidesætte sine personlige interesser for parforholdets skyld.

Et menneskes penge, tid, kræfter og interesser er energiformer, som et menneske har fået stillet til rådighed af sin Højere Magt, så han/hun kan opbygge sit liv på en måde, der giver ham/hende den størst mulige tilfredsstillelse.

Hvis den ene eller den anden af partnerne føler sig berettiget til at forlange sin partners penge, tid, kræfter eller interesse, bliver den af partnerne, der forlanger dette, langsomt opmærksom på, at det er mangel på kærlighed fra hans/hendes side at forlange dette af sin partner, hvad enten partneren ønsker at give det eller ej.

Af kærlighed til partneren lærer han/hun derfor langsomt at bede om det, han/hun ønsker i stedet for at forlange det, og det giver partneren muligheden for at følge sit hjerte ved at sige ja, nej eller måske, og dermed vokser kærligheden mellem de to.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bede min partner om det, jeg ønsker fra ham/hende i stedet for at kræve, og jeg vil modtage hans/hendes ja, nej eller måske med glæde som et udtryk for hans/hendes kærlighed til vores parforhold.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24. Maj: Frihed fra at tage ansvar

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET FRELSEREN, SIDE 98

En enkelt af de, der budskabet til sig umiddelbart efter Jesu død, var en magtfuld budbringer, men også han var til en vis grad blændet af sin menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed, og da han ikke samtidigt kunne rumme den tanke, at Messias, Verdenslæreren, var blevet henrettet som forbryder, og at Guds kærlighed er uendeligt nåderig, fandt han fred for dette paradoks ved at skabemanifestere myten om Frelseren.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 99

Myten om frelseren har skabtmanifesteret forskellige fordrejninger i menneskehedens forståelse af eksistensen og har desuden også skabtmanifesteret den mentale sygdom, der kaldtes frelserkomplekset i den Gamle Verdensorden og medafhængigheden i den Nye Verdensorden.

Det kan ikke lade sig gøre for en Verdenslærer at påtage sig ansvaret for en åndelig aspirants handlinger, fordi en sådan handling ville berøve aspiranten muligheden for at lære resultaterne af hans/hendes handlinger at kende, og det ville også forhindre ham/hende i at udvikle visdom/Buddha bevidsthed og barmhjertig/Kristusbevidsthed.

Det kan udelukkende lade sig gøre for den åndelige aspirant at blive frigjort fra konsekvenserne af sine dysfunktionelle handlinger, hvis han/hun er villig til selv at udføre arbejdet med at forvandle dem, så de bliver funktionelle, og dette kan gøres ved hjælp af principperne i De Destruktive og De Konstruktive Ringe, der er beskrevet i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden.

Desuden har den åndelige aspirant brug for at befri sig fra at føle skam over sine karakterdefekter, så han/hun kan bringe dem ud i set åbne og dermed begynde at befri sig fra sin skam over sig selv ved at give genoprejsning til sig selv og andre, der smerter på grund af hans/hendes brug af dem, og således kommer aspiranten under Nådens Lov, hvilket betyder, at tavlen bliver visket ren på det pågældende område.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give genoprejsning til mig selv og andre for mit brug af mine karakterdefekter ved at bruge De Destruktive og De Konstruktive Ringe til at lære at vælge at bruge mine dyder i stedet i en lignende situation i fremtiden.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25. Maj: Uden undtagelse

FRA DEL 4, KAPITEL 4, EVENTYRET OM GUDERNE, DER VANDRER PÅ JORDEN, SIDE 363

"Er du, som kaldes en konge, når du går på Jorden, da ikke hævet over alle andre?"
"Nej, når jeg går på Jorden, er jeg en menneskesøn som alle andre, og som andre menneskesønner og menneskedøtre har jeg brug for kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed fra andre menneskesønner og menneskedøtre og mine Højere Magter."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 364

I løbet af menneskehedens historie er der fremkommet mange fantasifulde beretninger om, hvordan Verdenslærerne håndterede et almindeligt menneskes vilkår, og disse fantasifulde beretninger gav indtryk at, at Verdenslærerne ikke var underlagt et menneskes vilkår.

Det kan imidlertid ikke lade sig gøre at være i et menneskes form uden at være underlagt et menneskes vilkår, så når Verdenslærerne fremstod på en særlig måde for deres samtid, skyldtes det deres udstråling og deres veludviklede eksistentielle forståelse, der fik dem til at handle anderledes end deres samtidige i mange situationer.

Både Verdenslærerne og de verdslige personer er alle uden undtagelse begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige mennesker og dermed underlagt et menneskes vilkår.

Forskellen består i, at Verdenslærerne husker deres sande Selv, deres Ånd, og de verdslige personer har glemt, hvem de er, og dette skabermanifesterer en anden tilnærmelse til eksistensen i disse to mennesketyper.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge principperne, der er beskrevet i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden til at lære at acceptere min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed samtidigt med, at jeg husker mit sande Selv, min Ånd
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26. Maj:  Magiske gaver

FRA DEL 1, KAPITEL 4, PILGRIMSREJSE, AFSNITTET EVENTYRENES GAMLE KONE, SIDE 53

Jeg var fuld af forundring over denne ophøjede tilstand, der blev til, da der opstod et inderligt ønske i mig om at hjælpe den gamle kone.
Endnu en gang måtte jeg tænke på eventyrenes beretninger om, at den person, der hjælper en gammel mand eller en gammel kone i nød, får en magisk gave.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 55

Virkeligheden rummer mange gaver, som bliver et menneske til del under bestemte omstændigheder.

Når det drejer sig om magiske gaver, findes disse omstændigheder beskrevet i eventyrene, hvor forskellige energiers samspil, der udløser en magisk gave, er beskrevet.

I nogle af disse samspil af energier udløser en magisk gave, som kun det menneske, der har den fornødne følsomhed kan opfange.

Dette menneske har opnået en evne til at observere Virkeligheden fra sit sande Selvs, sin Ånds punkt og har dermed opnået en sensitivitet, der kan opfange subtile ændringer i sammensætningen af Virkelighedens energier.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udvikle min sensitivitet overfor skift i energierne indeni mig og omkring mig ved at observere Virkeligheden fra mit sande Selv, min Ånd, så meget som jeg er i stand til
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27. Maj: Det behageligt gode og det ubehageligt gode

FRA DEL 4, KAPITEL 1, EVENTYRET OM UNIVERSETS MESTER, SIDE 340

"Oh Regnbuegudinde, jeg bliver grebet af stor frygt for at ønske mig det forkerte."
"Der findes ingen forkerte ønsker."
"Jamen, tænk nu, hvis det, jeg ønsker, bliver min ulykke."
"Der findes ingen ulykke. Kun det behagelige gode og det ubehagelige gode."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 345

Eksistentiel smerte er et handlings-signal, der fortæller modtageren, at han/hun har brug for at indrømme, at han/hun smerter, så han/hun kan blive i stand til undersøge, hvordan smerten påvirker ham/hende, og på hvilke måder smerten gør hans/hendes liv uhåndterligt.

I mange tilfælde har en åndelig aspirant svært ved at indrømme, at han/hun har brug for at se nærmere på et smertefuldt område, især hvis det drejer sig om mentale-emotionelle smerter, og det betyder, at hans/hendes eksistentielle udvikling går i stå på det smertefulde område.

Ethvert forsøg på at undslippe den handling, smerten foreskriver, kan udvikle sig til lidelse, og derfor har en åndelig aspirant i Den Nye Verdensorden brug for at give sig selv tilladelse til at standse op og arbejde på at komme sig over smerten som hans/hendes første prioritet.

Som et resultat af dette arbejde indser den åndelige aspirant, at smerten er et ubehageligt gode, der fører ham/hende til visdom og barmhjertighed, hvis han/hun vælger at foretage sig det fornødne for at komme sig over den, og dermed opnår han/hun evnen til at finde glæde over at være til under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udvikle min Buddha bevidsthed/visdom og min Kristus bevidsthed/barmhjertighed ved at bruge Den Nye Verdensordens principper til at komme mig over mine eksistentielle smerter
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28. Maj: Totem

FRA DEL 3, KAPITEL 4, DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNITTET MØDET MED JAGUAREN KAVA, SIDE 302

Den kærlighed Kava viste mig, kom bag på mig.
Den var som balsam på mit sårede hjerte, og af den grund græd jeg dybt bevæget under en del af rejsen.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 303

En totem er et dyr, der kommer til en åndelig aspirant som vejleder i hans/hendes indre Verden, når han/hun har åbnet sit tredje øje og begynder at se ind i de andre Verdener på en shamanistisk rejse, som er en vågen drøm, der også kaldes en astral projektion.

Fordi  den åndelige aspirant har fuldstændigt tillid til sin totem, bliver det muligt for ham/hende at modtage en krafttilførsel fra sin totem og på den måde finder han/hun meningsfuldhed og styrke til at udføre opgaver i den indre og den ydre Virkelighed.

En åndelig aspirants totem kaldes også hans/hendes kraftdyr, og i den indiske mytologi kaldes et kraftdyr for Gudernes og Gudindernes personlige fartøj, som de kan bruge til at rejse rundt indeni eller sammen med på forskellige eksistensplaner.

De forskellige Guders og Gudinders kraftdyr er ofte portrætteret sammen med den Gud, de samspiller med i indisk skulptur og billedkunst, og der findes også litteratur, der beskriver den kraft, som kraftdyret tilfører sin rejsekammerat.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at åbne mit tredje øje, når jeg er vågen og bevidst, så jeg kan komme i kontakt med min totem og modtage vejledning om, hvordan jeg kan bevæge mig sikkert rundt på andre eksistensplaner end min fysiske Virkelighed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBEr

29. Maj: At stå ved sin Kristusbevidsthed

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET FORARGELSEN OVER KRISTUS, SIDE 89

På denne måde kan vi bidrage til, at gøre bevidstheden i Kristus virkelig for os selv og for Verden i alle dens nuancer, og dette vil hjælpe os selv med at få alt på sin rette plads og andre med at opnå bevidstheden i Kristus, selvom vi har fået at vide, at denne bevidsthedstilstand er uopnåelig for andre end Jesus.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 90

Kristusbevidstheden er ikke en bevidsthedstilstand, der kun er opnåelig for et enkelt menneske, men en bevidsthedstilstand, der kan opnås af en åndelig aspirant, hvis han/hun vælger at virkeliggøre de principper, der er beskrevet i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden.

Kristusbevidstheden indebærer, at den åndelige aspirant har en personlig kontakt med sin udvalgte Højere Magt, har overgivet sin vilje og sit liv til sin Højere Magts omsorg og har opnået en åndelig opvågnen, der giver sig udslag i barmhjertighed overfor de, der stadigt lider på et eller flere områder.

I de sidste to tusind år har det fremherskende perspektiv på Kristusbevidstheden været, at kun Jesus Kristus af Nazareth var i stand til at opleve og udtrykke denne bevidsthedstilstand, hvorimod hans liv var et levende eksempel på denne bevidsthedstilstand, så andre kunne lære af ham, hvordan de kunne følge i hans fodspor, hvis de ønskede at gøre det.

I Den Nye Verdensorden er det essentielt, at de, der har opnået Kristusbevidstheden/ barmhjertighedsbevidstheden står ved deres bevidsthedstilstand, så de selv kan få alt på rette plads i deres psykologiske landskab og samtidigt hjælpe andre, der ønsker det, til at opnå det samme.

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at begynde at udføre Tolv Trins Programmet Christs Anonymous – Det Trettende Trin for undersøge min Kristusbevidsthed i detaljer som foreslået i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

30. Maj: Vær i Det Nuværende Øjebliks Magiske Strøm

FRA DEL 4, KAPITEL 5, TOTO DOKTRINEN, AFSNITTET KÆRLIGHEDENS SÆD, SIDE 374

VESTEN
DET FEMININE
VANDET
Vær i strømmen

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 374

For en åndelige aspirant er målet at være nærværende i Det Nuværende Øjebliks Magiske Strøm så meget som muligt, for kun i denne Strøm er det muligt for ham/hende at være i énhed med sit sande Selv, sin Ånd og den glæde over at være til, det medfører.

Hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd bruger hans/hendes vidende sind, hans/hendes Gudssind som klangbund for vibratoriske impulser, som hans/hendes tænkende sind, hans/hendes Ego kan oversætte til inspirerede tanker, men det kan ske, at en åndelig aspirant kan blive besat af at holde øje med sine tanker for ikke at gå glip af en inspireret impuls.

Dermed kan han/hun blive fraværende fra Det Nuværende Øjebliks Magiske Strøm, fordi han/hun udelukker alle andre sider end den mentale-emotionelle fra sin multidimensionelle eksistens, fordi han/hun bliver så opslugt af sit arbejde med at forvandle sine smertefulde tanker og følelser til glædesfyldte tanker og følelser.

Selvom dette er nødvendigt for, at han/hun kan få så meget ro på i sit tænkende sind, sit Ego, at han/hun bliver i stand til at opfange de subtile impulser fra hans/hendes vidende sind, hans/hendes Gudssind, er det vigtigt, at dette arbejde ikke forhindrer den åndelige aspirant i at være nærværende i Det Nuværende Øjebliks Magiske Strøm.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg praktisere nærvær i Det Nuværende Øjebliks Magiske Strøm efter bedste evne, så hele min multidimensionelle eksistens kan komme til udtryk, og jeg vil udelukkende praktisere fravær fra Det Nuværende Øjebliks Magiske Strøm.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

31. Maj: En Mesters udstråling

FRA DEL 1, KAPITEL 2, ANSIGT TIL ANSIGT MED MESTEREN, AFSNITTET GUD I ET MEDMENNESKE, SIDE 30

Jeg var begyndt at tro, at Mesteren vidste alt om, hvad der foregik med mig på grund af deres telepatiske kontakt, og begivenhederne med lægen og de andre disciple fik mig til at mene, at Mesteren ikke alene vidste alt, hvad der foregik med mig, men at han også på en eller anden mystisk måde var til stede i alle de begivenheder, jeg deltog i, så han kunne styre mit liv og min udvikling i den rigtige retning nu, da han var blevet min Guru.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 32

Planter er rodfæstede skabningermanifestationer, der stilfærdigt befinder sig i NUET, og dyr er frit bevægelige skabningermanifestationer, der også befinder sig NUET, og derfor har de en åndelig udstråling, der påvirker det menneske, der er i kontakt med naturen eller med et dyr på en glædesfyldt og behagelig måde.

Mennesker har en udstråling, der er identisk med det energifelt, det pågældende menneske befinder sig i, og efterhånden som mennesker udvikler deres eksistentielle forståelse, bliver deres evne til at bevæge sig til fortid og fremtid ved hjælp af deres tænkende sind, deres Ego mere og mere veludviklet.

Desuden bliver deres evne til at vælge mellem smerte og glæde også mere og mere veludviklet, og det kan medføre, at de ofte befinder sig i et energetisk smertefelt for at undersøge forskellige ting i dette felt, og de har således en udstråling, der er smertefuld og ubehagelig både for dem selv og andre.

En Sjæls-Mester befinder sig vibratorisk enten i den syvende dimension, der er glædesfyldt og behagelig for ham/hende selv og andre, da energierne i denne dimension er kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og en Åndelig Mester befinder sig vibratorisk i den ottende dimension/det Absolutte, og har en udstråling, der hører dette eksistensplan til, og han/hun har således en udstråling af betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at være i glædesfyldte og behagelige energifelter ved hjælp af den Nye Verdensordens principper.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER


JUNI

01. Juni  Boglig viden og visdom
 
02. Juni  Planer om flere livsrejser
 
03. Juni  Universets uvidende Hersker/Herskerinde
 

04. Juni  Æren
 

05. Juni  De to køn
 
06. Juni  Skabelsenmanifesteringen af liv i dimensionerne
 
07. Juni  Adskillelsens smerte
 
08. Juni  Guddommelig inspiration
 
09. Juni  Rigtigt og forkert
 
10. Juni  Medfølelsens rod
 
11. Juni  Farvesymbolik
 
12. Juni  Ungdommens kilde
 
13. Juni  Magten og æren
 
14. Juni  Kongernes konge
 
15. Juni  Ændring i Planeten Jordens energikombination
 
16. Juni  Optræning af fokuseringsevnen
 
17. Juni  Det ædle hjerte
 
18. Juni  Det Helligste af det Hellige
 
19. Juni Kærligheden sat på prøve
 
20. Juni  De Små Ringe af Glæde
 
21. Juni Overgivelse til en Højere Magt
 
22. Juni Rejsen tilbage til oprindelsen
 
23. Juni Guds hævn
 
24. Juni At hjælpe sin næste 
 
25. Juni Samtale efter døden 
 
26. Juni Helbredelsens begyndelse 
 
27. Juni Godt og ondt 
 
28. Juni Udtræden af flokmentaliteten
 
29. Juni Det fysiske mirakel 
 
30. Juni Skam 
 

 

01. Juni: Boglig viden og visdom

FRA DEL 1, KAPITEL 2, ANSIGT TIL ANSIGT MED MESTEREN, AFSNITTET UNDER PÅVIRKNING AF MESTERENS UDSTRÅLING, SIDE 25

Jeg indså, at jeg ikke selv vidste, hvorfor jeg var kommet, men forsøgte at vride et spørgsmål ud af min hjerne, fordi jeg fornemmede, at Mesterens opmærksomhed ville rette sig mod noget andet, hvis jeg ikke havde noget at spørge om, men alle mine

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 25

I flere og flere lande Verden rundt er borgerne veluddannede og har erhvervet sig stor boglig viden på mange områder.

Det har forledt mange til at tro, at deres boglige viden er det samme som visdom, men først når et menneske begynder at anvende sin boglige viden i praksis og dermed opnår erfaringer med den boglige viden, som han/hun har erhvervet sig, begynder han/hun at udvikle sin boglige viden til visdom.

Det er let at kende forskel på, om et menneske taler fra uvidenhed, boglig viden eller visdom, hvis det menneske, der lytter, selv har boglig viden eller visdom på området, for hvis et menneske taler fra uvidenhed, ønsker han/hun at vinde andres respekt og kærlighed ved hjælp af sin forstillede viden, men opnår det modsatte resultat.

Hvis et menneske taler fra boglig viden, har han/hun en boglig viden på området, men taler uden visdom på grund af manglende erfaring på området, men hvis et menneske taler fra visdom, taler han/hun fra boglig viden om og erfaring med det pågældende område og kan derfor udtale sig med visdom og dermed med autoritet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg være opmærksom på, hvornår jeg taler fra min uvidenhed, min boglige viden eller min visdom og åbne mig for at indrømme overfor mig selv og andre, hvornår jeg er uvidende, har boglig viden eller visdom på et givent område
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02. Juni: Planer for flere livsrejser

FRA DEL 2, KAPITEL 2, DET PERSONLIGE, AFSNITTET TOTO, MESTERENS MESTER, SIDE 185

Dette, følte jeg, blev bekræftet af ToTo, da han fortalte mig, at han havde påtaget sig et liv lige før sit nuværende for at forberede vores møde i dette liv ved at skabemanifestere det meditationssystem, som Mesteren havde fået til opgave at give videre, og han havde således været Mesterens Mester.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 185

Vi er alle Ånder, der har levet liv efter liv efter liv i den tredje dimension, indtil vi har fået alle de af vores ønsker opfyldt, der kun kan opfyldes i den tredje dimension, men somme tider kan vores ønsker ikke opfyldes i et enkelt liv på grund af tidsbegrænsningen.

Det kan medføre, at vi planlægger at gennemleve en serie af liv på Jorden for at skabemanifestere de nødvendige betingelser for at få vores ønsker opfyldt, og det er forklaringen på, at nogle bliver født som genier på et eller andet område.

Det betyder også, at enhver kan opnå det samme talent, hvis han/hun er villig til at påtage sig det nødvendige arbejde for at opnå det, endog hvis arbejdet strækker sig over flere inkarnationer.

Herved bliver det let at forstå, at vi alle har de samme muligheder for at få alle vores ønsker opfyldt i den lange løb, hvis vi er villige til at gøre det, der kræves for at udvikle et talent, hvad enten det drejer sig om at skabemanifestere stor materiel velstand, et perfekt helbred, stor bevægelsesfrihed, glade følelser og tanker, et rigt socialt liv, et rigt åndeligt liv, eller hvad som helst vi ønsker os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg overveje, om det, jeg ønsker mig, er noget, jeg ønsker mig så meget, at jeg er villig til at gennemføre adskillige inkarnationer for at udvikle de omstændigheder, der skal til for, at jeg kan opnå mit ønskes opfyldelse, eller om jeg hellere vil give slip i mit ønske.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03. Juni: Universets uvidende Hersker/Herskerinde

FRA DEL 4, KAPITEL 1, EVENTYRET OM UNIVERSETS MESTER, SIDE 340

"Sig mig da, hvem denne hersker er, så jeg kan finde ham og tilbede ham."
"Hun er du, og du er hun."
"Oh Regnbuegudinde, hvordan kan jeg tro dette?"
"Du er, uden for enhver tvivl, Universets herskerinde!"
"Hvordan kan jeg være Universets herskerinde uden, at jeg ved det?"

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 341

Mange mennesker forestiller sig, at Universet kun kan have én hersker/herskerinde, fordi selve ordet Univers siger, at Universet er en énhed, der rummer alt og alle overalt på alle bevidsthedsplaner, og det medfører, at de ikke er i stand til at tage det fulde ansvar for deres personlige Univers.

Og selvom det er sandt, at Universet er ét, som ordet ’Univers’ siger, så er der uendeligt mange perspektiver på Universet, og det kan ikke siges, at ét er det sande og det rette, og et andet er det falske og det forkerte.

Ethvert perspektiv på Universet, en skabningmanifestation vælger, er enestående, og det betyder, at enhver skabningmanifestation er ansvarlig for, hvilket perspektiv han/hun vælger, og på den måde er enhver skabningmanifestation Hersker/Herskerinde i sit personlige Univers.

Herskeren/Herskerinden kan frit vælge, hvilke samspil med hans/hendes indre og ydre Univers, han/hun ønsker, hvilke tanker, han/hun ønsker at tænke om sit Univers, hvilke følelser han/hun ønsker at føle for sit Univers, og hvilke handlinger han/hun vælger at udføre i sit Univers.

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at møde mit personlige indre og ydre Univers med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04. Juni: Æren

FRA DEL 3, KAPITEL 4, DET ÅNDELIGE BRYLLUP, AFSNITTET FORFÆNGELIGHED – FORGÆNGELIGHED, SIDE 291

Resultatet blev "Eventyret om Universets Mester," hvori jeg senere tilføjede beskrivelsen af arbejdet med det tænkende sind, Egoet.
Jeg var meget stolt af resultatet og læste det for ToTo.
"Jeg er pennen og du er blækket," sagde han.
Jeg blev rasende og spurgte, om han ønskede at tage æren for mit arbejde.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 291

Store dele af menneskeheden forsøger at opnå ære for deres handlinger på et område, de deltager i og glemmer, at deres personlige og upersonlige Højere Magt gav dem kraften til at udføre de handlinger, de ønsker at tage æren for.

De ønsker at opnå æren, fordi de ikke føler, at de er værdifulde nok i sig selv, og de håber at et ydre tegn, som at blive æret af andre, vil gøre det muligt for dem at opleve sig selv som værdifulde.

Ved at stræbe efter æren mister de kontakten med Virkeligheden, der består i den kendsgerning, at de modtog kraften til at udføre handlingerne fra deres personlige og upersonlige Højere Magt.

Desuden fører deres forsøg på at tilegne sig æren dem direkte ind i smerten fra Selvcentreringens Ring med dens selvros, selvkritik, eufori og depression i stedet for at føre dem ind i glæden fra Gudscentreringens med dens taknemmelighed, åbensindethed, glæde og kraft-tilførsel.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge at bruge Gudscentreringens Ring til at glæde mig over at modtage kraften til at udføre de handlinger, jeg ønsker at udføre.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05. Juni: De to køn

FRA DEL 2, KAPITEL 1, DET PRINCIPIELLE, AFSNITTET VEJEN TIL DEN ABSOLUTTE SELVREALISATION, SIDE 83

En gang blev Mesteren spurgt, om det er godt for det åndelige liv at leve i cølibat, og han svarede leende: "Gud er ikke noget fjols. Hvis det var nok med ét køn, ville der ikke være to."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 83

I mange århundreder forsøgte dele af menneskeheden at tøjle deres seksuelle følelser for at opnå større adgang til deres sande Selv, deres Ånd, og disse mennesker slog sig sammen i grupper i klostre som munke og nonner og forsøgte at bruge deres seksualitets umådelige livsskabendelivsmanifesterende kraft til at forholde sig til deres udvalgte Guddom i stedet for at forholde sig til en jordisk partner.

At leve som munke og nonner førte mange skævheder med sig i den åndelige vækst hos disse mennesker, fordi kærligheden mellem de to køn er en nødvendighed for at kunne rense sindet i bund, og de fire indre aspekter viser vigtigheden af at have en seksuel partner for at kunne give handlekraft til kærlighedsgiveren indeni dem selv, og de fire indre aspekter er:

1.    min indre dreng/pige (glædesgiveren)
2.    min indre mand/kvinde (kærlighedsgiveren)
3.    min indre fader/moder (omsorgsgiveren)
4.    min indre Gud/Gudinde (visdomsgiveren)

Alle fire aspekter skal være i spil for, at et menneske kan opnå sindets fuldstændige gennemskinnelighed, og dermed gøre det muligt for dette menneske at begynde at fornemme sit sande Selvs, sin Ånds tilstedeværelse, men dette er imidlertid kun muligt, hvis et menneske har afklaret sin seksualitet mentalt set ved hjælp af en seksuel partner.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min rene seksualitet – der består i at følge mine seksuelle følelsers svingninger ærligt – i mit seksuelle samspil med min partner

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06. Juni: Skabelsenmanifesteringen af liv i dimensionerne

FRA DEL 4, KAPITEL 2, EVENTYRET OM KÆRLIGHEDEN UDEN GRÆNSER, SIDE 352

Dobbeltspiralen delte sig også i to, en han og en hun, for derved at blive i stand til at manifestere sig i myriader af liv, for kærlighedens frugt er liv, og livet er i den organiske vækst i samme form som i den kosmiske væren, nemlig i Ånd, Sjæl, tanke, følelse og handling, som fører til dannelsen af nyt liv.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 354

Mange mennesker forbinder skabelsenmanifestationen af nyt liv med, at et barn bliver til, så der på denne måde bliver tilføjet nyt liv til Jorden, men ud over denne skabelsemanifestation af nyt liv i den tredje dimension, finder skabelsenmanifestationen af nyt liv også sted i de højere dimensioner.

I den fjerde dimension – tid og rum – finder skabelsenmanifestationen af nyt liv sted ved hjælp af vores æteriske krop/rum-tid-energi krop, der giver vores tredimensionelle krop/fysiske krop energi til at bevæge sig gennem rum over tid, og det nye liv opstår ved, at vores bevægelse bidrager til at skabemanifestere et konstant skiftende billede af den tredje dimension sammen med alle de andre, der også bidrager til billedet ved at bevæge sig gennem rum over tid.

I den femte dimension finder skabelsenmanifestationen af nyt liv sted ved at vores emotionelle følelser hele tiden skifter retning på grund af de tanker, vi tænker, der bestandigt skifter med de oplevelser, vi har, når vi bevæger os gennem rum over tid, og på den måde bliver der skabtmanifesteret nyt liv i vores emotionelle følelser udefra, og der bliver skabtmanifesteret nyt liv indefra som et resultat af vores tanker.

I den sjette dimension finder skabelsenmanifestationen af nyt liv sted ved, at vi lader os inspirere til at tænke nye tanker om livets oplevelse, i den syvende dimension finder skabelsenmanifestationen af nyt liv sted ved, at vi finder nye måder at samspille med andre på, og i det Absolutte finder skabelsenmanifestationen af nyt liv sted ved, at vi deltager mere og mere i livets skabelsemanifestation ved at give mere og mere plads til opleve livet gennem vores sande Selvs, vores Ånds energifelt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min viden fra ToTo Doktrinen - Den Nye Verdensorden til at skabemanifestere nyt liv i mit liv på alle mine eksistensplaner.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07. Juni: Adskillelsens smerte

FRA DEL 3, KAPITEL 2, DET ENGLELIGE BRYLLUP, AFSNITTET ADSKILLELSENS SMERTE 1, SIDE 227

Det var et telefon-telegram med en lakonisk besked: "Forsinket."
Jeg vaklede bort fra telefonen og sank om på sofaen.
En skarp smerte gik gennem mit hjerte og spredte sig til mit hoved.
Efter et par timer begyndte den fysiske smerte at formindskes.
De følgende dage gik jeg rundt i en døs.
Det meste af tiden lå jeg på sofaen og stirrede ud i den tomme luft.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 228

Ved skabelsensmanifestationens begyndelse projicerede MandKvinden et spejlbillede af sig selv ud i den kosmiske substratum, der er Altets næring.

I projektionen fandt en kernespaltning sted, og denne kernespaltning kaldes af mange ´the Big Bang´.

Ved kernespaltningen spaltedes MandKvindens spejlbillede i en ´han ‘og en ´hun´, og adskillelsen af de to førte til intens smerte, selvom de begge stadigt befandt sig i det Kosmiske Æg som Kosmiske Tvillinger, der også kaldes Sjælepartnere.

Når to menneske mødes, og kærlighed opstår mellem dem, oplever de den samme smerte ved adskillelse, som de gjorde ved skabelsensmanifestationens begyndelse, når de er nødt til at være adskilte af forskellige grunde, og dette kan føre til mange dysfunktionelle reaktioner på adskillelse mellem de to.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske, at det er elskendes lod at mødes og skilles og mødes igen på samme måde, som kærlighedsaktens følelser opstår ved, at de to mødes og skilles og mødes igen.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08. Juni: Guddommelig inspiration

FRA DEL 5, KAPITEL 1, MIT LIV MED MESTEREN, AFSNITTET BROENS TILBLIVELSE, SIDE 386

Nogle dage senere vågnede jeg en morgen og følte mig parat til at begynde på arbejdet.
Det viste sig at blive en opløftende opgave, for jeg vågnede hver morgen med en sætning i hovedet, og så snart jeg havde skrevet den ned, følte jeg mig inspireret og skrev løs.

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 387

Når et menneske sover og indgår i den dybe drømmeløse søvn, stilner den konstante pludren i hans/hendes tænkende sind, hans/hendes Ego, og hans/hendes tænkende sind, hans/hendes Ego bliver helt stille.

Når denne pause opstår i personens tænkning, bliver han/hun modtagelig både for inspiration fra hans/hendes sande Selv, hans/hendes Ånd og guddommelig inspiration fra hans/hendes Sjæl/Super Ego/sociale krop.

Derfor vælger mange åndelige aspiranter at have en notesb ogen pen ved siden af deres seng, så de kan skrive nattens oplevelser og inspirationer ned, inden de vågner helt, og drømmene eller inspirationerne svinder bort for.

Mange andre åndelige aspiranter vælger at søge åndelig eller guddommelig inspiration ved at begynde dagen med To Vejs Bønnen og skrive den vejledning og inspiration ned, som han/hun modtager, og dermed kan han/hun leve et åndeligt og guddommeligt inspireret liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg opdyrke min evne til at leve mit liv i overensstemmelse med åndelig og guddommelig vejledning og inspiration

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09. Juni: Rigtigt og forkert

FRA DEL 1, KAPITEL 4, PILGRIMSREJSE, AFSNITTET EN PRØVE, SIDE 69

"Ved du ikke, hvad der er rigtigt og forkert?" spurgte han med sin sædvanlige blide stemme, men med en undertone, der fik mig til at krympe mig.
"Nej," sagde jeg stift, "det kommer an på omstændighederne."

ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, side 70

Så længe menneskeheden lå under for stammesamfundenes flokmentalitet, var der klare retningslinjer for rigtigt og forkert, godt og ondt, men i Den Nye Verdensorden er menneskehedens individualitets-proces så langt fremskredent, at det ikke længere er muligt at give klare retningslinjer for det, der er rigtigt og forkert, godt og ondt for alle.

Det har skabtmanifesteret en overgang, hvor mange åndelige aspiranter føler sig forvirrede over, hvordan de kan afgøre om de er på rette spor i deres valg af handlinger i hverdagen, fordi de ikke er bevidste om, at de er kommet så langt i deres eksistentielle forståelse, at det er dem selv, der skal afgøre, hvad der er det rette for dem, lige NU og HER.

I ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden er de principper beskrevet, et menneske kan bruge til at få kontakt med sit inderste hjertes hjerte, der også kaldes Den Hellige Gral, og ved at bruge ToTo Doktrinens principper til at drikke af Den Hellige Gral finder et menneske den rette handling, der er den søde frugt selv.

Ved at drikke af Den Hellige Gral forstår den åndelige aspirant, at det, der er den rette handling for ham/hende, ikke nødvendigvis er det, der er det rigtige for et andet menneske, og det, der er det rette på et givent tidspunkt i den åndelige aspirants liv, er det ikke nødvendigvis på et andet tidspunkt i hans/hendes liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give mig selv og andre plads til at være enestående ved at undlade at dømme mig selv og andre på grundlag af rigtige og forkert.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10. Juni: Barmhjertighedens rod

FRA DEL 4, KAPITEL 3, EVENTYRET OM GODT OG ONDT, SIDE 358

Ødelæggerens barmhjertighed var en kærlighed af en ganske særlig støbning, for HanHun ønskede intet andet end udfrielsen af de indespærrede dele af skabningernesmanifestationernes Ånd, og HanHun accepterede, at skabningernemanifestationerne var ude af stand til at elske eller endog værdsætte HansHendes tjeneste, for HansHendes tjeneste var forbundet med megen smerte og stor frygt og med modvilje mod at give slip på de behagelige dele af deres egne skabelsermanifestationer.